FUNCŢIA „AUTOHOLD”

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Vehicul oprit (de exemplu, la lumina roşie a semaforului, în intersecţie, blocaj în trafic etc.), funcţia asigură forţa de frânare, chiar şi atunci când şoferul eliberează pedala de frână.

Forţa de frânare este slăbită de îndată ce şoferul accelerează suficient cu cutia de viteze cuplată.

Activare

Apăsaţi pe butonul 3.

Martorul luminos al contactorului 3 se aprinde pentru a confirma activarea funcţiei.

Dezactivare

Apăsaţi pedala de frână şi butonul 3 simultan.

Martorul luminos al contactorului 3 dispare pentru a confirma dezactivarea funcţiei.

Dacă forţa de frânare este menţinută, frâna de parcare este aplicată automat atunci când:

- şoferul iese din vehicul;

sau

- vehiculul este imobilizat mai mult de aproximativ 3 minute.

Condiţiile de menţinere a forţei de frânare

Trebuie respectate următoarele condiţii:

- centura de siguranţă a şoferului este închisă;

şi

- frâna de parcare asistată este eliberată;

şi

- vehiculul nu este oprit în pantă abruptă foarte.

Forţa de frânare menţinută este confirmată de martorul luminos de pe tabloul de bord.

Condiţii de întrerupere a forţei de frânare

Trebuie respectate următoarele condiţii:

- şoferul accelerează suficient cu cutia de viteze cuplată;

sau

- şoferul dezactivează funcţia.

Martorul luminos se stinge pe tabloul de bord.

La fiecare pornire, funcţia va reintra în modul setat în momentul în care motorul a fost oprit ultima oară.

Înainte de a părăsi vehiculul, verificaţi strângerea efectivă a frânei de parcare asistată. Strângerea este vizualizată prin aprinderea martorului luminos 1 pe butonul 2 şi a martorului luminos } pe tabloul de bord până la blocarea uşilor.

FRÂNA DE PARCARE ASISTATĂ ŞI FUNCŢIA AUTOHOLD