Înapoi la listă

APEL TELEFONIC

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Meniul „Telefon”

Din meniul principal, apăsaţi pe „Telefon”.

Notă: apăsaţi pe zona A pentru a accesa meniul „Telefon” direct din majoritatea meniurilor.

Notă: pentru a efectua un apel, telefonul dvs. trebuie să fie conectat la sistemul multimedia. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi capitolul „Conectare/deconectare telefon”.

Ecranul „Apel în desfăşurare”

1 Numele şi numărul de telefon ale contactului.

2 Treceţi apelul curent în aşteptare.

3 Accesaţi tastatura pentru a forma un număr.

4 Meniu contextual.

5 Durata apelului curent.

6 Transferaţi apelul către telefon.

7 Revenire la meniul anterior.

8 Încheiaţi apelul.

Efectuare apel

Puteţi să efectuaţi un apel selectând:

- un număr din jurnalul de apeluri din meniul „Istoric” 11;

- un contact din agenda telefonică din meniul „Agenda telef.” 10;

- tastele de pe tastatură din meniul „Form.” 9.

Primire apel

La recepţionarea unui apel, ecranul de primire apeluri se afişează cu următoarele informaţii:

- numele contactului (dacă numărul figurează în agenda dumneavoastră sau în lista de numere favorite);

- numărul apelantului (dacă numărul nu figurează în agenda dumneavoastră);

- „Număr privat” (dacă numărul nu poate fi vizualizat).

„Preluare”

Pentru a prelua un apel, apăsaţi pe tasta „Preluare” 16. Apăsaţi pe tasta „Încheiere apel” 12 pentru a încheia un apel.

„Respingere” apel

Pentru a respinge un apel sosit, apăsaţi pe tasta „Respingere” 12. Persoana care vă apelează este redirecţionată către mesageria vocală.

Treceţi apelul „în aşteptare”

Apăsaţi tasta „În așteptare” 14. Sistemul multimedia va întrerupe apelul şi va trece automat în aşteptare apelurile primite. Un mesaj voce artificială solicită apelanţilor dvs. să aştepte.

Transferul unui apel

Apăsaţi pe tasta „Transferare” 13 pentru a transfera apelul de la vehicul către telefon.

Notă: anumite telefoane se pot deconecta de la sistemul multimedia în momentul transferării apelului.

Tastatură

Apăsaţi pe tasta „Tastatură” 15 pentru a accesa tastatura.

Puteţi să preluaţi/încheiaţi un apel apăsând direct pe comanda 17 de pe volan.

Din motive de securitate, efectuaţi aceste operaţiuni cu vehiculul oprit.

În timpul convorbirii

În timpul convorbirii puteţi să:

- reglaţi volumul cu ajutorul butoanelor de comandă de sub volanul vehiculului sau cu ajutorul butoanelor de volum de pe ecranul multimedia;

- încheiaţi un apel apăsând pe „Încheiere apel” 8 sau apăsând pe butonul 17 de pe volan;

- treceţi un apel în aşteptare apăsând pe tasta 14. Pentru a relua un apel care este în aşteptare, apăsaţi din nou pe tasta 14;

- transferaţi apelul către telefonul conectat apăsând pe „Transferare către telefon” 13;

- preluaţi un al doilea apel şi comutaţi între două apeluri apăsând pe 18;

Notă: de îndată ce preluaţi al doilea apel sosit, primul apel va fi trecut în aşteptare în mod automat.

- apăsaţi pe tasta 15 pentru a afişa tastatura;

- reveniţi la meniul anterior şi la celelalte funcţii apăsând pe 19.

După încheierea apelului, sistemul multimedia vă permite să reapelaţi apelantul.

Notă: în timpul unui apel, puteţi primi un al doilea apel, dar nu puteţi efectua un al doilea apel.

Conferinţă prin telefon

În timpul unui apel, aveţi opţiunea de a asocia la apel apelantul trecut în aşteptare.

Din meniul contextual 4, apăsaţi pe butonul „Unificați apelurile” pentru a activa conferinţa prin telefon.

UTILIZAREA FUNCŢIEI TELEFON

Deşi acest clip video nu este destinat în mod specific vehiculului dumneavoastră, principiul descris este identic