Înapoi la listă

AER CONDIŢIONAT: informaţii şi instrucţiuni de utilizare

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Recomandări de utilizare

În unele cazuri (aer condiţionat oprit, recirculare aer activată, viteză de ventilare nulă sau redusă etc.), puteţi constata apariţia condensului pe geamuri şi pe parbriz.

În caz de aburire, utilizaţi funcţia „vedere clară” pentru a o elimina, apoi utilizaţi de preferinţă aerul condiţionat în mod automat pentru a evita formarea sa.

Consum

Este normal să constataţi o creştere a consumului de carburant (mai ales în mediu urban) în timpul utilizării aerului condiţionat.

Pentru vehiculele echipate cu aer condiţionat fără mod automat, opriţi sistemul atunci când nu mai aveţi nevoie de el.

Recomandări pentru a minimiza consumul şi deci a ajuta la protejarea mediului înconjurător

Rulaţi cu aeratoarele deschise şi geamurile închise. Dacă vehiculul a rămas staţionat în plină căldură sau în plin soare, aveţi grijă săl aerisiţi câteva minute pentru a evacua aerul cald înainte de a demara.

Întreţinere

Consultaţi documentul de întreţinere al vehiculului dumneavoastră pentru a cunoaşte periodicităţile de control.

Anomalii de funcţionare

În general, în caz de anomalie de funcţionare, consultaţi un Reprezentant al mărcii.

- Scădere a eficacităţii la nivelul dezgheţării, al dezaburirii sau al aerului condiţionat.

Aceasta poate proveni de la înfundarea cartuşului filtrului habitaclu.

- Lipsă aer rece.

Verificaţi dacă poziţionarea comenzilor şi starea siguranţelor este bună. În caz contrar opriţi sistemul.

Prezenţă apă sub vehicul

După utilizarea prelungită a aerului condiţionat, este normal să constataţi o prezenţă a apei sub vehicul provenind din condensare.

Nu introduceţi nimic în circuitul de ventilare al vehiculului (de exemplu în caz de miros neplăcut...).

Risc de degradare sau de incendiu.

Utilizaţi periodic sistemul de aer condiţionat, chiar şi pe timp foarte rece, pornindu-l cel puţin o dată pe lună timp de aproximativ 5 minute.

Nu deschideţi circuitul de fluid frigorific. Acesta este periculos pentru ochi şi pentru piele.

Fluid refrigerant

Circuitul fluidului refrigerant (ale cărui elemente sunt închise ermetic) poate conţine gaze fluorurate cu efect de seră.

În funcţie de vehicul, veţi găsi următoarele informaţii pe eticheta A lipită în compartimentul motor.

Prezenţa şi amplasarea informaţiilor de pe eticheta A depind de vehicul.

Ñ Tip de fluid refrigerant

Tip de ulei în circuitul de aer condiţionat

Produs inflamabil

Consultaţi manualul de utilizare

Întreţinere

(1) Cantitatea de fluid refrigerent prezent în vehicul.

x,xxx kg

(2) Potenţialul de încălzire globală.

GWP xxxx

(3) Cantitatea în greutate şi în echivalentul CO2.

Echivalent CO2 x,xxx t

Informaţii suplimentare

În funcţie de etichetă şi în funcţie de tipul de fluid refrigerent:

Fluid refrigerent R-134yf

- (1) 0,420 kg

- (2) GWP 4

- (3) 0,002 t

Nu deschideţi circuitul de fluid refrigerant. Acesta este periculos pentru ochi şi pentru piele.

Înainte de a efectua orice acţiune în compartimentul motorului, trebuie să întrerupeţi contactul. PORNIRE, OPRIRE MOTOR: vehicul cu cheie sau PORNIRE, OPRIRE MOTOR: vehicul cu cartelă.