CALCULATOR DE BORD: parametri de călătorie

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Afişarea informaţiilor descrise în continuare DEPINDE DE ECHIPAREA VEHICULULUI ŞI DE ŢARĂ

Exemple de selectare

Interpretare afişaj selectat

Consum

a) Setări de călătorie.

Consum de energie instantaneu.

+ 13,4

kWh

Consum de energie mediu.

Valoarea este afişată după ce aţi parcurs cel puţin 400 metri de la ultima Resetare.

12,8

kWh

Călătorie

Viteză medie de la ultima resetare.

Valoare afişată după ce aţi parcurs 400 metri.

42,2

km/h

1284,7

Distanţă parcursă de la ultima resetare.

km

Afişarea informaţiilor descrise în continuare DEPINDE DE ECHIPAREA VEHICULULUI ŞI DE ŢARĂ

Exemple de selectare

Interpretare afişaj selectat

b) Reiniţializarea presiunii pneurilor SISTEM DE SUPRAVEGHERE PRESIUNE PNEURI

+

Presiune pneuri

12:00

c) Oră

Afişarea informaţiilor descrise în continuare DEPINDE DE ECHIPAREA VEHICULULUI ŞI DE ŢARĂ

Exemple de selectare

Interpretare afişaj selectat

Revizie în

d) Interval de revizie.

Distanţa rămasă de parcurs până la următoarea revizie (afişare în kilometri), apoi atunci când autonomia se apropie de termen, se prezintă mai multe cazuri:

- autonomie mai mică de 1 500 km sau o lună: mesajul „Revizie în” este afişat împreună cu cel mai apropiat termen (distanţă sau timp);

- când revizia este scadentă, se afişează mesajul „Revizie în”, însoţit de termenul cel mai apropiat (distanţă sau timp);

- interval egal cu 0 km sau dată de revizie atinsă: se afişează mesajul „Service obligatoriu” însoţit de martorul luminos ©.

Vehiculul necesită atunci o revizie cât mai rapid posibil.

1936 km

sau 3 luni

Reiniţializare afişaj după revizia conformă programului de întreţinere.

Intervalul de revizie nu trebuie să fie reiniţializat decât după o revizie conformă recomandărilor din programul de întreţinere al vehiculului dumneavoastră.

Particularitate: pentru a reiniţializa intervalul de revizie, apăsaţi aproximativ 10 secunde fără întrerupere pe una din tastele de resetare a afişajului până la afişarea continuă a autonomiei de revizie.

Afişarea informaţiilor descrise în continuare DEPINDE DE ECHIPAREA VEHICULULUI ŞI DE ŢARĂ

Exemple de selectare

Interpretare afişaj selectat

Setări

(OK)

e) Meniu de personalizare a reglajelor vehiculului MENIU DE PERSONALIZARE A REGLAJELOR VEHICULULUI.

Portbagaj deschis

f) Jurnal de bord.

Afişare succesivă:

- mesaje de informare;

- mesaje de anomalii de funcţionare.