PORNIRE, OPRIRE MOTOR: vehicul cu cartelă

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Cartela trebuie să fie în zona de detectare 1.

Pentru a porni:

- vehicule cu o cutie de viteze automată, în poziţia P, apăsaţi pedala de frână, apăsaţi pe butonul 2, apoi eliberaţi pedala de frână după pornirea motorului;

- vehicule cu o cutie de viteze mecanică, apăsaţi pedala de frână şi apăsaţi pe butonul 2, apoi eliberaţi pedala de frână după pornirea motorului. Dacă este cuplat un raport, apăsaţi şi pedala de ambreiaj.

Particularităţi

- Dacă una dintre condiţiile de pornire nu este aplicată, mesajul „Apasă frâna + START” sau „Apasă ambreiaj + START” sau „Selectează poziția parcare” se afişează pe tabloul de bord;

- în anumite cazuri, va fi necesar să manevraţi volanul apăsând pe butonul de pornire 2 pentru a ajuta la deblocarea coloanei de direcţie; mesajul „Roteşte volanul + START” vă avertizează în acest sens;

Notă: la vehiculele echipate cu o cutie de viteze mecanică, în caz de oprire bruscă a motorului, mesajul „Apasă ambreiaj” va fi afişat pe tabloul de bord. Apăsaţi până la capăt pe pedala de ambreiaj pentru a reporni motorul.

Responsabilitate şofer în momentul staţionării sau opririi vehiculului

Nu părăsiţi niciodată vehiculul, nici măcar pentru scurt timp, atunci când în interior se află un copil, o persoană fără discernământ sau un animal.

Aceştia ar putea fi sau ar putea pune în pericol alte persoane, de exemplu pornind motorul, acţionând echipamente precum macaralele de geamuri sau blocând uşile.

În plus, pe timp cald şi/sau însorit, trebuie să ştiţi că temperatura interioară din habitaclu creşte foarte rapid.

RISC DE DECES SAU DE ACCIDENTARE GRAVĂ.

Versiuni GPL

Motorul este pornit întotdeauna folosind benzină.

În timp ce rezervorul este gol, vehiculul nu poate porni sau rula numai în modul GPL.

Funcţionarea cu bicarburant GPL/benzină necesită prezenţa benzinei (pentru pornire, acceleraţii puternice, temperaturi scăzute etc.).

Dacă martorul luminos portocaliu apare pe tabloul de bord şi este emis un semnal sonor, umpleţi cât mai curând posibil rezervorul cu carburant.

Pentru informaţii suplimentare despre versiunile pe GPL PARTICULARITĂŢI ALE VERSIUNILOR PE GPL.

Nu întrerupeţi niciodată contactul înainte de oprirea completă a vehiculului, oprirea motorului antrenează anularea funcțiilor de asistenţă: După oprirea motorului, amplificatorul de frânare, direcţia asistată etc. şi dispozitivele de securitate pasivă, precum airbags şi pretensionatoare, nu vor mai funcţiona.

Nu staţionaţi şi nu porniţi motorul în locuri în care se află substanţe sau materiale inflamabile, precum iarbă sau frunze, care pot veni în contact cu un sistem de eşapament cald.

Responsabilitatea şoferului la parcarea sau oprirea vehiculului

Nu părăsiţi niciodată vehiculul, nici măcar pentru scurt timp, atunci când în interior se află un copil, o persoană fără discernământ sau un animal.

Aceştia ar putea fi sau ar putea pune în pericol alte persoane, de exemplu pornind motorul, acţionând echipamente precum macaralele de geamuri sau blocând uşile...

În plus, pe timp cald şi/sau însorit, trebuie să ştiţi că temperatura interioară din habitaclu creşte foarte rapid.

RISC DE DECES SAU DE ACCIDENTARE GRAVĂ.

Pornire „ mâini libere ” cu portbagajul deschis

În acest caz, cartela nu trebuie să se afle în portbagaj, pentru a se evita pierderea acesteia.

Funcţie accesorii

(Punere contact)

De îndată ce accedeţi la vehiculul dumneavoastră, puteţi dispune de anumite funcţionalităţi (radio, navigare, ştergere...).

Pentru a utiliza celelalte funcţii, cu cartela în habitaclu, apăsaţi pe butonul 2 fără a apăsa pedalele.

Anomalie de funcţionare

În anumite cazuri, cartela mâini libere poate să nu funcţioneze:

- baterie cartelă epuizată etc.;

- în apropierea unui aparat care funcţionează pe aceeaşi frecvenţă (ecran, telefon mobil, jocuri video…);

- vehicul situat într-o zonă cu radiaţii electromagnetice puternice.

Mesajul „Plasează card pe zonă + start” apare pe tabloul de bord.

Apăsaţi pe pedala de frână sau de ambreiaj, apoi aşezaţi cartela 5 (partea cu buton) în zona corespunzătoare 4. Apăsaţi pe butonul 2 pentru a porni vehiculul. Mesajul se stinge.

Condiţii de oprire a motorului

Vehiculul trebuie să fie staţionar, cu levierul trecut în poziția P, în cazul vehiculelor cu cutie de viteze automată.

Cu cartela în vehicul, apăsaţi butonul 2: motorul se opreşte. Coloana de direcţie se blochează la deschiderea unei uşi sau la blocarea vehiculului.

În cazul în care cartela nu mai este în habitaclu sau dacă bateria cartelei este descărcată, atunci când vehiculul este staţionar şi încercaţi să opriţi motorul, mesajul „Cartelă absentă apasă lung START” apare pe grupul de instrumente: apăsaţi pe butonul 2 timp de mai mult de trei secunde.

În cazul în care cartela nu se mai află în habitaclu, aveţi grijă să o recuperaţi înainte de a apăsa şi menţine apăsată tasta. Fără cartelă, nu veţi putea reporni vehiculul.

Cu motorul oprit, accesoriile (radio…) utilizate în acest moment continuă să funcţioneze timp de 10 minute aproximativ.

La deschiderea uşii şoferului, accesoriile încetează să funcţioneze.

Nu întrerupeţi niciodată contactul înainte de oprirea completă a vehiculului. După oprirea motorului, amplificatorul de frânare, direcţia asistată etc. şi dispozitivele de securitate pasivă, precum airbags şi pretensionatoare, nu vor mai funcţiona.

Atunci când părăsiţi vehiculul, în special cu cartela asupra dumneavoastră, asiguraţi-vă că motorul este oprit.

Responsabilitate şofer în momentul staţionării sau opririi vehiculului

Nu părăsiţi niciodată vehiculul, nici măcar pentru scurt timp, atunci când în interior se află un copil, o persoană fără discernământ sau un animal.

Aceştia ar putea fi sau ar putea pune în pericol alte persoane, de exemplu pornind motorul, acţionând echipamente precum macaralele de geamuri sau blocând uşile.

În plus, pe timp cald şi/sau însorit, trebuie să ştiţi că temperatura interioară din habitaclu creşte foarte rapid.

RISC DE DECES SAU DE ACCIDENTARE GRAVĂ.

Pornirea motorului de la distanţă

Această funcţie permite pornirea de la distanţă a motorului.

Iniţializare

Dacă vehiculul prezintă această echipare, apăsaţi butonul de deblocare 7, apoi apăsaţi butonul de pornire de la distanţă de două ori consecutiv, timp de aproximativ 2 secunde de fiecare dată 6. Timpul dintre cele două apăsări trebuie să fie mai mic de 5 secunde. Luminile de avarie se vor aprinde continuu timp de 3 secunde pentru a confirma reiniţializarea sistemului.

Notă: după ce funcţia a fost activată, aceasta nu mai poate fi dezactivată.

Vă recomandăm să contactaţi un Reprezentant al mărcii.

Operaţie

Pentru a porni motorul la distanţă, apăsaţi butonul de blocare 8, apoi, în următoarele 2 secunde, apăsaţi butonul de pornire de la distanţă 6 timp de aproximativ 2 secunde. Luminile de avarie se aprind continuu timp de aproximativ 3 secunde şi motorul porneşte.

Motorul va funcţia timp de 5 min. Odată ce motorul este pornit, aveţi posibilitatea să adăugaţi încă 5 minute, apăsând butonul de blocare 8 din nou, apoi butonul de pornire la distanță 6. Luminile de avarie se aprind continuu timp de 3 secunde pentru a confirma faptul că funcţia a fost prelungită.

De asemenea, această funcţie vă permite să programaţi pornirea motorului pentru a încălzi sau aerisi habitaclul cu până la 24 ore înainte de utilizarea vehiculului.

În funcţie de vehicul, configurarea şi programarea sunt efectuate cu ajutorul afişajului multimedia 9, pentru mai multe informații, consultaţi instrucţiunile multimedia.

Performanţele pornirii de la distanţă a motorului variază în funcţie de medii precum:

- Obstacole, clădiri, pereţi, alte vehicule etc.;

- interferenţe de radiofrecvență (televiziune, radio, telefoane mobile, alte telecomenzi etc.);

- starea bateriei cheii/cartelei.

Pornirea motorului de la distanţă funcţionează dacă:

- cutia de viteze este în poziția P sau N, în cazul vehiculelor echipate cu cutie de viteze automată;

- contactul este întrerupt;

- capota este închisă;

- toate deschiderile mobile (uşile şi portbagajul) sunt închise şi blocate când părăsiţi vehiculul;

- În condiţii meteo extreme, pornirea de la distanţă a motorului prin programare poate să nu funcţioneze.

Dacă una dintre aceste condiţii nu este îndeplinită, lămpile vor clipi timp de aproximativ 3 secunde.

În cazul în care utilizaţi funcţia, asiguraţi-vă că toţi consumatorii (cum ar fi ştergătoarele de geamuri, luminile exterioare, radioul, scaunele cu încălzire, volanul cu încălzire etc.) sunt dezactivate şi toate accesoriile sunt deconectate, înainte de a părăsi vehiculul.

Risc de incendiu.

Nu utilizaţi funcţia de pornire de la distanţă a motorului sau programarea acesteia când:

- vehiculul se află într-un garaj sau într-un spaţiu închis.

Risc de intoxicare sau de asfixiere provocat de emisiile de gaze de eşapament.

- vehiculul este acoperit cu o prelată.

Risc de incendiu.

- capota este deschisă sau urmează a fi deschisă.

Risc de arsuri sau de răniri grave.

În funcţie de ţară, funcţia de pornire de la distanţă sau programarea acesteia pot fi interzise de lege şi/sau de reglementările în vigoare.

Înainte de a utiliza această funcţie, consultaţi legislaţia şi/sau reglementările în vigoare în ţara respectivă.