Înapoi la listă

FUNCŢIA STOP AND START

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Acest sistem permite diminuarea consumului de carburant şi a emisiei de gaze cu efect de seră.

La pornirea vehiculului, sistemul este activat automat.

În mers, sistemul opreşte motorul (punere în starea de veghe) în cazul opririi vehiculului (ambuteiaj, oprire la semafor...).

Condiţii de punere în stare de veghe

Vehiculul a rulat de la ultima sa oprire.

Pentru cutiile de viteze manuale:

- cutia de viteze este în poziţie neutră (punct mort);

şi

- viteza vehiculului este mai mică de aproximativ 3 km/h.

şi

- pedala de ambreiaj este eliberată.

Dacă martorul luminos clipeşte, acesta vă indică faptul că pedala de ambreiaj nu a fost eliberată.

Pentru toate vehiculele:

Martorul luminos rămâne aprins pe tabloul de bord pentru a vă avertiza cu privire la punerea în stare de veghe a motorului.

Echipamentele vehiculului rămân în funcţiune pe parcursul duratei opririi motorului.

Atunci când motorul trece în starea de veghe, este posibil ca direcţia asistată să nu mai fie funcţională.

În acest caz, aceasta intră din nou în funcţiune atunci când motorul nu se mai află în starea de veghe sau când viteza depăşeşte aproximativ 1 km/h (la vale, în pantă etc.).

În caz de oprire bruscă a motorului, dacă sistemul este în funcţiune, apăsarea până la capăt a pedalei de ambreiaj reporneşte motorul.

Dacă părăsiţi vehiculul, un semnal sonor vă avertizează că motorul este în stare de veghe şi nu este oprit.

Înainte de a părăsi vehiculul, motorul TREBUIE să fie oprit (nu trecut în stare de veghe). PORNIRE, OPRIRE MOTOR.

Nu lăsaţi vehiculul să ruleze dacă motorul se află în stare de veghe (martorul luminos se afişează pe tabloul de bord).

Împiedicarea punerii în stare de veghe a motorului

În anumite situaţii, cum ar fi intrarea într-o intersecţie, dacă sistemul este activat, puteţi să menţineţi motorul pornit pentru o pornire rapidă.

Cutie de viteze manuală

Menţineţi pedala de ambreiaj apăsată.

Ieşirea din starea de veghe a motorului

Pentru cutie de viteze manuală:

- la deschiderea uşii şoferului, fără niciun raport cuplat şi cu pedala de ambreiaj eliberată;

sau

- la decuplarea centurii de securitate a şoferului, fără niciun raport cuplat şi cu pedala de ambreiaj eliberată;

sau

- cutia de viteze este în poziţie neutră şi pedala de ambreiaj este apăsată uşor;

sau

- viteza cuplată şi pedala de ambreiaj apăsată complet.

Particularitate: în funcţie de vehicul, dacă întrerupeţi contactul atunci când motorul este în starea de veghe, martorul luminos Ä se afişează timp de câteva secunde pe tabloul de bord.

Condiţii de ne-punere în stare de veghe a motorului

Anumite condiţii nu permit sistemului punerea în stare de veghe a motorului, în special:

- uşa şoferului nu este închisă;

- nu este buclată centura şoferului;

- marşarierul a fost cuplat;

- nu este blocată capota motorului;

- temperatura exterioară este prea mică sau prea mare;

- bateria nu este suficient de încărcată;

- asistenţa la parcare este în curs de funcţionare;

- altitudinea este prea mare;

- temperatura motorului este insuficientă;

- sistemul de depoluare este în curs de regenerare;

-...

Martorul luminos se aprinde pe tabloul de bord, semnalând faptul că motorul nu poate fi adus în stare de veghe.

Pentru vehiculele echipate cu o cutie de viteze mecanică

Repornirea poate fi întreruptă dacă pedala de ambreiaj este eliberată prea rapid în timp ce un raport este cuplat.

Pentru a completa nivelul de carburant, motorul trebuie oprit (şi nu numai în stare de veghe în cazul vehiculelor echipate cu funcţia STOP and START): trebuie să întrerupeţi contactul PORNIRE, OPRIRE MOTOR.

Risc de incendiu.

Înainte de a efectua orice acţiune în compartimentul motorului, trebuie să întrerupeţi contactul PORNIRE, OPRIRE MOTOR.

Particularitate de repornire automată a motorului

În anumite condiţii, motorul poate reporni fără intervenţie pentru a garanta securitatea şi confortul dumneavoastră.

Acest lucru se poate întâmpla în special atunci când:

- temperatura exterioară este prea mică sau prea mare;

- bateria nu este suficient de încărcată;

- viteza vehiculului este mai mare de 5 km/h (la coborâre...);

- apăsarea repetată a pedalei de frână sau necesitatea sistemului de frânare;

-...

Martorul luminos apare pe tabloul de bord pentru a vă avertiza cu privire la pornirea automată a motorului.

Dezactivare, activare funcţie

Apăsaţi pe contactorul 1 pentru a dezactiva funcţia. Martorul luminos al contactorului 1 se aprinde.

O nouă apăsare reactivează sistemul. Martorul luminos al contactorului 1 se stinge.

Sistemul se reactivează automat la fiecare pornire a vehiculului cu ajutorul butonului de pornire. PORNIRE, OPRIRE MOTOR.

Anomalii de funcţionare

Atunci când apare mesajul „Verifică Stop & Start” pe tabloul de bord, iar contactorul 1 se aprinde, înseamnă că sistemul este dezactivat.

Consultaţi un Reprezentant al mărcii.

Particularitate: în funcţie de vehicul, pentru unele dintre aceste condiţii, repornirea automată a motorului este împiedicată dacă o uşă este deschisă.

Particularitate: cu motorul în stare de veghe, apăsaţi pe contactorul 1 pentru a reporni automat motorul.

Înainte de a părăsi vehiculul, motorul TREBUIE să fie oprit (nu trecut în stare de veghe). PORNIRE, OPRIRE MOTOR.

SISTEMUL STOP & START