Înapoi la listă

SCAUNE FAŢĂ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pentru a avansa sau a retrage scaunul

Ridicaţi şi menţineţi bara 1 pentru a debloca scaunul. Eliberaţi bara 1 după ce scaunul se află în poziţia corectă şi asiguraţi-vă că acesta este complet blocat în poziţie.

Pentru a ridica sau a coborî perna scaunului

(În funcţie de vehicul)

Deplasaţi levierul 2 în sus sau în jos, de câte ori este necesar, până obţineţi poziţia dorită.

Pentru a înclina spătarul

Rotiţi butonul 3 sau, în funcţie de vehicul, trageţi levierul 4 pentru a înclina spătarul în poziţia dorită şi asiguraţi-vă că blocarea este corespunzătoare.

Cotieră faţă 5

(În funcţie de vehicul)

Pentru a utiliza cotiera

Coborâţi cotiera 5 la poziţia orizontală.

Pentru a strânge cotiera

Ridicaţi cotiera 5 până la poziţia de strângere de-a lungul spătarului.

Pentru vehiculele cu o singură uşă laterală culisantă, în caz de urgenţă, pasagerii din spate pot ieşi din vehicul folosind uşa din faţă. Pentru a face acest lucru: ridicaţi levierul 6, ţineţi-l în timp ce înclinaţi spătarul şi culisaţi scaunul spre înainte.

Pentru a repune scaunul în poziţie confort, culisaţi-l spre înapoi.

Reglaţi scaunul şi asiguraţi-vă de blocarea sa corespunzătoare.

Scaune cu încălzire

(În funcţie de vehicul)

Cu contactul pus

- Prima apăsare a butonului 7 de pe scaunul dorit activează sistemul de încălzire la putere maximă. Ambii martori luminoşi sunt aprinşi;

- a doua apăsare a butonului schimbă setarea încălzirii la putere scăzută. Pe contactor este aprins un singur martor luminos;

- a treia apăsare opreşte încălzirea.

Sistemul, care este cu termostat, determină dacă funcţionarea este necesară sau nu.

După efectuarea reglajelor, asiguraţi-vă că spătarele scaunelor sunt blocate corect pe poziţie.

Din motive de securitate, efectuaţi aceste reglaje cu vehiculul oprit.

Pentru a nu împiedica eficacitatea centurilor de securitate, vă recomandăm să nu înclinaţi prea mult spătarele scaunelor în spate.

Nici un obiect nu trebuie să se găsească pe planşeu (partea din faţa şoferului): în cazul unei frânări bruşte, aceste obiecte riscă să alunece sub pedalier şi să împiedice utilizarea sa.