SECURITATE COPIL: dezactivare, activare airbag pasager faţă

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Dezactivare airbag pasager faţă

Înainte de a instala un scaun pentru copil pe scaunul pasagerului faţă:

- asiguraţi-vă că scaunul pentru copil poate fi instalat pe acest scaun;

- este obligatoriu să dezactivaţi airbag -ul pentru un scaun pentru copil cu spatele la direcţia de deplasare.

Pentru a dezactiva airbag: cu vehiculul staţionar şi contactul decuplat, împingeţi şi rotiţi zăvorul 1 la poziţia OFF.

Cu contactul pus, trebuie să verificaţi dacă martorul luminos 2 ] se aprinde în mod corespunzător.

Acest martor luminos rămâne aprins în permanenţă pentru a vă confirma că puteţi instala un scaun pentru copil.

Activarea sau dezactivarea airbagului pasagerului trebuie să se facă numai cu vehiculul staţionar, cu contactul decuplat.

În caz de manipulare cu contactul pus, martorul luminos å se aprinde.

Pentru a regăsi starea airbag -ului conform poziţiei zăvorului, întrerupeţi contactul şi apoi repuneţi-l.

Marcajele de pe planşa de bord şi etichetele A de pe fiecare parte a parasolarului pasagerului 3 (după exemplul etichetei de mai sus) vă amintesc aceste instrucţiuni.

PERICOL

Deoarece airbag pasagerului faţă nu este compatibil cu poziţia unui scaun pentru copil cu spatele la direcţia de deplasare, nu montaţi NICIODATĂ un sistem de fixare pentru copil cu faţa spre înapoi pe un scaun protejat cu un AIRBAG frontal ACTIVAT. Acesta poate să provoace DECESUL COPILULUI sau RĂNIRI GRAVE.

Activare airbag pasager faţă

După ce aţi scos scaunul pentru copil de pe scaunul pasager faţă, reactivaţi airbag pentru a asigura protecţia pasagerului faţă în caz de şoc.

Pentru a reactiva airbag: cu vehiculul staţionar şi cu contactul decuplat, apăsaţi şi rotiţi zăvorul 1 la poziţia ON.

Cu contactul pus, trebuie să verificaţi dacă martorul luminos 2 ] este stins.

airbag-ul pasagerului faţă este activat.

Anomalii de funcţionare

În caz de anomalie a sistemului de activare / dezactivare a airbag pasager faţă, instalarea unui scaun pentru copil cu spatele la direcţia de deplasare pe scaunul faţă este interzisă.

Instalarea oricărui alt pasager nu este recomandată.

Consultaţi cât mai curând un Reprezentant al mărcii.

PERICOL

Deoarece airbag pasagerului faţă nu este compatibil cu poziţia unui scaun pentru copil cu spatele la direcţia de deplasare, nu montaţi NICIODATĂ un sistem de fixare pentru copil cu faţa spre înapoi pe un scaun protejat cu un AIRBAG frontal ACTIVAT. Acesta poate să provoace DECESUL COPILULUI sau RĂNIRI GRAVE.

Activarea sau dezactivarea airbag pasagerului este posibilă numai cu vehiculul staţionar şi contactul decuplat.

În caz de manipulare cu contactul pus, martorul luminos å se aprinde.

Pentru a regăsi starea airbag -ului conform poziţiei zăvorului, întrerupeţi contactul şi apoi repuneţi-l.