FRÂNĂ DE PARCARE ASISTATĂ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Funcţionare asistată

Strângere frână de parcare asistată

Cu vehiculul staţionat, frâna de parcare asistată poate fi utilizată pentru imobilizarea vehiculului:

- prin apăsarea butonului de pornire/oprire a motorului 1 sau prin rotirea cheii de contact la poziţia 2 ON” (2);

sau

- atunci când centura de securitate a şoferului este decuplată;

sau

- atunci când uşa şoferului este deschisă;

sau

- pentru vehiculele echipate cu o cutie de viteze automată, atunci când este cuplată poziţia P.

În toate celelalte cazuri, de exemplu la oprirea bruscă a motorului sau dacă acesta intră în starea de veghe după o Stop and Start FUNCŢIA STOP AND START, frâna de parcare asistată nu se aplică automat. Modul manual trebuie atunci să fie utilizat. Pentru anumite ţări, funcţia strângere a frânei de parcare nu este activată. Consultaţi paragraful „Funcţionare manuală”.

Pentru a confirma aplicarea frânei de parcare asistată, se afişează mesajul „Frână de parcare activată”, martorul luminos } apare pe tabloul de bord, iar martorul luminos 3 se aprinde pe contactorul 4.

În urma opririi motorului, martorul luminos 3 se stinge câteva minute după strângerea frânei de parcare asistate şi martorul luminos } se stinge la blocarea vehiculului.

Frâna de parcare asistată poate fi utilizată pentru imobilizarea vehiculului. Înainte de a părăsi vehiculul, verificaţi strângerea efectivă a frânei de parcare asistată. Activarea este vizualizată prin aprinderea martorului luminos 3 pe butonul 4 şi a martorului luminos } pe tabloul de bord până la blocarea uşilor. În funcţie de vehicul, în partea superioară a parbrizului este amplasat un autocolant pentru a vă aminti acest lucru.

Funcţionare asistată (continuare)

Notă: în anumite situaţii (defecţiune la frâna de parcare asistată, eliberare manuală a frânei de parcare etc.) este emis un semnal sonor şi mesajul „Acţionează frâna de parcare” apare pe tabloul de bord pentru a vă avertiza în legătură cu eliberarea frânei de parcare asistată.

- cu motorul pornit: la deschiderea uşii şoferului;

- cu motorul oprit (de exemplu atunci când motorul se opreşte brusc): la deschiderea unei uşi din faţă.

În acest caz, trageţi apoi eliberaţi butonul 4 pentru a aplica frâna de parcare asistată.

Eliberare asistată a frânei de parcare

Slăbirea se face din momentul pornirii vehiculului accelerând.

Funcţionare manuală

Puteţi cupla manual frâna de parcare asistată.

Aplicarea manuală a frânei de parcare asistată

Trageţi butonul 4. Martorul luminos 3 şi martorul luminos } de pe tabloul de bord se aprind.

Eliberarea manuală a frânei de parcare asistată

Apăsaţi contactorul 1 fără a apăsa pedalele sau a roti cheia 2 la poziţia „ON” 2 pentru a pune contactul. Apăsaţi pedala de frână, apoi apăsaţi butonul 4: martorul luminos 3 de pe buton şi martorul luminos } afişat pe tabloul de bord se sting.

Înainte de a părăsi vehiculul, verificaţi strângerea efectivă a frânei de parcare asistată. Activarea este vizualizată prin aprinderea martorului luminos 3 pe butonul 4 şi a martorului luminos } pe tabloul de bord până la blocarea uşilor.

Oprire punctuală

Pentru a strânge manual frâna de parcare asistată (oprire la lumina roşie a semaforului, oprire cu motorul pornit etc.): trageţi şi eliberaţi butonul 4. Slăbirea este automată din momentul repornirii vehiculului.

Cazuri particulare

Pentru a staţiona pe plan înclinat sau cu o remorcă de exemplu, trageţi de butonul 4 timp de câteva secunde pentru a obţine frânarea maximă.

Pentru a staţiona cu frâna de parcare asistată slăbită (risc de îngheţ de exemplu):

- opriţi motorul prin apăsarea butonului de pornire/oprire a motorului 1 sau prin rotirea cheii de contact 2;

- eliberaţi manual frâna de parcare asistată;

- cu o treaptă de viteză angrenată sau cu poziţia P cuplată, eliberaţi pedala de frână şi butonul 4.

Absenţa de retur vizual sau sonor indică o defecţiune a ta-bloului de bord. Aceasta impune o oprire imediată şi compatibilă cu condiţiile de circulaţie. Asiguraţi-vă de buna imobilizare a vehiculului şi apelaţi la un Reprezentant al mărcii.

Versiuni cu cutie de viteze automată

Cu uşa şofer deschisă sau închisă necorespunzător şi cu motorul pornit, din motive de securitate, slăbirea automată este dezactivată (aceasta pentru a evita ca vehiculul să ruleze singur, fără şofer). Mesajul „Eliberaţi manual frâna de parcare” apare pe tabloul de bord atunci când şoferul apasă pe pedala de acceleraţie.

Anomalie de funcţionare

- În caz de anomalie, martorul luminos © se aprinde pe tabloul de bord însoţit de mesajul „Verifică frâna de parcare” şi în unele cazuri de martorul luminos }.

Consultaţi rapid un Reprezentant al mărcii.

- În caz de defecţiune a frânei de parcare asistate, martorul luminos ® se aprinde însoţit de mesajul „Avarie sistem de frânare”, de un semnal sonor şi în unele cazuri de martorul luminos }.

Aceasta impune o oprire imediată şi com- patibilă cu circulaţia.

Dacă este afişat mesajul „Avarie electrică PERICOL” sau „Baterie de controlat” sau „Avarie sistem de frânare”, trebuie să imobilizaţi vehiculul selectând primul raport (la o cutie de viteze mecanică) sau poziţia P (la o cutie de viteze automată) sau trăgând de contactorul 4 timp de aproximativ 10 secunde. În cazul în care condiţiile şi panta o impun, blocaţi roţile vehiculului.

Risc de pierdere a imobilizării vehiculului.

Apelaţi la un Reprezentant al mărcii.

Nu părăsiţi niciodată vehiculul fără să cuplaţi din nou poziţia P şi fără a opri motorul. De fapt, cu vehiculul oprit, motorul pornit cu o viteză cuplată, dacă acceleraţi, vehiculul se poate pune în mişcare.

Risc de accident.

ASISTENȚĂ PE AUTOSTRADĂ ŞI ÎN AMBUTEIAJE

FRÂNA DE PARCARE ASISTATĂ ŞI FUNCŢIA AUTOHOLD