Înapoi la listă

VEHICUL ELECTRIC: încărcare

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pentru toate întrebările referitoare la echipamentele necesare pentru încărcare, consultaţi un Reprezentant al mărcii.

Recomandări importante pentru încărcarea vehiculului dumneavoastră

Citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni. Nerespectarea acestor instrucţiuni poate să cauzeze un risc de incendiu, de rănire gravă sau de electrocutare care poate provoca decesul.

Încărcare

Nu interveniţi asupra vehiculului în timpul încărcării (spălare, intervenţie în compartimentul motorului...).

În caz de prezenţă a apei, a semnelor de coroziune sau a elementelor străine în conectorul cordonului de încărcare sau în priza de încărcare a vehiculului, nu încărcaţi vehiculul. Risc de incendiu.

Nu încercaţi să atingeţi contactele cordonului, ale prizei pentru uz casnic sau ale prizei de încărcare a vehiculului, şi nu introduceţi obiecte în acestea.

Nu conectaţi niciodată cordonul de încărcare la un adaptor, o priză multiplă sau la un prelungitor.

Utilizarea unui grup electrogen este interzisă.

Nu demontaţi şi nu modificaţi priza de încărcare a vehiculului sau cordonul de încărcare. Risc de incendiu.

Nu modificaţi instalaţia electrică sau nu interveniţi asupra acesteia în timpul încărcării.

În momentul unui şoc, chiar uşor, pe trapa de încărcare sau clapetă, controlaţi cât mai repede la un Reprezentant al mărcii.

Aveţi grijă de cordon: nu călcaţi pe el, nu îl introduceţi în apă, nu trageţi de el, nu îl supuneţi unor şocuri...

Controlaţi regulat starea corespunzătoare a cablului de încărcare.

În caz de deteriorare a cablului de încărcare (coroziune, colorare maro, întrerupere etc.), a unităţii sau a prizei de încărcare a vehiculului, nu utilizaţi aceste elemente. Adresaţi-vă unui Reprezentant al mărcii pentru înlocuire.

În caz de neactivare a mecanismului de blocare al trapei de încărcare şi/sau de deblocare a prizei de încărcare electrică a vehiculului, contactaţi un reprezentant al mărcii.

Cordon de încărcare A

Acest cablu este specific vehiculului dumneavoastră şi este conceput pentru branşarea la prizele de perete sau la terminalele publice, în scopul încărcării standard a bateriei de tracţiune.

Este recomandat să utilizaţi cu prioritate un cordon de încărcare care permite o încărcare standard a bateriei de tracţiune.

Fiecare cablu de încărcare este depozitat în portbagajul vehiculului.

Cordon de încărcare B

Acest cordon permite încărcarea:

- în utilizare normală, la o priză utilizată numai pentru vehicul (încărcare de 14 A/16 A);

- încărcarea ocazională de la o priză de uz casnic (încărcare de 8 A), de exemplu, atunci când nu sunteţi acasă.

În toate situaţiile, prizele folosite trebuie să fie instalate conform instrucţiunilor specificate în manualul de utilizare furnizat împreună cu cordonul de încărcare B.

În toate cazurile, pentru funcţionare, citiţi cu atenţie manualul de utilizare a cordonului de încărcare B.

Nu lăsaţi niciodată cutia să atârne suspendată de cordon. Utilizaţi amplasamentele C pentru agăţare.

Dacă apare o defecţiune în timpul încărcării (aprinderea martorului luminos roşu de pe cutia D), opriţi imediat încărcarea. Consultaţi manualul de utilizare a cordonului.

Recomandări importante pentru încărcarea vehiculului dumneavoastră

Citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni. Nerespectarea acestor instrucţiuni poate să cauzeze un risc de incendiu, de rănire gravă sau de electrocutare care poate provoca decesul.

Alegerea cordonului de încărcare

Cordoanele de încărcare standard furnizate împreună cu vehiculul au fost concepute special pentru acest vehicul. Cordoanele au fost concepute pentru a vă proteja împotriva riscurilor de electrocutare care pot provoca deces sau incendiu.

Nu utilizaţi cablurile de încărcare ale unor vehicule anterioare, deoarece nu sunt adaptate. Pentru siguranţa dumneavoastră, utilizarea unui cordon de încărcare nerecomandat de constructor este strict interzisă. Nerespectarea acestei recomandări poate implica riscuri de incendiu sau electrocutare care pot provoca deces. Pentru alegerea unui cordon de încărcare adaptat vehiculului dumneavoastră, vă rugăm să consultaţi un Reprezentant al mărcii

Utilizarea cablului de încărcare B

Citiţi cu atenţie manualul de utilizare furnizat împreună cu cordonul de încărcare pentru a cunoaşte precauţiile de utilizare a produsului şi caracteristicile tehnice necesare pentru instalaţia electrică a prizei.

Instalaţii

Sisteme de alimentare electrică

Utilizaţi numai terminale de încărcare care sunt conforme cu standardul IEC 61851-1 şi puncte de conectare protejate de:

- un sistem cu curent diferenţial rezidual de 30 mA, de tip A, specific prizei utilizate;

- un dispozitiv de protecţie la supracurent;

- o protecţie la supratensiunea produsă de fulger în zonele expuse (IEC 62305-4).

Priză de perete

Solicitaţi unei persoane autorizate să instaleze o cutie murală specifică.

În cazul încărcării la domiciliu

Solicitaţi unei persoane autorizate să verifice dacă fiecare priză la care veţi conecta cablul de încărcare respectă standardele şi reglementările în vigoare din ţara dvs. şi că respectă specificaţiile descrise anterior în paragraful „Sisteme de alimentare electrică”.

Tipuri de încărcare care respectă standardele europene

Curent alternativ (AC)

Dacă informaţiile sunt afişate pe trapa de încărcare a vehiculului, urmaţi instrucţiunile de mai jos.

Înainte de conectarea cablului de încărcare, verificaţi dacă:

- culoarea şi una dintre literele racordului de intrare 4 corespund culorii şi uneia dintre litere de la capătul 5 al cablului;

- culoarea şi una dintre literele racordului de intrare 3 corespund culorii şi uneia dintre litere de la capătul 6 al cablului.

Tip de încărcare

Curent alternativ (AC)

Conectare

Terminal de încărcare 4/Cablu de încărcare 5

Vehicul 3/Cablu de încărcare 6

Tipuri de încărcare care respectă standardele europene (pentru toate celelalte cazuri, consultaţi un reprezentant al mărcii).

Tipuri de încărcare care respectă standardele europene (continuare)

Curent continuu (DC)

Dacă informaţiile sunt afişate pe trapa de încărcare a vehiculului, urmaţi instrucţiunile de mai jos.

Înainte de conectarea cablului de încărcare, asiguraţi-vă că culoarea şi una dintre literele racordului de intrare 3 corespund culorii şi uneia dintre litere de la capătul 6 al cablului de încărcare.

Tip de încărcare

Curent continuu (DC)

Conectare

Vehicul 3/Cablu de încărcare 6

Tipuri de încărcare care respectă standardele europene (pentru toate celelalte cazuri, consultaţi un reprezentant al mărcii).

Racord de încărcare electrică 3

Notă: în caz de ninsoare, îndepărtaţi zăpada din zona de încărcare a vehiculului înainte de conectare sau deconectare. Pătrunderea zăpezii în interiorul prizei poate bloca introducerea prizei cordonului de încărcare.

Vehiculul este prevăzut cu două conexiuni de încărcare, situate în partea din faţă a vehiculului:

- E priză de încărcare, de maximum 22 kW;

- F priză de încărcare rapidă, în funcţie de vehicul.

Precauţii

Evitaţi să încărcaţi şi să staţionaţi vehiculul în condiţii de temperaturi extreme (căldură sau frig).

În condiţii extreme, încărcarea poate dura câteva minute înainte de a porni (timpul necesar pentru răcirea sau încălzirea bateriei de tracţiune).

Atunci când vehiculul staţionează timp de mai mult de 7 zile la temperaturi de aproximativ sub -25°C, încărcarea bateriei de tracţiune poate să devină imposibilă.

Dacă vehiculul staţionează timp de mai mult de trei luni cu un nivel de încărcare apropiat de zero, este posibil ca încărcarea bateriei să devină imposibilă.

Pentru a păstra durata de viaţă a bateriei dumneavoastră de tracţiune, evitaţi să staţionaţi vehiculul timp de peste o lună cu un nivel de încărcare ridicată, mai ales în timpul perioadelor foarte călduroase.

Realizaţi cu precădere încărcarea bateriei de tracţiune după rulaj şi/sau într-un loc cu temperatură moderată. În caz contrar, încărcarea poate să dureze mai mult sau să fie imposibilă.

Recomandări

- La temperaturi ridicate, încercaţi să parcaţi şi să reîncărcaţi vehiculul într-un loc umbrit/acoperit;

- încărcarea este posibilă pe timp de ploaie sau ninsoare;

- activarea climatizării creşte timpul de încărcare necesar.

În cazul în care instalaţia nu este prevăzută cu protecţie la supratensiune, nu se recomandă încărcarea vehiculului pe timp de furtună (fulger...).

Încărcarea bateriei de tracţiune

Vehicul staţionar, contact decuplat:

- luaţi cordonul de încărcare situat în portbagajul vehiculului dumneavoastră;

- scoateţi-l din sacul de depozitare;

- apăsaţi pe contactorul 6 pentru a debloca trapa de încărcare 10;

- deschideţi clapeta 8;

- branşaţi extremitatea cordonului la sursa de alimentare;

- apucaţi mânerul 9;

- branşaţi cordonul la vehicul. Martorul luminos 7 clipeşte în galben;

- după ce aţi auzit un clic de blocare, asiguraţi conectarea corespunzătoare a cablului de încărcare. Pentru a verifica blocarea, trageţi uşor de mânerul 9.

Cordonul de încărcare este blocat automat la vehicul. Această acţiune face imposibilă debranşarea cordonului de la vehicul.

Dacă încărcaţi rapid vehiculul (cu c.c.), cablul de alimentare dintre vehicul şi terminalul de încărcare nu trebuie să fie mai lung de 30 metri.

Dacă aveţi îndoieli în legătură cu lungimea cablului, consultaţi-vă cu proprietarul terminalului de încărcare (cu c.c.).

Este obligatoriu să derulaţi complet cordonul de încărcare, pentru a limita încălzirea acestuia.

Nu utilizaţi prelungitoare, prize multiple sau adaptoare.

Risc de incendiu.

În timpul încărcării, martorul luminos 7 clipeşte în albastru.

La începutul încărcării, informaţiile următoare sunt afişate pe tabloul de bord:

- nivelul de energie pe martorul luminos al bateriei 11;

- gradul de încărcare a bateriei;

- o estimare a timpului de încărcare rămas (din momentul în care încărcarea ajunge la aproximativ 95%, timpul de încărcare rămas nu mai este afişat);

- martorul luminos 12 indică faptul că vehiculul este conectat la o sursă de alimentare electrică;

- autonomia vehiculului dvs. va varia în funcţie de nivelul de încărcare.

Afişajul de pe tabloul de bord dispare după câteva secunde. Reapare pe tabloul de bord la deschiderea unei uşi.

După terminarea încărcării, matorul luminos 7 luminează continuu în verde.

Nu este necesar să aşteptaţi să ajungeţi pe rezervă pentru a încărca vehiculul.

Anomalie de funcţionare

Dacă martorul luminos 7 luminează continuu în roşu, contactaţi un reprezentant al mărcii.

Timpul de încărcare a bateriei de tracţiune depinde de cantitatea de energie rămasă şi de puterea furnizată de borna de încărcare. Informațiile sunt afişate pe tabloul de bord, în timpul încărcării AFIŞAJE ŞI INDICATOARE.

În cazul unei probleme, vă recomandăm să îl înlocuiţi cu un cordon identic cu cel original. Consultaţi un Reprezentant al mărcii.

Precauţii de luat în momentul debranşării de la priză

- Apăsaţi pe butonul 6 sau apăsaţi continuu butonul de pe cartelă care deblochează uşile pentru a elibera cablul de încărcare al vehiculului;

- apucaţi mânerul 9;

- debranşaţi cablul de încărcare 2 de la vehicul;

- supapa 8 trebuie să fie închisă;

- trebuie să închideţi trapa de încărcare 10 şi să apăsaţi pe aceasta pentru a o debloca;

- debranşaţi cablul 2 de la sursa de alimentare 1;

- plasaţi cablul 2 în sacul de depozitare şi depozitaţi-l în portbagaj.

Respectaţi obligatoriu ordinea operaţiunilor de debranşare.

Notă: imediat după o încărcare îndelungată a bateriei de tracţiune, cablul poate să fie cald. Utilizaţi mânerele.

După ce apăsaţi pe butonul de deblocare a cordonului de încărcare, dispuneţi de 30 de secunde pentru a-l debranşa, înainte ca acesta să se blocheze din nou.

Pentru a nu perturba sistemul de supraveghere a încărcării, nu montaţi bandă antistatică pe vehicul.

Etichetă 13

Eticheta 13 de pe trapa de încărcare 10 afişează detaliile despre modul în care operaţia de încărcare este indicată de starea martorului luminos 7:

- intermitent în galben: cablul este branşat la vehicul, iar sistemul efectuează controalele proprii;

- intermitent în albastru: încărcarea este în curs;

- aprins continuu în albastru: programul de încărcare este activat;

- aprins continuu în verde: vehiculul este încărcat complet;

- intermitent în roşu: anomalie de funcţionare.

Eticheta 13 amplasată pe partea dreaptă vă reaminteşte următoarele instrucţiuni:

- nu spălaţi trapa de încărcare cu jet de apă de înaltă presiune;

- cu vehiculul staţionar, supapa şi trapa de încărcare pot fi deschise;

- în timpul conducerii vehiculului, supapa şi trapa de încărcare trebuie să fie închise;

- deschideţi trapa pentru a conecta cablul de încărcare;

- închideţi trapa din nou, după debranşare;

- conectaţi la o priză de uz casnic, la un terminal de încărcare cu tensiune alternativă sau la un terminal de încărcare rapidă;

- pentru informaţii despre încărcare, consultaţi manualul de utilizare al vehiculului.

Etichetă 14

Eticheta 14 de pe trapa de încărcare 10 indică faptul că este posibilă eliberarea trapei de încărcare de pe vehicul prin apăsare continuă pe butonul de pe cartelă care deblochează uşile.