CENTURI DE SIGURANŢĂ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pentru a asigura securitatea dumneavoastră, purtaţi centura de securitate în momentul oricăror deplasări. În plus, trebuie să vă conformaţi legislaţiei locale a ţării în care vă găsiţi.

Înainte de a porni, procedaţi mai întâi la reglarea poziţiei de conducere, apoi, pentru toţi pasagerii, la ajustarea centurii de siguranţă pentru a obţine cea mai bună protecţie.

Reglare poziţie de conducere

(în funcţie de vehicul)

- Aşezaţi-vă bine pe scaunul dumneavoastră (după ce v-aţi dezbrăcat de palton, bluzon…). Acest lucru este esenţial pentru poziţionarea corectă a spatelui;

- reglaţi avansarea scaunului în funcţie de pedalier. Scaunul dumneavoastră trebuie retras până la distanţa maximă compatibilă cu apăsarea completă a pedalelor. Spătarul trebuie să fie reglat astfel încât braţele să rămână uşor îndoite;

- reglaţi poziţia tetierei dumneavoastră. Pentru un maxim de securitate, distanţa dintre capul dumneavoastră şi tetieră trebuie să fie minimă;

- reglaţi înălţimea pernei. Acest reglaj permite să vă optimizaţi câmpul vizual de conducere;

- reglaţi poziţia volanului.

Pentru buna funcţionare a centurilor spate, asiguraţi-vă de buna blocare a banchetei spate. BANCHETĂ SPATE: funcţii.

Centurile de securitate incorect ajustate sau răsucite riscă să cauzeze răniri în caz de accident.

Utilizaţi centura de securitate pentru o singură persoană, copil sau adult.

Chiar şi femeile însărcinate trebuie să poarte centura. În acest caz, aveţi grijă ca chinga de bazin să nu exercite o presiune prea mare în partea inferioară a abdomenului fără a crea joc suplimentar.

Ajustare centuri de securitate

Pentru reglarea şi poziţionarea corespunzătoare a centurilor de securitate la toate scaunele:

- reglaţi scaunele (poziţia scaunului şi unghiul spătarului, dacă sunt disponibile);

- aşezaţi-vă cu spatele rezemat ferm de spătar;

- deplasaţi chinga de umăr 1 cât mai aproape posibil de baza gâtului, fără ca aceasta să se sprijine efectiv de ea (dacă este necesar, reglaţi înălţimea centurii de securitate, dacă este posibil) şi asiguraţi-vă că chinga de umăr 1 este în contact cu umărul;

- poziţionaţi centura ventrală 2 astfel încât să stea dreaptă pe coapse şi pe pelvis.

Centura de securitate trebuie purtată, pe cât posibil, cât mai aproape de corp şi evitaţi purtarea de haine prea groase sau de obiectele voluminoase sub centuri etc.

Blocare

Derulaţi chinga încet şi fără bruscări şi asiguraţi-vă de înclichetarea penei 3 în unitatea 5 (verificaţi blocarea trăgând de pana 3).

În caz de blocare, permiteţi rularea centurii şi derulaţi din nou.

Dacă centura dumneavoastră este complet blocată, trageţi lent, dar cu putere chinga pentru a o extrage aproximativ 3 cm. Lăsaţio să se rebobineze singură apoi derulaţi din nou.

Dacă problema persistă, consultaţi un Reprezentant al mărcii.

Deblocare

Apăsaţi butonul 4 de pe zăvorul 5 pentru ca centura de securitate să fie reînfăşurată de către rulor. Ghidați centura.

ß Martor luminos alertă nepurtare centură şofer şi, în funcţie de vehicul, a pasagerului faţă

Apare pe afişajul central A la punerea contactului şi dacă centura de securitate a şoferului şi/sau a pasagerului din faţă (dacă scaunul pasagerului este ocupat) nu este cuplată.

În funcţie de vehicul, dacă scaunul este ocupat şi una dintre aceste centuri de siguranţă nu este fixată sau este desfăcută în timp ce vehiculul se deplasează cu o viteză de peste 20 km/h, ß indicatorul luminos de alertă clipeşte şi se aude un bip pentru aproximativ 120 de secunde.

Notă: un obiect aşezat pe scaunul pasagerului poate, în anumite cazuri, să declanşeze martorul luminos, în funcţie de vehicul.

Alertă de nepurtare a centurii spate (în funcţie de vehicul)

Simbolul grafic 6 sau 7 este afişat pe tabloul de bord atunci când contactul este cuplat. Acesta informează şoferul cu privire la starea de fixare a fiecărei centuri de siguranţă din spate de fiecare dată:

- cuplaţi contactul;

- deschidere a unei uşi;

- cuplare sau decuplare a unei centuri din spate.

Semnificaţia simbolului grafic 6 sau 7:

- simbol alb: centură de securitate cuplată;

- simbol negru: centură de securitate decuplată.

Notă: în funcţie de versiune, numărul de repere indicat pe simbolul grafic 6 sau 7 poate varia în funcţie de numărul de scaune spate montate în vehicul.

Atunci când viteza vehiculului este sub aproximativ 20 km/h, simbolul grafic 6 sau 7 apare timp de aproximativ 60 de secunde la fiecare cuplare sau decuplare a centurilor de securitate spate.

Dacă viteza vehiculului atinge sau depăşeşte 20 km/h şi una dintre centurile de securitate spate este decuplată în timpul călătoriei:

- martorul luminos ß clipeşte pe afişajul central A;

şi

- este emis un semnal sonor timp de aproximativ 30 de secunde;

şi

- simbolul grafic 6 sau 7 este afişat timp de cel puţin 60 de secunde, iar simbolul pentru scaunul în cauză se face negru.

Asiguraţi-vă întotdeauna că pasagerii din spate au centurile prinse corespunzător şi că numărul de centuri indicat corespunde numărului de locuri ocupate în spate.

Reglare pe înălţime a centurilor de securitate faţă

Utilizaţi butonul 8 pentru a regla înălţimea centurii astfel încât chinga de torace 1 să treacă aşa cum a fost indicat mai înainte.

Apăsaţi pe butonul 8 şi ridicaţi sau coborâţi centura.

Odată reglajul efectuat, asiguraţi-vă că blocarea este corespunzătoare.

Centuri spate laterale 9

Blocarea şi deblocarea se efectuează în acelaşi mod ca pentru centurile faţă.

Pentru buna funcţionare a centurilor spate, asiguraţi-vă de buna blocare a banchetei spate. BANCHETĂ SPATE: funcţii.

Verificaţi poziţionarea şi funcţionarea corespunzătoare a centurilor de securitate spate după fiecare manipulare a banchetei spate.

Versiune cinci locuri

Centură de siguranţă loc central

Derulaţi lent chinga 15 din locaşul său 10.

Treceţi cele două pene şi chinga 15 prin ghidul chingii 11.

Înclichetaţi obligatoriu pana mai mică şi fixă în unitatea cu buton de blocare negru 12.

Înclichetaţi pana mai mare şi culisantă 14 în unitatea cu buton de deblocare roşu 13.

Versiune patru locuri:

Această versiune diferă prin faptul că are tetiere şi centuri de securitate spate numai la scaunele laterale spate.

Verificaţi poziţionarea şi funcţionarea corespunzătoare a centurilor de securitate spate după fiecare manipulare a banchetei spate.

- Nicio modificare nu trebuie adusă elementelor sistemului de reţinere montate original: centuri şi scaune precum şi fixările lor. Pentru cazuri particulare (ex: instalarea unui scaun pentru copil), consultaţi un Reprezentant al mărcii.

- Nu utilizaţi dispozitive care permit slăbirea centurilor (de exemplu: cârlige de rufe, agrafe etc.), deoarece o centură de securitate purtată prea larg poate provoca vătămări în caz de accident.

- Nu treceţi niciodată chinga de torace pe sub braţ sau pe la spate.

- Nu utilizaţi aceeaşi centură pentru mai mult de o persoană şi nu ataşaţi niciodată un bebeluş sau un copil pe genunchi folosind centura dumneavoastră.

- Centura nu trebuie să fie răsucită.

- În urma unui accident, verificaţi şi dacă este necesar înlocuiţi centurile. De asemenea, înlocuiţi centura dumneavoastră dacă aceasta prezintă o degradare.

- În momentul poziţionării banchetei spate, aveţi grijă să poziţionaţi corect centurile de siguranţă şi închizătoarele acestora, astfel încât să poată fi utilizate corespunzător.

- Introduceţi pana centurii în unitatea potrivită.

- Aveţi grijă să nu intercalaţi vreun obiect în zona unităţii de blocare a centurii, care ar putea împiedica buna sa funcţionare.

- Verificaţi poziţionarea corectă a unităţii de blocare (aceasta nu trebuie să fie acoperită, strivită, presată... de persoane sau obiecte).

REGLAREA VOLANULUI