Înapoi la listă

FUNCŢIA STOP AND START

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Acest sistem permite diminuarea consumului de carburant şi a emisiei de gaze cu efect de seră. La pornirea vehiculului, sistemul se activează automat. În timpul rulării, sistemul opreşte motorul (stare de veghe) atunci când vehiculul se opreşte sau se deplasează cu viteză redusă (în funcţie de vehicul). Martorul luminos apare pe tabloul de bord.

Condiţii pentru starea de veghe la viteză mică

Vehiculul a rulat de la ultima sa oprire.

Pentru vehiculele echipate cu o cutie de viteze automată:

- cutia de viteze este în poziţia D, M sau N;

şi

- pedala de frână este apăsată (suficient de puternic);

Dacă martorul luminos clipeşte, aceasta indică faptul că pedala de frână nu este apăsată suficient;

şi

- pedala de acceleraţie nu este apăsată;

şi

- viteza este zero sau, în funcţie de vehicul, de îndată ce viteza este mai mică decât un prag specific vehiculului.

Punerea în stare de veghe a motorului este menţinută dacă poziţia P este cuplată sau dacă poziţia N este cuplată, cu frâna de parcare trasă şi cu pedala de frână eliberată.

Pentru vehiculele echipate cu o cutie de viteze manuală:

- cutia de viteze este în poziţie neutră (punct mort);

şi

- pedala de ambreiaj este eliberată. Dacă martorul luminos clipeşte, aceasta indică faptul că pedala de ambreiaj trebuie eliberată complet;

şi

- viteza vehiculului este mai mică decât un prag specific vehiculului.

Pentru toate vehiculele:

martorul luminos rămâne aprins pe tabloul de bord pentru a vă avertiza cu privire la punerea în stare de veghe a motorului.

Echipamentele vehiculului rămân în funcţiune pe parcursul duratei opririi motorului.

Atunci când motorul trece în starea de veghe, este posibil ca direcţia asistată să nu mai fie funcţională.

În acest caz, aceasta intră din nou în funcţiune atunci când motorul nu se mai află în starea de veghe sau când viteza depăşeşte aproximativ 1 km/h (la vale, în pantă etc.).

În cazul punerii în stare de veghe a motorului, frâna de parcare asistată (în funcţie de vehicul) nu se strânge automat.

Nu lăsaţi vehiculul să ruleze dacă motorul se află în stare de veghe (martorul luminos este aprins pe tabloul de bord).

Înainte de a părăsi vehiculul, motorul TREBUIE să fie oprit (nu trecut în stare de veghe). PORNIRE, OPRIRE MOTOR: vehicul cu cheie PORNIRE, OPRIRE MOTOR: vehicul cu cartelă.

Condiţii pentru starea de veghe la viteză mare

În funcţie de vehicul, starea de veghe poate fi activată în modul „Mers liber” MARTORI LUMINOŞI.

Pentru vehiculele echipate cu o cutie de viteze automată:

- cutia este în poziţia D sau M;

şi

- pedala de frână este eliberată;

şi

- pedala de acceleraţie este eliberată.

Martorul luminos rămâne aprins pe tabloul de bord pentru a vă avertiza cu privire la punerea în stare de veghe a motorului.

Împiedicarea punerii în stare de veghe a motorului

În anumite situaţii, cum ar fi intrarea într-o intersecţie, dacă sistemul este activat, puteţi să menţineţi motorul pornit pentru o pornire rapidă.

Pentru vehiculele echipate cu o cutie de viteze automată:

Menţineţi vehiculul staţionat apăsând uşor pedala de frână.

Pentru vehiculele echipate cu o cutie de viteze manuală:

Menţineţi pedala de ambreiaj apăsată.

Ieşirea din starea de veghe a motorului

Pentru cutie de viteze automată:

- atunci când uşa şoferului este deschisă;

sau

- atunci când centura de securitate a şoferului este decuplată;

- pedala de frână este eliberată, poziţia D, M sau N este cuplată;

sau

- poziţia R este cuplată;

sau

- pedala de acceleraţie este apăsată;

sau

- în modul manual, paletele de schimbare a rapoartelor sunt activate.

Pentru a completa nivelul de carburant, motorul trebuie oprit (şi nu numai în stare de veghe în cazul vehiculelor echipate cu funcţia STOP and START): trebuie să întrerupeţi contactul PORNIRE, OPRIRE MOTOR: vehicul cu cheie PORNIRE, OPRIRE MOTOR: vehicul cu cartelă. Risc de incendiu.

funcţia „AUTOHOLD” este activată FUNCŢIA „AUTOHOLD”, pedala de frână poate să fie eliberată şi starea de veghe a motorului menţinută.

Pentru a părăsi starea de veghe a motorului, cu pedala de frână eliberată, apăsaţi pe pedala de acceleraţie.

Pentru cutiile de viteze manuale:

- la deschiderea uşii şoferului, fără niciun raport cuplat şi cu pedala de ambreiaj eliberată;

sau

- la decuplarea centurii de securitate a şoferului, fără niciun raport cuplat şi cu pedala de ambreiaj eliberată;

sau

- cutia de viteze este în poziţie neutră şi pedala de ambreiaj este apăsată uşor;

sau

- viteza cuplată şi pedala de ambreiaj apăsată complet.

Particularitate: în funcţie de vehicul, dacă întrerupeţi contactul atunci când motorul este în starea de veghe, martorul luminos Ä se afişează timp de câteva secunde pe tabloul de bord.

Pentru vehiculele echipate cu o cutie de viteze mecanică:

repornirea poate fi întreruptă dacă pedala de ambreiaj este eliberată prea rapid în timp ce un raport este cuplat.

Condiţii de ne-punere în stare de veghe a motorului

Anumite condiţii nu permit sistemului punerea în stare de veghe a motorului, în special:

- uşa şoferului nu este închisă;

- nu este buclată centura şoferului;

- marşarierul a fost cuplat;

- nu este blocată capota motorului;

- temperatura exterioară este prea mică sau prea mare;

- bateria nu este suficient de încărcată;

- diferenţa dintre temperatura interioară a vehiculului şi de cea stabilită a climatizării automate este extrem de importantă;

- asistenţa la parcare este în curs de funcţionare;

- altitudinea este prea mare;

- panta este prea abruptă pentru vehiculele echipate cu o cutie de viteze automată;

- funcţia „Vedere clară” este activată AER CONDIŢIONAT AUTOMAT;

- temperatura motorului este insuficientă;

- sistemul de depoluare este în curs de regenerare;

-...

Martorul luminos se aprinde pe tabloul de bord, semnalând faptul că motorul nu poate fi adus în stare de veghe.

Înainte de a efectua orice acţiune în compartimentul motorului, trebuie să întrerupeţi contactul PORNIRE, OPRIRE MOTOR: vehicul cu cheie PORNIRE, OPRIRE MOTOR: vehicul cu cartelă.

Particularitate de repornire automată a motorului

În anumite condiţii, motorul poate reporni fără intervenţie pentru a garanta securitatea şi confortul dumneavoastră.

Acest lucru se poate întâmpla în special atunci când:

- temperatura exterioară este prea mică sau prea mare;

- funcţia „Vedere clară” este activată AER CONDIŢIONAT AUTOMAT;

- bateria nu este suficient de încărcată;

- viteza vehiculului este mai mare de 5 km/h (la coborâre...);

- apăsarea repetată a pedalei de frână sau necesitatea sistemului de frânare;

-...

Martorul luminos apare pe tabloul de bord pentru a vă avertiza cu privire la pornirea automată a motorului.

Înainte de a părăsi vehiculul, motorul TREBUIE să fie oprit (nu trecut în stare de veghe). PORNIRE, OPRIRE MOTOR: vehicul cu cheie PORNIRE, OPRIRE MOTOR: vehicul cu cartelă.

Martorul luminos poate apărea pe tabloul de bord, însoţit de un mesaj:

- „Optimizare nivel baterie” pentru a acorda prioritate încărcării bateriei;

- „Prioritizare confort termic” pentru a acorda prioritate climatizării;

- „Prioritate motor pornit” pentru a acorda prioritate operaţiilor motorului.

Dezactivare, activare funcţie

Apăsaţi 1 pentru a dezactiva funcţia. Mesajul „Stop & Start fcț. dezactivată” apare pe tabloul de bord, iar martorul luminos al de contact 1 se aprinde.

O nouă apăsare reactivează sistemul. Mesajul „Stop & Start fcț. activată” apare pe tabloul de bord şi contactorul 1 dispare.

Sistemul se reactivează automat la fiecare pornire a vehiculului cu ajutorul butonului de pornire. PORNIRE, OPRIRE MOTOR: vehicul cu cheie PORNIRE, OPRIRE MOTOR: vehicul cu cartelă.

Anomalii de funcţionare

Atunci când apare mesajul „Verifică Stop & Start” pe tabloul de bord, iar contactorul 1 se aprinde, înseamnă că sistemul este dezactivat.

Consultaţi un Reprezentant al mărcii.

Particularitate: cu motorul în stare de veghe, apăsaţi contactorul 1 pentru a reporni automat motorul.

EXPLORAREA SISTEMULUI STOP & START