PERETE DESPĂRŢITOR PIVOTANT

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pentru a roti peretele despărţitor

- Dezactivaţi airbagul pasagerului faţă SECURITATE COPIL: dezactivare, activare airbag pasager faţă;

- aşezaţi scaunul în poziţie planşeu plat SCAUNE FAŢĂ;

- deblocaţi partea pivotantă a peretelui despărţitor ridicând zăvoarele 1 şi 2;

- înainte de a roti partea mobilă, asiguraţi-vă că zăvoarele 1 şi 2 sunt în poziţia de deblocare;

- pivotaţi partea mobilă la 90 de grade, blocaţi-o în punctul 3 şi coborâţi zăvorul 2. Asiguraţi-vă că zăvorul este blocat corect 2.

În timpul manipulării, asiguraţi-vă că centura de securitate nu se deteriorează.

Nu rulaţi niciodată cu partea pivotantă neblocată.

Risc de rănire.

Din motive de siguranţă, fixaţi toate obiectele transportate pe scaunul în poziţie planşeu plat.

Înainte de a readuce peretele despărţitor în poziţia iniţială, aşezaţi zăvoarele 1 şi 2 în poziţia de deblocare.

Readuceţi partea pivotantă în poziţia iniţială şi blocaţi zăvorul 2, apoi zăvorul 1. Asiguraţi-vă că zăvoarele 1 şi 2 sunt blocate corect.

Notă: înainte de a readuce partea pivotantă în poziţia iniţială, asiguraţi-vă că punctele de blocare 5 sunt curate.

Atunci când utilizaţi peretele despărţitor pivotant, plasa de protecţie 4 nu trebuie îndepărtată sau dezasamblată, nici măcar parţial.

Pericol de rănire din cauza proiectării obiectelor din zona de încărcare spate în timpul frânării.