Înapoi la listă

ÎMPERECHERE, DESPERECHERE TELEFON

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Meniul Telefon

Din ecranul de pornire, apăsaţi pe „Telefon” sau (dacă este deja conectat un telefon) apăsaţi pe comanda rapidă A dacă apare meniul „Telefon”. Această funcţie permite împerecherea telefonului dvs. cu sistemul multimedia.

Notă: dacă nu este conectat niciun telefon la sistemul multimedia, anumite meniuri sunt dezactivate.

Împerecherea telefonului dvs. îi permite sistemului multimedia să aibă acces la funcţiile acestuia. Nicio copie a contactelor sau a datelor dvs. personale nu va fi salvată în sistemul multimedia.

Sistemul multimedia nu gestionează telefoanele echipate cu „dual SIM”. Reglaţi setările telefonului dvs. pentru a-i permite împerecherea corectă cu sistemul multimedia.

Ecranul de împerechere, conectare

1 Lista de dispozitive conectate.

2 Funcţia de recunoaştere vocală a telefonului.

3 Activarea/dezactivarea conexiunii Bluetooth.

4 Adăugarea unui dispozitiv nou.

5 Activarea/dezactivarea funcţiei Hotspot.

6 Activarea/dezactivarea funcţiei „Muzică”.

7 Activarea/dezactivarea funcţiei „Telefon”.

8 Meniu contextual.

9 Accesaţi meniul „Data”.

10 Accesare a meniului „Servicii”.

11 Acces la meniul „WIFI” (disponibil în funcţie de echipare).

12 Accesare a meniului Bluetooth®.

13 Revenire la ecranul anterior.

Notă: disponibilitatea conexiunii la internet a telefonului 5 depinde de echiparea vehiculului şi poate fi activată numai pentru modelele compatibile.

Pentru lista telefoanelor compatibile, consultaţi site-ul https://easyconnect.renault.com.

Din motive de securitate, efectuaţi aceste manipulări cu vehiculul oprit.

Împerechere telefon

Pentru a utiliza sistemul mâini libere, împerecheaţi telefonul dvs. mobil Bluetooth® cu sistemul multimedia. Controlaţi dacă Bluetooth®-ul telefonului dvs. este activat şi reglaţi starea acestuia pe „vizibil”.

Pentru mai multe informaţii despre activarea stării vizibile a telefonului dvs., consultaţi manualul de utilizare al telefonului dvs.

În funcţie de model şi dacă sistemul o solicită, introduceţi codul Bluetooth® pe telefonul dumneavoastră pentru a-l împerechea cu sistemul multimedia sau validaţi solicitarea de împerechere.

Telefonul vă poate solicita autorizarea pentru partajarea contactelor, a jurnalelor de apeluri şi a muzicii. Acceptaţi partajarea dacă doriți să accesați aceste informaţii în sistemul multimedia.

Pentru lista telefoanelor compatibile, consultaţi site-ul https://easyconnect.renault.com.

Din meniul principal al sistemului dumneavoastră multimedia:

- apăsaţi pe „Telefon”. Pe ecran este afişat un mesaj care vă solicită să împerecheaţi un telefon;

- apăsaţi pe „OKˮ. Sistemul multimedia caută telefoanele vizibile din apropiere cu Bluetooth® activat;

- selectaţi telefonul dumneavoastră din listă.

Pe ecranul sistemului multimedia şi pe telefon va apărea un mesaj care vă invită să acceptaţi solicitarea de împerechere prin intermediul codului furnizat.

Notă: pentru a accesa contactele telefonului, registrul de apeluri și SMS prin sistemul multimedia, va trebui să autorizaţi sincronizarea.

- selectaţi funcţiile telefonului pe care doriţi să le împerecheaţi;

- Funcţia „Telefon”: accesaţi agenda telefonului, efectuaţi şi primiţi apeluri, accesaţi jurnalul de apeluri etc.;

- Funcţia „Muzică”: accesaţi muzica;

- Funcţia hotspot: acces la Internet prin intermediul telefonului.

- apăsaţi pe „OK” pentru a valida.

Notă: dacă pictograma funcţiei este aprinsă, se indică faptul că funcţia este activată;

Acum telefonul dumneavoastră este împerecheat cu sistemul multimedia.

Atunci când folosiţi funcţia Hotspot, transferul de date mobile necesare funcţionării acesteia poate genera costuri suplimentare care nu sunt incluse în abonamentul dumneavoastră telefonic.

Împerecherea unui telefon nou

Pentru împerecherea unui nou telefon cu sistemul multimedia:

- Activaţi conexiunea Bluetooth® a telefonului dumneavoastră şi setaţi starea acesteia la „vizibil”.

- în meniul principal, selectaţi „Telefon”, meniul contextual, „Listă disp. Bluetooth”, „Adaugă un dispozitiv nou”;

- selectaţi funcţiile telefonului pe care doriţi să le conectaţi;

- apăsaţi pe „OK” pentru a valida.

Notă: dacă pictograma funcţiei este aprinsă, se indică faptul că funcţia este activată;

Acum telefonul dumneavoastră este împerecheat cu sistemul multimedia.

Puteţi împerechea până la şase telefoane simultan.

Din motive de securitate, efectuaţi aceste manipulări cu vehiculul oprit.

Desperechere telefon

Pentru a dezactiva unul sau mai multe telefoane din sistemul multimedia:

- în meniul principal, selectaţi „Telefonˮ, meniul pop-up, apoi „Listă disp. Bluetoothˮ, apoi din meniul pop-up 8 selectaţi telefoanele pentru care se va anula asocierea;

- din meniul principal, selectaţi „Setăriˮ, „Sistemˮ, „Manager dispozitiveˮ, apoi din meniul pop-up 8 selectaţi telefoanele pentru care doriţi anulaţi asocierea.

Meniu contextual 8

Utilizaţi meniul contextual 8 pentru a:

- ştergeţi unul sau mai multe aparate împerecheate;

- se şterg toate dispozitivele împerecheate.

ASOCIEREA UNUI SMARTPHONE ANDROID (CONECTARE - DECONECTARE)

Deşi acest clip video nu este destinat în mod specific vehiculului dumneavoastră, principiul descris este identic

ASOCIEREA UNUI IPHONE (CONECTARE - DECONECTARE)

Deşi acest clip video nu este destinat în mod specific vehiculului dumneavoastră, principiul descris este identic