REMORCARE: depanare

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Înainte de a efectua o orice remorcare, poziţionaţi cutia de viteze în poziţie neutră (poziţia N la vehiculele care sunt echipate cu o cutie de viteze mecanică), deblocaţi coloana de direcţie, apoi eliberaţi frâna de parcare.

Deblocarea coloanei de direcţie

Introduceţi cheia în contact, treceţi-o la poziţia „Pornit” ON 2 sau, în funcţie de vehicul, cu cartela în habitaclu, ţineţi apăsat butonul de pornire a motorului timp de aproximativ două secunde.

Repoziţionaţi levierul în punctul mort (poziţia N pentru vehiculele echipate cu o cutie de viteze automată).

Coloana de direcţie se deblochează, funcţiile accesorii sunt alimentate: puteţi să utilizaţi luminile vehiculului (semnalizatoare, lumini de stop etc.). Noaptea vehiculul trebuie sistemul de iluminare pornit.

În funcţie de vehicul, odată încheiată remorcarea, apăsaţi de două ori pe butonul de pornire a motorului (risc de descărcare a bateriei).

Este obligatoriu să respectaţi reglementarea în vigoare în privinţa remorcării. În cazul în care conduceţi vehiculul tractat, nu depăşiţi greutatea admisă de remorcare pentru vehiculul dvs. MASE (ÎN KG).

Remorcarea unui vehicul cu cutie automată: levier mecanic

Transportaţi vehiculul pe o platformă sau remorcaţi-l cu roţile din faţă ridicate.

În situaţii excepţionale, puteţi să remorcaţi cu toate cele patru roţi pe sol, numai în raport de mers înainte, cu levierul de viteze în poziţie neutră N, pe o distanţă maximă de 80 km şi la o viteză maximă de 25 km/h.

Lăsaţi cartela în vehicul în timpul remorcării.

Risc de blocare a coloanei de direcţie.

La pornire, în cazul în care levierul este blocat în poziţia P, chiar dacă apăsaţi pe pedala de frână, există posibilitatea de a elibera manual levierul pentru a debloca roţile motrice.

Pentru a face acest lucru, declipsaţi baza burdufului şi apăsaţi pe butonul 2 în timp ce apăsaţi simultan pe butonul 1 de pe levier, pentru a debloca levierul.

Consultaţi cât mai curând un Reprezentant al mărcii.

Utilizaţi exclusiv punctele de remorcare faţă 3 şi spate 7 (niciodată tuburile de transmisie sau orice altă parte a vehiculului). Punctele de remorcare nu pot fi utilizate decât pentru tragere. Acestea nu trebuie utilizate niciodată pentru a ridica direct sau indirect vehiculul.

Cu motorul oprit, asistenţele de direcţie şi de frânare nu mai sunt operaţionale.

Acces la punctele de remorcare

Punct de remorcare faţă

Apăsaţi pe zona A şi menţineţi-o apăsată în timp ce trageţi de zona B pentru a deschide trapa 4.

Punct de remorcare spate

Apăsaţi pe zona C şi menţineţi-o apăsată în timp ce trageţi de zona D pentru a deschide trapa 6.

Asiguraţi-vă că inelul de remorcare este înşurubat corect.

Risc de pierdere a obiectului remorcat.

Strângeţi inelul de remorcare 5 până la capăt: mai întâi manual până se opreşte, apoi blocaţi-l cu cheia de roată sau, în funcţie de vehicul, cu levierul.

Utilizaţi exclusiv inelul de remorcare 5 şi cheia de roată sau levierul furnizate împreună cu sculele. SCULE.

- Utilizaţi o bară de remorcare rigidă. În cazul utilizării corzii sau a cablului (atunci când autorizează legislaţia), vehiculul tractat trebuie să fie apt pentru frânare.

- Nu trebuie să remorcaţi un vehicul a cărui aptitudine la rulaj este alterată.

- Evitaţi bruscările la accelerare şi la frânare care ar putea deteriora vehiculul.

- În toate cazurile, este recomandat să nu se depăşească 25 km/h.

Nu lăsaţi niciodată sculele în dezordine în vehicul: risc de proiectare în momentul unei frânări.