Înapoi la listă

BLOCARE, DEBLOCARE UŞI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

În cazul în care telecomanda sau, în funcţie de vehicul, cartela nu funcţionează

În anumite cazuri, este posibil ca telecomanda cu radiofrecvenţă sau cartela să nu funcţioneze:

- uzură sau descărcare a bateriei cartelei sau a telecomenzii cu radiofrecvenţă, descărcare a bateriei vehiculului etc.;

- utilizare de aparate care funcţionează pe aceeaşi frecvenţă ca şi cartela (telefon mobil…);

- vehicul situat într-o zonă cu radiaţii electromagnetice puternice.

Este posibil atunci:

- să folosiţi cheia integrată în telecomanda cu radiofrecvenţă sau cheia de rezervă integrată în cartelă (în funcţie de vehicul) pentru a debloca uşa şoferului;

- să utilizaţi comanda de blocare/deblocare a uşilor din interior (consultaţi paginile următoare).

Cheia integrată a cartelei

Cheia integrată 2 vă permite să blocaţi sau să deblocaţi uşa şoferului, atunci când cartela nu funcţionează.

Acces cu ajutorul cheii 2

Glisaţi carcasa spate 1 în jos apăsând pe zona A.

Utilizarea cheii integrate în cartelă

- Trageţi de mânerul 3;

- apăsaţi capacul B de pe uşa şoferului;

- introduceţi capul cheii 2 în canalul 4 din partea inferioară a capacului B;

- rotiţi în sus pentru a demonta capacul B;

- introduceţi cheia 2 în broască pentru a bloca sau debloca uşa şoferului.

După ce aţi intrat în vehicul, aşezaţi cheia la loc în locaşul său din cartelă.

Vehicule cu cheie, telecomandă

Utilizare cheie

- Trageţi de mânerul 3;

- apăsaţi capacul B de pe uşa şoferului;

- introduceţi capul cheii 5 în canalul 4 din partea inferioară a capacului B;

- rotiţi în sus pentru a demonta capacul B;

- introduceţi cheia 5 în broască pentru a bloca sau debloca uşa şoferului.

Blocarea manuală a uşii pasagerului din faţă

Cu uşa deschisă, rotiţi şurubul 6 (cu ajutorul capului cheii) şi închideţi uşa.

Din acest moment aceasta este blocată din exterior.

Deschiderea nu se va putea face atunci decât din interiorul vehiculului sau cu cheia pentru uşa şoferului.

Comandă de blocare/Deblocare din interior

Contactorul 7 comandă simultan uşile, portbagajul şi trapa de carburant.

Dacă o deschidere mobilă (uşă sau portbagaj) este deschisă sau închisă greşit, are loc o blocare/deblocare rapidă a deschiderilor mobile.

În cazul transportului de obiecte cu portbagajul deschis, puteţi bloca totuşi deschiderile mobile: cu motorul oprit, apăsaţi lung butonul 7 pentru a bloca celelalte deschideri mobile.

Martor luminos de stare de blocare a deschiderilor mobile

Atunci când contactul este pus, martorul luminos al contactorului 7 vă informează asupra stării de blocare a deschiderilor mobile:

- martor luminos aprins, deschiderile mobile sunt blocate ;

- martor luminos stins, deschiderile mobile sunt deblocate.

Atunci când blocaţi uşile, martorul luminos rămâne aprins apoi se stinge.

Blocarea deschiderilor mobile fără cartelă sau cheie

De exemplu, în cazul unei baterii descărcate sau a nefuncţionării temporare a cartelei sau a cheii etc.

Cu motorul oprit şi cu o uşă sau cu hayonul deschis, apăsaţi lung pe butonul 7 timp de mai mult de cinci secunde.

La închiderea uşii toate deschiderile mobile vor fi blocate.

Notă: deblocarea din exteriorul vehiculului nu va fi posibilă decât cu cartela aflată în zona de acces la vehicul sau cu ajutorul cheii.

Responsabilitate şofer

Dacă decideţi să rulaţi cu uşile blocate, trebuie să ştiţi că acest lucru va îngreuna accesul echipelor de salvare în habitaclu în caz de urgenţă.

Nu părăsiţi niciodată vehiculul cu cheia sau cartela în interior.