Înapoi la listă

SCAUNE FAŢĂ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pentru a avansa sau a retrage

În funcţie de scaun, ridicaţi bara 1 sau mânerul 4 pentru a elibera scaunul. În poziţia aleasă, eliberaţi mânerul uşii şi asiguraţivă de blocarea corespunzătoare.

Pentru a regla înălţimea pernei scaunului şoferului

Manevraţi levierul 3 de câte ori este necesar:

- în sus pentru a ridica perna;

- în jos pentru a coborî perna.

Pentru a înclina spătarul

În funcţie de scaun, ridicaţi levierul 2 şi basculaţi spătarul până la poziţia dorită.

După efectuarea reglajelor, asiguraţi-vă că spătarele scaunelor sunt blocate corect pe poziţie.

Pentru a evita orice risc de rănire, verificaţi ca nimeni să nu fie în apropierea părţilor în mişcare. În timpul manipulării scaunului, aveţi grijă ca nimic să nu incomodeze părţile în mişcare şi blocarea lor.

Din motive de securitate, efectuaţi aceste reglaje cu vehiculul oprit.

Pentru a nu împiedica eficacitatea centurilor de securitate, vă recomandăm să nu înclinaţi prea mult spătarele scaunelor în spate.

Nici un obiect nu trebuie să se găsească pe planşeu (partea din faţa şoferului): în cazul unei frânări bruşte, aceste obiecte riscă să alunece sub pedalier şi să împiedice utilizarea sa.

Cotieră centrală 5

(în funcţie de vehicul)

Pentru a regla scaunul la nivel lombar

Coborâţi maneta 6 pentru a accentua susţinerea şi ridicaţi-o pentru a o atenua.

Versiune cu banchetă faţă cu 2 locuri

În funcţie de vehicul, spătarele centrale pot fi rabatate.

Pentru a rabata spătarul

Trageţi langheta 7 pentru a debloca şi coborî spătarul A.

La coborâre, înclinaţi tetiera astfel încât să fie poziţionată sub consola centrală.

Pentru a remonta spătarul

Ridicaţi spătarul în poziţie până când dispozitivul de blocare se înclichetează. Asiguraţi-vă că blocarea acesteia este corespunzătoare.

Poziţie tabletă plană la versiunea Estate

În funcţie de vehicul, spătarul parte pasager poate să fie rabatat pe pernă şi permite să obţineţi o poziţie planşeu plat.

- Dezactivaţi airbagul pasagerului faţă SECURITATE COPIL: dezactivare, activare airbag pasager faţă;

- menţineţi mânerul 4 şi retrageţi scaunul la maximum;

- ţineţi spătarul de partea superioară pentru a pregăti coborârea;

- trageţi levierul 2 şi rabataţi spătarul spre înainte. La coborâre, înclinaţi tetiera 8 astfel încât să o poziţionaţi sub planşa de bord;

- apăsaţi pe baza scaunului pentru a vă asigura că este poziţionată corect pe planşeu;

- aveţi grijă ca nici un obiect să nu împiedice manipularea scaunului;

- scaunul se blochează automat. Asiguraţi-vă că blocarea acesteia este corespunzătoare.

Aveţi grijă să reţineţi bine spătarul scaunului în momentul punerii în planşeu plat.

Risc de rănire.

Eticheta B de pe baza scaunului vă reaminteşte aceste instrucţiuni.

Masă maximă pe scaun în poziţie planşeu plat: 80 kg repartizate uniform.

Eticheta B de pe baza scaunului vă reaminteşte aceste instrucţiuni.

Repoziţionare scaun

Aveţi grijă ca nici un obiect să nu împiedice manipularea scaunului.

- trageţi levierul 2 şi ridicaţi spătarul, asiguraţi-vă de blocarea sa corespunzătoare;

- repoziţionaţi baza scaunului, aşezând mâna pe partea din faţă a acesteia.

Atunci când bancheta spate este rabatată, manipulaţi cu precauţie scaunele faţă.

Nu uitaţi să reactivaţi airbagul pasagerului faţă înainte ca un pasager să ocupe scaunul SECURITATE COPIL: dezactivare, activare airbag pasager faţă.

Plasaţi-vă mâna pe partea din faţă a pernei în momentul remontării.

Risc de prindere.

Atunci când spătarul scaunului faţă este în poziţia planşeu plat, trebuie să dezactivaţi airbagul pasagerului faţă.

Risc de rănire gravă dacă airbagul se declanşează în timp ce există obiecte pe spătarul scaunului în poziţie planşeu plat.

Poziţie tabletă plană la versiunea Furgon

Spătarul de pe partea pasagerului poate fi rabatat pe baza scaunului pentru a crea o tabletă plană.

- Dezactivaţi airbagul pasagerului faţă SECURITATE COPIL: dezactivare, activare airbag pasager faţă;

- asiguraţi-vă că pe planşeu nu există niciun obiect;

- deblocaţi baza scaunului ridicând mânerul 10 şi deplasaţi scaunul spre înainte, pe planşeu (mișcare D), prinzându-l de partea din spate C;

- apăsaţi pe baza scaunului pentru a vă asigura că este poziţionată corect pe planşeu. Există riscul ca spătarul să fie zgâriat dacă este poziţionat incorect;

- scoateţi tetiera 9 de pe scaun;

- depozitaţi tetiera 9 în cutia acesteia de sub baza scaunului;

- deblocaţi spătarul ridicând din nou mânerul 10 şi aduceţi-l la orizontală (mişcare E).

Eticheta F de pe partea laterală a pernei scaunului vă reaminteşte aceste instrucţiuni.

Nu utilizaţi cutia 9 a tetierei pentru a depozita alte obiecte.

Risc de deteriorare a cablajului scaunului.

Inelele 11 situate de fiecare parte a scaunului pasagerului faţă pot fi utilizate pentru a asigura sarcina aşezată pe scaun în poziţia planşeu plat.

Din motive de siguranţă, fixaţi toate obiectele transportate pe scaunul în poziţie planşeu plat.

Pentru a readuce scaunul în poziţia confort, procedaţi în sens invers. Controlaţi poziţionarea corectă a tetierei.

Nu uitaţi să reactivaţi airbagul pasagerului faţă înainte ca un pasager să ocupe scaunul SECURITATE COPIL: dezactivare, activare airbag pasager faţă.

Masă maximă pe scaun în poziţie planşeu plat: 80 kg repartizate uniform.

Limita maximă de înălţime pentru obiectele de pe scaunul în poziţia planşeu plat: 50 cm.

Eticheta G de pe partea laterală a pernei scaunului vă reaminteşte aceste instrucţiuni.

Atunci când spătarul scaunului faţă este în poziţia planşeu plat, trebuie să dezactivaţi airbagul pasagerului faţă.

Risc de rănire gravă dacă airbagul se declanşează în timp ce există obiecte pe spătarul scaunului în poziţie planşeu plat.

Eticheta F de pe partea laterală a pernei scaunului vă reaminteşte aceste instrucţiuni.

Scaune cu încălzire

Cu contactul pus

- prima apăsare a butonului 12 de pe scaunul dorit activează sistemul de încălzire la putere maximă. Ambii martori luminoşi integraţi în buton se aprind;

- a doua apăsare a butonului schimbă setarea încălzirii la putere scăzută. Un martorul luminos integrat se aprinde;

- a treia apăsare opreşte încălzirea.

Anomalie de funcţionare

Atunci când este detectată o anomalie de funcţionare, martorul luminos al contactorului 12 al scaunului vizat se stinge după aproximativ cinci secunde.

Adresaţi-vă unui Reprezentant al mărcii.

SCAUNE ÎNCĂLZITE