Înapoi la listă

VEHICUL ELECTRIC: programarea încărcării

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Programarea încărcării

Cu vehiculul oprit şi motorul pornit, din „Setări” de pe ecranul multimedia 1, selectaţi fila „Vehicul”. Utilizaţi meniul „Programare VE” pentru a configura încărcarea vehiculului dumneavoastră.

Când programarea este validată, pe tabloul de bord se aprinde martorul luminos .

Notă: încărcarea începe dacă motorul este oprit şi vehiculul este conectat la o sursă de alimentare electrică, iar accesul este autorizat.

„Încărcare imediată” 2

Cu vehiculul branşat la o sursă de alimentare, începe încărcarea.

Câmpul A vă informează că „Încărcarea imediată” este activată.

Notă: puteţi dezactiva această opţiune apăsând pe OFF.

Pentru mai multe informaţii, consultaţi manualul multimedia.

„Postponed charge” 3

Puteţi programa ora de începere a încărcării.

Apăsaţi pe „Editare” 4 pentru a deschide setările pentru configurarea orei de începere a încărcării.

Setaţi ora de începere a încărcării, apoi apăsaţi pe „Închide” pentru a o valida.

Zona B afişează ora programată pentru începerea încărcării.

Dacă vehiculul este branşat la o sursă de alimentare şi motorul este oprit, încărcarea începe la ora programată.

„Program” 5

Puteţi salva mai multe ore de încărcare programate pe săptămână.

Selectaţi ora programată 6 pe care doriţi să o modificaţi, pentru a accesa setările.

Puteţi dezactiva unul dintre programele salvate apăsând pe „OFF”.

Setaţi orele de începere şi de oprire ale încărcării, precum şi zilele în care se vor aplica aceste ore. Apăsaţi pe „Închide” pentru a valida.

Notă: dacă orele de începere şi de oprire sunt identice, timpul de încărcare este de 24 de ore. Nu puteţi valida un program de încărcare dacă nu selectaţi o zi a săptămânii.

Orele programate sunt afişate în zona C.

Dacă vehiculul este branşat la o sursă de alimentare şi motorul este oprit, încărcarea începe la ora programată.

Din motive de securitate, efectuaţi aceste manipulări cu vehiculul oprit.