PORNIRE, OPRIRE MOTOR

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pornire motor

Cartela trebuie să fie în zona de detectare 1.

Pentru a porni

- apăsaţi pe pedala de frână;

- apăsaţi pe butonul 2. Mesajul READY se aprinde pe tabloul de bord însoţit de un semnal sonor.

Mesajul dispare de îndată ce viteza vehiculului este mai mare de aproximativ 5 km/h.

Particularităţi

- Dacă una dintre condiţiile de pornire nu este îndeplinită, mesajul „Apasă frâna + START” apare pe tabloul de bord;

- în anumite cazuri, va fi necesar să manevraţi volanul în timp ce apăsați butonul de pornire 2 pentru a facilita deblocarea coloanei de direcţie; mesajul „Roteşte volanul + START” vă va avertiza în acest sens.

Pornirea vehiculului nu se poate efectua decât dacă cordonul de încărcare este debranşat de la vehicul.

Pornire „mâini libere” cu hayonul deschis

În acest caz, cartela nu trebuie să se afle în portbagaj, pentru a se evita pierderea acesteia.

Funcţie accesorii

(Punere contact)

De îndată ce aveţi acces la vehiculul dumneavoastră, puteţi dispune de anumite funcţionalităţi (radio, navigare, ştergere,...).

Pentru a utiliza celelalte funcţii, cu cartela în habitaclu, apăsaţi pe butonul 2 fără a apăsa pedalele.

Anomalie de funcţionare

În anumite cazuri, cartela „mâini libere” poate să nu funcţioneze:

- bateria cartelei este descărcată, bateria secundară de 12 V este descărcată etc.;

- în apropierea unui aparat care funcţionează pe aceeaşi frecvenţă (ecran, telefon mobil, jocuri video…);

- vehicul situat într-o zonă cu radiaţii electromagnetice puternice.

Mesajul „Plasează card pe zonă + start” apare pe tabloul de bord.

Apăsaţi pedala de frână, apoi aşezaţi cartela 4 (partea cu buton) în zona corespunzătoare 3. Apăsaţi pe butonul 2 pentru a porni vehiculul. Mesajul se stinge.

Responsabilitate şofer în momentul staţionării sau opririi vehiculului

Nu părăsiţi niciodată vehiculul, nici măcar pentru scurt timp, atunci când în interior se află un copil, o persoană fără discernământ sau un animal.

Aceştia ar putea fi sau ar putea pune în pericol alte persoane, de exemplu pornind motorul, acţionând echipamente precum macaralele de geamuri sau blocând uşile.

În plus, pe timp cald şi/sau însorit, trebuie să ştiţi că temperatura interioară din habitaclu creşte foarte rapid.

RISC DE DECES SAU DE ACCIDENTARE GRAVĂ.

Oprire motor

Vehiculul trebuie să fie oprit.

Apăsaţi butonul 2: motorul se opreşte, mesajul READY dispare de pe tabloul de bord, iar frâna de parcare asistată este aplicată. Coloana de direcţie se blochează la deschiderea uşii şoferului sau la blocarea vehiculului.

În cazul în care cartela nu mai este în habitaclu sau dacă bateria cartelei este descărcată, atunci când vehiculul este staţionar şi încercaţi să opriţi motorul, mesajul „Cartelă absentă apasă lung START” apare pe grupul de instrumente: apăsaţi pe butonul 2 timp de mai mult de trei secunde.

Cu motorul oprit, accesoriile (radio…) utilizate în acest moment continuă să funcţioneze timp de 10 minute aproximativ.

La deschiderea uşii şoferului, accesoriile încetează să funcţioneze.

Nu întrerupeţi niciodată contactul înainte de oprirea completă a vehiculului. După oprirea motorului, direcţia asistată etc. şi dispozitivele de securitate pasivă, precum airbags şi pretensionatoare, nu vor mai funcţiona.

Responsabilitate şofer în momentul staţionării sau opririi vehiculului

Nu părăsiţi niciodată vehiculul, nici măcar pentru scurt timp, atunci când în interior se află un copil, o persoană fără discernământ sau un animal.

Aceştia ar putea fi sau ar putea pune în pericol alte persoane, de exemplu pornind motorul, acţionând echipamente precum macaralele de geamuri sau blocând uşile.

În plus, pe timp cald şi/sau însorit, trebuie să ştiţi că temperatura interioară din habitaclu creşte foarte rapid.

RISC DE DECES SAU DE ACCIDENTARE GRAVĂ.