Înapoi la listă

ASCULTARE RADIO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Meniul „Radio”

În meniul principal, apăsaţi pe „Radio”. Dacă este deja redat un post de radio, apăsaţi comanda rapidă din zona A pe câteva dintre paginile meniurilor „Navigare” sau „Telefon”.

Ecranul „Radio”

1 Sigla postului de radio curent.

2 Denumirea şi frecvenţa postului curent. Informaţii in format text (artist, melodie etc.).

3 Accesarea opţiunii de introducere manuală a frecvenţei dorite.

4 Indicator de activare a informaţiilor despre trafic şi a funcţiilor de urmărire a posturilor.

5 Radio HD Live.

6 Memorarea postului curent în „Presetări”.

7 Accesarea meniul contextual.

8 Accesarea postului următor sau anterior.

9 Accesarea frecvenţei următoare sau anterioare.

10 Bara de selectare a frecvenţei.

11 Revenire la ecranul anterior.

12 Accesarea meniului pentru surse audio.

Notă: informaţiile disponibile depind de postul sau banda radio selectată.

Puteţi selecta un post memorat, puteţi derula posturile de radio după frecvenţă sau după listă, în funcţie de modul selectat, folosind butonul de pe comanda de sub volan.

Modul „Frecvență”

Utilizaţi acest mod pentru a selecta posturile de radio după frecvenţa din banda radio selectată. Pentru a baleia plaja de frecvenţă, aveţi două posibilităţi:

- căutare după frecvenţă: scanaţi frecvenţele apăsând în mod repetat butoanele 9 sau mutând cursorul pe bara de selectare 10;

- căutare după post: avansaţi sau mergeţi înapoi la următorul post de radio apăsând butoanele 8.

Selectarea unei benzi radio

Selectaţi „FM”, „AM” sau „DAB” (radio digital) apăsând „Surse” 12 pe ecranul multimedia.

Mai puteţi alege banda radio şi cu ajutorul butonului de pe comanda de sub volan.

Memorarea unui post de radio ca post presetat

Utilizaţi această funcţie pentru a memora postul curent.

În modul „Frecvență”, apăsaţi butonul 6 sau apăsaţi lung pe sigla 1 a postului curent şi selectaţi un loc pentru salvare (în una dintre cele trei pagini 13) menținând apăsat locul respectiv până se aude un bip.

Este posibil să memoraţi până la 27 posturi de radio.

Modul „Lista”

Acest mod permite căutarea unui post de radio al cărui nume îl cunoaşteţi, dintr-o listă aranjată în ordine alfabetică.

Baleiaţi rapid lista pentru a derula toate posturile. Redarea va fi reluată pe postul radio 14 la care v-aţi oprit. De asemenea, pentru a asculta direct, selectaţi un post de radio din listă.

Dacă posturile de radio nu utilizează RDS sau dacă vehiculul se află într-un loc cu recepţie radio slabă, numele şi sigla nu vor apărea pe ecran. Vor fi afişate doar frecvenţele, în partea superioară a listei.

Notă: informaţiile disponibile depind de postul sau banda radio selectată.

Modul „Presetări”

Acest mod vă permite să accesaţi posturile de radio memorate anterior. Pentru mai multe informaţii, consultaţi paragraful „Salvați presetarea” din acest capitol.

Apăsaţi pe unul dintre butoanele 15 pentru a selecta postul de radio pe care doriţi să îl ascultaţi.

Din motive de securitate, efectuaţi aceste manipulări cu vehiculul oprit.

Meniu contextual 7

Utilizaţi meniul contextual 7 în orice mod pentru a accesa setările şi a configura următoarele funcţii radio:

- „Setări radio”;

- Setări pentru mediul acustic;

- „Setări sunet”.

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi capitolul „Setări”.

„Setări radio”

Din setări, puteţi activa sau dezactiva următoarele elemente:

- „AM”;

- „Text radio”;

- „Regiunea”;

- „TA/i-Traffic”;

- „Siglă”;

- „Radio HD”;

-...

„AM”

Puteţi activa/dezactiva afişarea benzii de frecvenţă AM din lista surselor audio 11, apăsând pe „ON” sau „OFF”.

„Text radio”

(informaţii textuale)

Anumite posturi de radio FM difuzează informaţii textuale în legătură cu programul ascultat (de exemplu titlul unei melodii). Activaţi această funcţie, dacă doriţi să vizualizaţi aceste detalii.

Notă: aceste informaţii sunt disponibile numai pentru unele staţii radio.

„Regiunea”

Frecvenţa unei staţii radio „FM” poate să se modifice în funcţie de zona geografică. Activaţi această funcţie pentru a putea continua să ascultaţi acelaşi post de radio chiar dacă schimbaţi regiunea. Sistemul audio va urmări automat schimbările de frecvenţe fără întreruperi.

Dacă modul „Regiunea” este dezactivat, atunci când nivelul semnalului scade, radioul va comuta pe o altă frecvenţă care ar putea funcţiona pe post de releu pentru postul pe care îl ascultaţi anterior.

Notă:

- posturile din aceeaşi regiune difuzează uneori programe diferite sau utilizează nume de staţie diferite.

- unele radiouri difuzează pe frecvenţe regionale. În acest caz:

- cu „Regiunea” activată: sistemul nu va comuta la emiţător pentru noua regiune, dar sistemul va comuta în mod normal între emițătorii regiunii inițiale;

- cu „Regiunea” dezactivată: sistemul va comuta la emiţătorul pentru noua regiune, chiar dacă programul de difuzare este diferit.

„TA/i-Traffic”

(informaţii rutiere)

În funcţie de ţară, dacă această funcţie este activată, sistemul dumneavoastră audio permite primirea buletinelor de trafic (în funcție de țară) atunci când acestea sunt difuzate de anumite posturi de radio FM.

Trebuie să selectaţi apoi frecvenţa postului care transmite informaţii despre trafic. Dacă este redată o altă sursă (USB, Bluetooth), aceasta va fi întreruptă automat ori de câte ori sunt primite informaţii despre trafic.

„Simulcast”

În funcţie de ţară, această funcţie comută de la un post DAB la un post FM echivalent, dacă semnalul digital este pierdut.

Dacă „Difuzarea simultană FM/DAB” este activată, vor fi necesare câteva secunde pentru ca sistemul să comute la radioul terestru FM. Poate apărea o modificare a volumului.

Sistemul va reveni automat la DAB, de îndată ce semnalul digital este recepţionat.

Notă: în timpul difuzării simultane, numele postului este precedat de „FM>”.

„Prioritate DAB”

În funcţie de ţară, această funcţie vă permite să selectaţi un post FM (dacă postul de radio solicitat este disponibil şi în format digital) şi să comutaţi la un post DAB echivalent pentru a obţine o calitate mai bună a sunetului.

Notă: în timpul priorităţii DAB, numele postului este precedat de „DAB>”.

„Expunere de diapozitive”

În funcţie de ţară, această funcţie vă permite să afişaţi informaţii despre program, muzică sau vreme în locul siglei, atunci când ascultaţi anumite posturi de radio DAB.

În funcţie de postul de radio digital ascultat, acesta poate trimite imagini care conţin informaţii vizuale despre aceste elemente.

Notă: aceste informaţii sunt disponibile numai pentru unele staţii radio.

„Setări pentru mediul acustic”

Din setări, puteţi activa sau dezactiva următoarele elemente:

- „Natural”;

- „Live”;

- „Club”;

- „Lounge”;

-...

Notă: lista modurilor de egalizare poate varia în funcţie de echipare.

„Setări sunet”

În acest meniu puteţi efectua următoarele setări:

- „Amplificare bas”: utilizaţi această pentru a amplifica/reduce sunetele joase.

- „Bas / Medii / Înalte”: utilizaţi această funcţie pentru a amplifica/reduce sunetele joase, medii sau înalte.

- Comandă volum în funcţie de viteză: atunci când această funcţie este activată, volumul sistemului audio variază în funcţie de viteza vehiculului. Puteţi să ajustaţi sensibilitatea sau să dezactivaţi funcţia;

-...

Pentru informaţii suplimentare referitoare la setările disponibile, consultaţi secţiunea despre „Setări”.

Din motive de securitate, efectuaţi aceste manipulări cu vehiculul oprit.

UTILIZAREA FUNCŢIEI RADIO

Deşi acest clip video nu este destinat în mod specific vehiculului dumneavoastră, principiul descris este identic