Înapoi la listă

FUNCŢIA STOP AND START

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Acest sistem permite diminuarea consumului de carburant şi a emisiei de gaze cu efect de seră. La pornirea vehiculului, sistemul se activează automat. În timpul rulării, sistemul opreşte motorul (stare de veghe) atunci când vehiculul se opreşte sau se deplasează cu viteză redusă (ambuteiaj, semafoare etc.), în funcţie de vehicul.

Condiţii de punere în stare de veghe

Vehiculul a rulat de la ultima sa oprire;

- cutia de viteze este în poziţia D, M sau N;

şi

- pedala de frână este apăsată (suficient de puternic);

În funcţie de vehicul, dacă martorul luminos clipeşte, iar mesajul „Apăsați pedala de frână” apare pe tabloul de bord, acest lucru indică faptul că pedala de frână nu este apăsată suficient;

şi

- pedala de acceleraţie nu este apăsată;

şi

- atunci când viteza vehiculului este zero timp de aproximativ o secundă sau, în funcţie de vehicul, imediat ce viteza vehiculului este mai mică de aproximativ 5 km/h.

Punerea în stare de veghe a motorului este menţinută dacă poziţia P este cuplată sau dacă poziţia N este cuplată, cu frâna de parcare trasă şi cu pedala de frână eliberată.

martorul luminos rămâne aprins pe tabloul de bord pentru a vă avertiza cu privire la punerea în stare de veghe a motorului.

Echipamentele vehiculului rămân în funcţiune pe parcursul duratei opririi motorului.

Atunci când motorul trece în starea de veghe, este posibil ca direcţia asistată să nu mai fie funcţională.

În acest caz, aceasta intră din nou în funcţiune atunci când motorul nu se mai află în starea de veghe sau când viteza depăşeşte aproximativ 1 km/h (la vale, în pantă etc.).

În cazul punerii în stare de veghe a motorului, frâna de parcare asistată (în funcţie de vehicul) nu se strânge automat.

Nu lăsaţi vehiculul să ruleze dacă motorul se află în stare de veghe (martorul luminos este aprins pe tabloul de bord).

Înainte de a părăsi vehiculul, motorul TREBUIE să fie oprit (nu trecut în stare de veghe) PORNIRE, OPRIRE MOTOR: vehicul cu cheie PORNIRE, OPRIRE MOTOR: vehicul cu cartelă.

Împiedicarea punerii în stare de veghe a motorului

În anumite situaţii, cum ar fi intrarea într-o intersecţie, dacă sistemul este activat, puteţi să menţineţi motorul pornit pentru o pornire rapidă.

Menţineţi vehiculul staţionat apăsând uşor pedala de frână.

Ieşirea din starea de veghe a motorului

- atunci când uşa şoferului este deschisă;

sau

- atunci când centura de securitate a şoferului este decuplată;

- pedala de frână este eliberată, poziţia D sau M este cuplată;

sau

- pedala de frână este eliberată, poziţia N este cuplată şi frâna de parcare este eliberată;

sau

- frâna de parcare este aplicată din nou, poziţia P este cuplată sau poziţia N este cuplată cu frâna de parcare aplicată;

sau

- poziţia R este cuplată;

sau

- pedala de acceleraţie este apăsată;

sau

- în modul manual, paletele de schimbare a rapoartelor sunt activate.

Pentru a completa nivelul de carburant, motorul trebuie să fie oprit (şi nu trecut în stare de veghe): TREBUIE să opriţi motorul PORNIRE, OPRIRE MOTOR: vehicul cu cheie PORNIRE, OPRIRE MOTOR: vehicul cu cartelă.

Funcţia „AUTOHOLD” este activată FUNCŢIA „AUTOHOLD”, pedala de frână poate să fie eliberată şi starea de veghe a motorului menţinută.

Pentru a părăsi starea de veghe a motorului, cu pedala de frână eliberată, apăsaţi pe pedala de acceleraţie.

Condiţii de ne-punere în stare de veghe a motorului

Anumite condiţii nu permit sistemului punerea în stare de veghe a motorului, în special:

- uşa şoferului nu este închisă;

- nu este buclată centura şoferului;

- marşarierul a fost cuplat;

- nu este blocată capota motorului;

- temperatura exterioară este prea mică sau prea mare;

- bateria nu este suficient de încărcată;

- diferenţa dintre temperatura interioară a vehiculului şi de cea stabilită a climatizării automate este extrem de importantă;

- asistenţa la parcare este în curs de funcţionare;

- altitudinea este prea mare;

- panta este prea abruptă pentru vehiculele echipate cu o cutie de viteze automată;

- funcţia „Vedere clară” este activată AER CONDIŢIONAT AUTOMAT;

- temperatura motorului este insuficientă;

- sistemul de depoluare este în curs de regenerare;

-...

În funcţie de vehicul, martorul luminos este afişat pe tabloul de bord. Acesta vă informează că starea de veghe a motorului nu este disponibilă.

Martorul luminos poate apărea pe tabloul de bord, însoţit de un mesaj:

- „Optimizare nivel baterie” pentru a acorda prioritate încărcării bateriei;

- „Prioritizare confort termic” pentru a acorda prioritate climatizării;

- „Prioritate motor pornit” pentru a acorda prioritate operaţiunilor motorului.

Dezactivaţi funcţia Stop and Start pentru orice intervenţie în compartimentul motorului.

Particularitate de repornire automată a motorului

În anumite condiţii, motorul poate reporni fără intervenţie pentru a garanta securitatea şi confortul dumneavoastră.

Acest lucru se poate întâmpla în special atunci când:

- temperatura exterioară este prea mică sau prea mare;

- funcţia „Vedere clară” este activată AER CONDIŢIONAT AUTOMAT;

- bateria nu este suficient de încărcată;

- viteza vehiculului este mai mare de 5 km/h (la coborâre...);

- apăsarea repetată a pedalei de frână sau necesitatea sistemului de frânare;

-...

În funcţie de vehicul, martorul luminos apare pe tabloul de bord pentru a vă avertiza cu privire la pornirea automată a motorului.

În funcţie de vehicul, pe tabloul de bord este posibilă apariţia martorului luminos , însoţit de un mesaj:

- „Optimizare nivel baterie” pentru a acorda prioritate încărcării bateriei;

- „Prioritizare confort termic” pentru a acorda prioritate climatizării;

- „Prioritate motor pornit” pentru a acorda prioritate operaţiunilor motorului.

Înainte de a părăsi vehiculul, motorul TREBUIE să fie oprit (nu trecut în stare de veghe) PORNIRE, OPRIRE MOTOR: vehicul cu cheie PORNIRE, OPRIRE MOTOR: vehicul cu cartelă.

Dezactivare, activare funcţie

Apăsaţi pe contactorul 1 pentru a dezactiva funcţia. Mesajul „Stop & Start fcț. dezactivată” apare pe tabloul de bord, iar martorul luminos de contact 1 se aprinde.

O nouă apăsare reactivează sistemul. Mesajul „Stop & Start fcț. activată” apare pe tabloul de bord şi butonul 1 dispare.

Sistemul se reactivează automat la fiecare pornire a vehiculului cu ajutorul butonului de pornire PORNIRE, OPRIRE MOTOR: vehicul cu cheie PORNIRE, OPRIRE MOTOR: vehicul cu cartelă.

Anomalii de funcţionare

Atunci când mesajul „Verifică Stop & Start” apare pe tabloul de bord, iar contactorul 1 se aprinde, aceasta înseamnă că sistemul este dezactivat.

Consultaţi un Reprezentant al mărcii.

Particularitate: cu motorul în stare de veghe, apăsaţi contactorul 1 pentru a reporni automat motorul.

EXPLORAREA SISTEMULUI STOP & START