Înapoi la listă

SISTEM DE SUPRAVEGHERE PRESIUNE PNEURI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Atunci când vehiculul este echipat, acest sistem supraveghează presiunea de umflare a pneurilor.

Principiu de funcţionare

Fiecare roată (exceptând roata de rezervă) conţine un senzor în valva de umflare care măsoară periodic presiunea pneului.

Sistemul afişează pe tabloul de bord 1 presiunile curente şi alertează şoferul în caz de presiune insuficientă.

Reiniţializarea valorii de referinţă a presiunii pneurilor

Aceasta trebuie să fie realizată:

- în cazul în care presiunea de referinţă a pneurilor trebuie modificată pentru a se adapta la condiţiile de utilizare (fără încărcătură, cu încărcătură, conducere pe autostradă...);

- după o permutare a roţilor (această practică este totuşi nerecomandată);

- după o schimbare a unei roţi.

Aceasta trebuie întotdeauna realizată după verificarea la rece a presiunilor de umflare ale celor 4 pneuri.

Presiunile de umflare trebuie să corespundă utilizării curente a vehiculului (fără încărcătură, cu încărcătură, conducere pe autostradă...).

Procedură de reiniţializare

Contact pus, vehicul oprit:

- Apăsaţi în mod repetat contactorul 5 de câte ori este necesar pentru a ajunge la fila „Vehicul”;

- apăsaţi scurt contactorul 2 sau 3 pentru a accesa pagina de reiniţializare a presiunii pneurilor. Mesajul „REGLARE presiune pneuri (apăsare lungă)” apare pe tabloul de bord;

- apăsaţi lung butonul 4 OK pentru a lansa reiniţializarea. Afişarea intermitentă a simbolului de pneu, urmată de mesajul „Memo. presiune pneuri iniţiată” indică faptul că solicitarea de reiniţializare a presiunii pneurilor a fost recunoscută.

Reiniţializarea poate avea nevoie de câteva minute de conducere.

Notă: presiunea de referinţă a pneurilor nu poate fi mai mică decât cea recomandată şi indicată pe cantul uşii.

Reiniţializare este posibilă și de pe ecranul multimedia. Selectaţi „Vehicul”, „Presiune pneuri”.

Tabelul de mai jos prezintă posibilele mesaje referitoare la procedura de resetare a presiunii pneurilor.

Etape

Afişări

(în funcţie de vehicul)

Mesaje

Interpretări

1

Presiune pneuri iniț. apasă lung

Cu contactul pus şi vehiculul staţionat, porniţi resetarea presiunii tuturor celor patru pneuri prin apăsarea lungă a contactorului 4 OK.

2

Memo. presiune pneuri iniţiată

Marcajele între ghilimele „---” din faţa fiecărei roţi vor clipi pentru a indica faptul că sistemul a înregistrat resetarea presiunii din pneuri pentru toate roţile.

3

Detectarea pneurilor în desfăşurare

Marcajele între ghilimele „---” din faţa fiecărei roţi vor rămâne aprinse. Acest sistem resetează presiunea din pneurile tuturor celor patru roţi. Acum puteţi să rulaţi. Mesajul poate să rămână afişat în timpul călătoriilor scurte.

Notă: în timpul resetării, supravegherea presiunii pneurilor rămâne în funcţiune.

4

Se afişează valoarea presiunii celor patru pneuri: procedura de resetare este completă şi reuşită.

Afişare

Afişajul A şi martorul luminos 6 de pe tabloul de bord semnalează eventualele defecte ale pneurilor (roată dezumflată, roată spartă, sistem scos din funcţiune…).

„Ajustează presiune pneuri”

Apare o roată galbenă, însoţită de martorul luminos fix 6 și de mesajul „Ajustează presiune pneuri”.

Acestea indică faptul că o roată este dezumflată.

Controlaţi şi, dacă este necesar, reajustaţi la rece presiunile celor patru roţi.

Martorul luminos 6 se stinge după câteva minute de rulare.

„Pneu perforat”

Apare o roată roşie, însoţită de martorul luminos fix 6 şi de mesajul „Pană”, precum şi de un semnal sonor.

Acest mesaj este însoţit de indicatorul luminos ®.

Acestea indică faptul că roata vizată este fisurată sau puternic subumflată. Înlocuiţio sau apelaţi la un Reprezentant al mărcii dacă ea este fisurată. Refaceţi presiunea pneurilor dacă roata este dezumflată.

„Verifică senzori presiune pneuri”

Roata dispare, iar martorul luminos 6 clipeşte timp de câteva secunde, după care rămâne aprins continuu şi apare mesajul „Verifică senzori presiune pneuri”.

Acest mesaj este însoţit de indicatorul luminos ©. Acestea indică faptul că cel puţin o roată nu este echipată cu senzori (de e. roata de rezervă). În celelalte situaţii, apelaţi la un Reprezentant al mărcii.

Martorul luminos ® vă impune, pentru securitatea dumneavoastră, o oprire obligatorie şi imediată în funcţie de condiţiile de circulaţie.

Este posibil ca sistemul să nu detecteze pierderea bruscă a presiunii unui pneu (explozia unui pneu...).

„Localizare pneuri eşuată”

Mesajul „Detectare a pneurilor eşuată” apare în timpul conducerii dacă una sau mai multe roţi au fost echipate cu senzori care nu sunt recunoscuţi de reţea.

Consultaţi un Reprezentant al mărcii.

Reajustare presiune pneuri

Presiunile trebuie să fie ajustate la rece PRESIUNI DE UMFLARE PNEURI. Dacă presiunea din pneuri nu se poate verifica cand anvelopele sunt reci, trebuie să măriţi presiunile recomandate cu 0,2-0,3 bar (3 PSI).

Este strict interzis să dezumflaţi un pneu cald.

Înlocuire roţi/pneuri

Acest sistem necesită echipamente specifice (roţi, pneuri, ornamente...). PNEURI.

Contactaţi un Reprezentant al mărcii pentru înlocuirea pneurilor şi pentru a afla care sunt accesoriile compatibile cu sistemul şi disponibile în reţeaua mărcii: utilizarea oricărui alt accesoriu ar putea afecta buna funcţionare a sistemului.

Roată de rezervă

Atunci când vehiculul este echipat cu aceasta, roata de rezervă nu posedă senzor. Dacă vehiculul este echipat cu aceasta, martorul luminos 6 clipeşte timp de câteva secunde, apoi rămâne aprins continuu, fiind însoţit de martorul luminos ©, iar pe tabloul de bord apare mesajul „Verifică senzori presiune pneuri”.

Spray-uri de reparare pneu şi kit de umflare

Deoarece supapele sunt proiectate special, nu utilizaţi decât echipamente omologate de reţeaua mărcii. KIT DE UMFLARE PNEURI.

Această funcţie reprezintă un ajutor suplimentar la conducere.

Totuşi, funcţia nu intervine în locul şoferului. Aceasta nu poate, în nici un caz, să înlocuiască atenţia, nici responsabilitatea şoferului. Verificaţi presiunea pneurilor, inclusiv a roţii de rezervă, o dată pe lună.

Informaţiile de pe tabloul de bord indică eventualele anomalii ale presiunii pneurilor (de exemplu: pneu dezumflat sau cu pană). Martorul luminos ® vă impune, pentru securitatea dumneavoastră, o oprire obligatorie şi imediată în funcţie de condiţiile de circulaţie.

Martori luminoşi

Mesaje

Afişări

Interpretări

Ajustează presiune pneuri

Roata şi valoarea de presiune asociată sunt afişate în galben.

Acest lucru indică faptul că s-a detectat umflarea insuficientă a pneului. Verificaţi şi reglaţi presiunea celor patru pneuri, apoi resetaţi sistemul.

+ ®

Pană

Roata şi valoarea de presiune asociată sunt afişate în roşu.

Acest lucru indică faptul că pneul vizat are pană sau este umflat insuficient. Reglaţi presiunea celor patru pneuri la rece şi resetaţi sistemul dacă pneul este dezumflat. Înlocuiţi pneul (sau solicitaţi înlocuirea acestuia), în cazul în care are pană.

+ ©

Verifică senzori presiune pneuri

O roată nu mai este afişată.

Acest lucru indică faptul că cel puţin o roată nu este echipată cu un senzor (de exemplu: roata de rezervă) sau că senzorul este defect. Consultaţi un reprezentant al mărcii.

Detectare pneuri eşuată

Acest lucru indică faptul că sistemul nu a fost capabil să determine presiunea fiecărui pneu. Acest lucru poate fi cauzat de utilizarea unui senzor care nu este recomandat de un dealer autorizat. Sistemul de supraveghere al senzorului de presiune pneuri rămâne în funcţiune.