Înapoi la listă

CUTIE DE VITEZE AUTOMATĂ, LEVIER ELECTRONIC

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Levier de selectare electronic 1

R: marşarier

N: punct mort

D: mod automat

P : parcare, buton 2

Martorul luminos 3 indică raportul cuplat.

Pe tabloul de bord, următoarele simboluri indică:

4: poziţia raportului cuplat;

5 : poziţia accesibilă din poziţia actuală, prin acţionarea levierului de selectare 1, un pas înainte sau înapoi;

6 : poziţia accesibilă din poziţia actuală, prin acţionarea levierului de selectare 1, doi pași înainte sau înapoi.

Simbolurile 5 sau 6 sunt afişate pentru a indica raporturile care pot fi selectate. Absența acestor simboluri indică faptul că raporturile nu pot fi selectate din poziţia actuală.

Triunghiul 7 se aprinde când modul manual este activat.

Verificaţi dacă martorul luminos P de pe tabloul de bord şi martorul luminos integrat pe butonul 2 sunt activate înainte de a părăsi vehiculul.

Risc de pierdere a imobilizării vehiculului

Selector cu impulsuri

Poziţionaţi levierul de selectare 1 cu unul sau doi pași înainte sau înapoi, pentru a cupla poziţia dorită (R, N sau D), apoi eliberaţi levierul, iar aceasta va reveni pe o poziţie stabilă.

Poziţia selectată este afişată pe tabloul de bord, împreună cu martorul luminos 4 din faţa poziţiei.

Dacă anumite condiţii nu permit comutarea de la o poziţie la alta, poziţia solicitată clipeşte pe tabloul de bord.

Pentru a cupla poziţia P

Cu vehiculul oprit, motorul pornit sau contactul pus, apăsaţi butonul 2 pentru a cupla poziţia P. Martorul luminos de pe butonul 2 se aprinde în portocaliu după cuplarea poziţiei P P a cutiei de viteze.

Pentru a decupla poziţia P

Cu vehiculul staționar și motorul pornit, apăsaţi pedala de frână şi, mutaţi levierul de selectare 1 înainte sau înapoi, în funcţie de poziţia dorită. Martorul luminos al butonului 2 se stinge.

Dacă pedala de frână nu este apăsată până la capăt, pe tabloul de bord apar mesajul „Apasă pedala de frână” și martorul luminos .

Notă:

- dacă şoferul deschide uşa pentru a părăsi vehiculul şi poziţia P nu a fost cuplată, se aude un semnal sonor, iar pe tabloul de bord apare mesajul „Poziţia P nu este cuplată”;

- martorul luminos apare de fiecare dată când trebuie să apăsaţi pedala de frână pentru a modifica poziţia levierului cutiei de viteze automate.

Pentru a cupla poziția neutră

Cu vehiculul oprit şi motorul pornit, pentru a selecta poziţia N, mutaţi levierul de selectare 1 un pas înainte sau înapoi, în funcţie de raportul cuplat.

Conducere în mod automat

Cu vehiculul staționar și motorul pornit, mutaţi levierul de selectare 1 doi pași înapoi, pentru a cupla poziţia D.

Dacă una dintre condiţii de nu este îndeplinită, D clipește aproximativ 5 secunde şi mesajul „Apasă pedala de frână” apare pe tabloul de bord timp de aproximativ 15 secunde.

În majoritatea situaţiilor de condus, nu mai este necesar să utilizaţi schimbătorul de viteze: vitezele se schimbă automat, la momentul potrivit, la turaţia potrivită a motorului, deoarece sistemul automat ia în calcul sarcina vehiculului, profilul drumului şi stilul de condus selectat.

Notă: cu motorul pornit şi vehiculul deplasându-se cu o viteză cuprinsă între 0 şi 8 km/h, în poziţia N sau R cuplată, este necesar să apăsaţi pedala de frână pentru a cupla poziţia D. Acest lucru este util la manevrele de parcare care necesită alternarea între rapoartele de înaintare şi mers înapoi.

Conducere economică

Pe drum, lăsaţi întotdeauna levierul în poziţia D, pedala de acceleraţie fiind menţinută puţin apăsată, raporturile vor trece automat la o turaţie motor mai mică.

Accelerări şi depăşiri

Apăsaţi ferm şi până la fund pedala de acceleraţie (până ce depăşiţi punctul dur al pedalei).

De asemenea, puteți comuta într-un raport inferior, pentru a efectua depășiri, apăsând paleta din stânga.

Pentru a trece în marşarier

Cu vehiculul staționar și motorul pornit, mutaţi levierul de selectare 1 doi pași înainte, pentru a cupla poziţia R.

Dacă pedala de frână nu este apăsată, se aude un semnal sonor, afişajul poziţiei R clipeşte aproximativ 5 secunde în grila de pe tabloul de bord, iar mesajul „Apasă pedala de frână” este afişat timp de aproximativ 15 secunde.

Notă: cu motorul pornit și vehiculul în deplasare cu o viteză între 0 şi 8 km/h şi poziţia N sau D cuplată, nu este necesar să apăsaţi pedala de frână pentru a putea cupla poziţia R. Acest lucru este util la manevrele de parcare care necesită alternarea între rapoartele de înaintare şi mers înapoi.

Palete de schimbare a raportului 8 şi 9

În funcţie de vehicul, puteţi să utilizaţi paletele 8 şi 9 pentru a schimba viteza atunci când levierul este în poziţia D.

8: Schimbare la o treaptă de viteză inferioară.

9: Schimbare la o treaptă de viteză superioară.

Poziţiile P, N şi R nu sunt accesibile cu paletele.

Conducere în mod manual

Atunci când vehiculul rulează pe poziţia D puteţi trece în modul manual de conducere utilizând padelele 8 şi 9 de pe volan. În funcţie de vehicul, sunt disponibile două moduri de conducere manuale:

- modul manual „temporar” poate fi utilizat pentru comutarea forţată a rapoartelor, prin apăsarea scurtă a uneia dintre cele două palete. Modul de conducere D şi raportul cuplat apar pe tabloul de bord. Litera D şi săgeata în jos luminează mai puternic pe martorul luminos 3.

Notă: cutia de viteze comută independent la modul automat D dacă raportul cuplat nu mai este cel optim pentru performanţa vehiculului sau dacă nu a fost efectuată nicio acţiune asupra unei padele pentru o anumită perioadă de timp.

- modul manual permanent este activat prin apăsarea lungă a uneia dintre padele. Modul de conducere M şi raportul cuplat va apărea pe ecranul 10 de pe tabloul de bord. Toate literele şi săgeata în jos sunt iluminate din spate pe martorul luminos 3.

Notă: în funcţie de vehicul, puteţi reveni la modul automat dacă apăsaţi lung paleta din dreapta sau mutaţi levierul cu impulsuri 1 unul sau doi paşi înapoi.

În toate cazurile :

- pentru a trece în rapoartele inferioare, apăsaţi paleta din stânga;

- pentru a trece în rapoartele de viteză superioare, apăsaţi pe paleta din dreapta.

Notă: în funcţie de afişaj, indicatoarele + şi - sau şi vor sugera nevoia de schimbare la o treaptă de viteză inferioară sau superioară.

Cazuri particulare

În anumite cazuri de rulare (ce conduc, de exemplu, la protecţia motorului, activarea programului de control dinamic de conducere: ESC etc.), sistemul automat poate schimba treapta de viteză în mod automat.

De asemenea, pentru a evita „manevrele greşite”, schimbarea raportului poate fi refuzată de „automatism”: în acest caz afişajul raportului clipeşte câteva secunde pentru a vă avertiza de aceasta.

Situaţii excepţionale

- Dacă tip sau starea carosabilului (pante ascendente abrupte, pante descendente bruşte, zăpadă adâncă, nisip sau noroi) îngreunează menţinerea modului automat, în funcţie de vehicul, este recomandat să comutaţi la modul manual folosind paletele. Aceasta pentru a evita schimbările de viteză succesive solicitate de „automatism” la urcare, şi pentru a obţine o frânare motor în caz de coborâri prelungite.

- Pe timp foarte rece, pentru a evita oprirea bruscă a motorului, aşteptaţi câteva momente înainte de a părăsi poziţia P sau N şi de a cupla levierul în D sau R.

Staţionare vehicul

Pe vehiculele echipate cu levierul 1, poziţia P este cuplată automat, precum şi frâna de parcare asistată (pe vehiculele echipate) atunci când:

- motorul este oprit;

- centura şoferului este decuplată şi vehiculul este oprit;

- uşa şoferului este deschisă şi vehiculul este oprit.

P este afișat pe tabloul de bord și martorul luminos al butonului P este aprins.

Deoarece poziția P este cuplată automat la oprirea motorului, în unele situații (de exemplu, la anumite spălătorii auto) poate fi nevoie să cuplați poziția N:

- cu motorul pornit, apăsaţi butonul P, mutaţi levierul de selectare 1 un pas înainte sau înapoi, apoi opriţi motorul;

- cu motorul oprit şi contactul pus, mutaţi levierul de selectare 1 un pas înainte sau înapoi, apoi decuplaţi contactul.

La repornirea motorului, poziţia P este cuplată automat, în funcţie de situațiile descrise anterior.

Poziţia P trebuie cuplată numai atunci când vehiculul este staţionar.

La urcare, pentru a rămâne oprit, nu lăsaţi piciorul pe pedala de acceleraţie.

Risc de supraîncălzire a cutiei de viteze automate.

Din motive de securitate, nu întrerupeţi niciodată contactul înainte de oprirea completă a vehiculului.

Perioadă de întreţinere

Consultaţi documentul de întreţinere al vehiculului sau consultaţi un reprezentant al mărcii pentru a verifica dacă este necesară întreţinere planificată pentru cutia de viteze automată.

Dacă aceasta nu necesită întreţinere, nu este necesar să completaţi nivelul de ulei.

Anomalie de funcţionare

- în timpul rulării, dacă mesajul „Verifică cutia de viteze” apare pe tabloul de bord, indică o defecţiune.

Consultaţi cât mai curând un Reprezentant al mărcii ;

- în timpul rulării, dacă mesajul „Supraîncălzire cutie de viteze” apare pe tabloul de bord, opriţi-vă de îndată ce este posibil pentru a lăsa cutia de viteze să se răcească şi aşteptaţi până dispare mesajul;

- Depanarea unui vehicul cu cutie de viteze automată REMORCARE: depanare.

În cazul defectării motorului sau al unei defecțiuni electrice (pană de baterie) care afectează funcţionarea cutiei de viteze automate, asiguraţi-vă că vehiculul este imobilizat corespunzător.

În caz de şoc pe partea inferioară a caroseriei vehiculului în timpul unei manevrări (de exemplu: contact cu o bornă, un trotuar supraînălţat sau orice alt mobilier urban) puteţi deteriora vehiculul (de exemplu: deformare a unei osii).

Pentru a evita orice risc de accident, controlaţi vehiculul la un Reprezentant al mărcii.