Înapoi la listă

MUZICĂ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Meniul „Muzică”

Din meniul principal, apăsaţi pe „Muzică”, din alte meniuri, apăsaţi comanda rapidă în zona A.

Utilizaţi acest meniu pentru a asculta muzică de pe o sursă externă (USB, AUX etc.). Selectaţi o sursă de intrare conectată la sistem din lista următoare:

- „USB-1” (port USB);

- „USB-2” (port USB);

- „Bluetooth”;

- „AUX” (mufă).

Sursele muzicale descrise mai sus pot varia în funcţie de nivelul de echipare. Sunt afişate numai sursele disponibile şi acestea pot fi selectate pe ecranul multimedia.

Notă:

- este posibil ca unele formate să nu fie recunoscute de către sistem;

- unitatea USB trebuie să fie formatată în FAT32 sau NTFS şi să aibă o capacitate minimă de 8GB şi o capacitate maximă de 64GB.

Modul Redare

B Informaţii despre piesa audio în curs de redare (denumirea melodiei, numele artistului, titlul albumului şi imaginea de pe copertă, dacă aceste date sunt transferate de pe sursă).

1 Comandă rapidă către meniul „Navigare”.

2 Comandă rapidă către meniul „Telefon”.

3 Denumirea sursei în curs de redare.

4 Comandă rapidă către lista de redare, clasificată după categorie.

5 Lungimea piesei audio în curs de redare.

6 Acces la meniul contextual.

7 Activarea/dezactivarea redării repetate a piesei sau a listei de redare.

8 Acces la lista de redare curentă;

9 Apăsare scurtă: Redarea piesei audio următoare.

Apăsare lungă: Derulare rapidă înainte.

10 Bara de progres a piesei audio în curs de redare.

11 Trecerea în modul pauză/reluarea redării piesei audio.

12 Apăsare scurtă: revenire la începutul pistei audio în curs de redare.

A doua apăsare scurtă (la mai puţin de 3 secunde după prima apăsare scurtă): redarea pistei audio anterioare.

Apăsare lungă: Derulare înapoi.

13 Activarea/dezactivarea modului de redare aleatorie a pieselor audio.

14 Timpul de redare a piesei audio curente.

15 Accesarea surselor audio.

În meniul „Căutare”, accesaţi listele de redare clasificate după categorie („Liste de redare”, „Artiști”, „Albume”, „Podcast-uri”).

Notă: numai sursele disponibile pot fi selectate. Sursele indisponibile nu apar pe ecran.

Puteţi sorta redarea după categorie („Liste de redare”, „Artiști”, „Albume”, „Podcast-uri” etc.). În timpul redării unei piste, puteţi să:

- accesaţi lista de redare în curs 8;

- accesaţi piesa următoare apăsând 9 sau apăsaţi lung pentru a derula rapid înainte în piesa curentă;

- treceţi în modul pauză apăsând pe 11;

- accesaţi piesa anterioară apăsând 12 sau apăsaţi lung pentru a derula înapoi piesa curentă;

- vizualizaţi bara de defilare 10 şi să o folosiţi pentru a selecta muzica.

Notă: în funcţie de sursa de intrare conectată, afişajul de pe ecranul multimedia va varia.

Puteţi schimba muzica cu ajutorul butonului de pe comanda situată sub volan.

Modul „Lista”

Apăsaţi pe butonul „Lista” pentru a accesa lista de redare curentă.

Notă:

- în mod implicit, sistemul redă toate pistele;

- listele de redare descrise mai sus variază în funcţie de sursa de intrare conectată şi de conţinutul acesteia.

Meniu contextual 6

În meniul contextual 6, apăsaţi Audio settings (Setări audio) pentru a accesa setările de sunet (bas, balans, volum/viteză etc.).

Orice unitate flash USB introdusă este analizată, iar imaginea acesteia este stocată în sistemul multimedia. În funcţie de capacitatea unităţii flash USB, ecranul multimedia poate fi pus în aşteptare. Aşteptaţi câteva secunde. Folosiţi numai unităţi flash USB care se conformează cerinţelor naţionale în vigoare.

UTILIZAREA FUNCŢIEI MUZICĂ

Deşi acest clip video nu este destinat în mod specific vehiculului dumneavoastră, principiul descris este identic