REMORCARE, DEPANARE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Posibilităţi de depanare

Caz de pană de energie

În cazul descărcării complete a bateriei de tracţiune, orice tip de remorcare este permis: remorcarea pe platformă sau remorcarea pe şosea cu ajutorul inelului de remorcare (consultaţi paginile următoare). Este esenţial să aşteptaţi timp de aproximativ 5 minute după o blocare a uşilor pentru a putea începe remorcarea.

Toate celelalte cazuri de pană

Numai depanarea pe platformă este autorizată.

Depanarea pe platformă

Depanarea pe platformă este obligatorie în toate cazurile de pană, cu excepţia panei de energie (descărcarea completă a bateriei de tracţiune). În caz de pană de energie, consultaţi paginile următoare.

Înainte de orice depanare, deblocaţi coloana de direcţie: cu cartela în habitaclu, cuplați levierul de selectare a raportului în poziţia N, apoi apăsaţi butonul de pornire a motorului timp de aproximativ două secunde.

Este obligatoriu să respectaţi reglementarea în vigoare în privinţa depanării.

Caz de pană de energie: remorcare

În cazul descărcării complete a bateriei de tracţiune:

- martorul luminos 2 clipeşte în galben;

- indicatorul 1 afişează o baterie goală.

Este posibilă depanarea vehiculului pe platformă sau remorcarea acestuia cu ajutorul punctului de remorcare cu respectarea instrucţiunilor de mai jos.

Înainte de orice remorcare, deblocaţi coloana de direcţie: cu cartela în habitaclu, cuplați levierul 4 în poziţia N, apoi apăsaţi butonul de pornire a motorului timp de aproximativ două secunde.

Coloana se deblochează, funcţiile accesorii sunt alimentate: puteţi utiliza iluminarea vehiculului (lumini de avarie, de stop…). Noaptea, vehiculul trebuie să fie luminat.

Este obligatoriu să respectaţi reglementarea în vigoare în privinţa remorcării.

Remorcare terminată, exercitaţi două impulsuri pe butonul de pornire motor (risc de descărcare a bateriei de 12V).

Atunci când motorul este oprit, direcţia asistată nu mai este funcţională.

Acces la punctul de remorcare

Utilizaţi numai punctul de remorcare din faţă 3.

Acest punct de remorcare nu poate fi utilizat decât la tractare, nu trebuie să servească în niciun caz pentru a ridica direct sau indirect vehiculul.

Declipsaţi capacul 5 trecând un dispozitiv plat sub capac.

Strângeţi inelul de remorcare 4 până la capăt: mai întâi manual până se opreşte, apoi blocaţi-l cu levierul.

Utilizaţi exclusiv inelul de remorcare 4 şi levierul situate sub covorul din portbagaj în trusa de scule TRUSĂ DE SCULE.

Notă: nu utilizaţi un inel de remorcare deteriorat.

Lăsaţi cartela în vehicul în timpul remorcării.

Risc de blocare a coloanei de direcţie.

Asiguraţi-vă că inelul de remorcare este înşurubat corect.

Risc de pierdere a obiectului remorcat.

Nu lăsaţi niciodată sculele în dezordine în vehicul: risc de proiectare în momentul unei frânări.

După utilizare, aveţi grijă să clipsaţi corespunzător sculele în trusa de scule, apoi în funcţie de vehicul, poziţionaţi-o corect în locaşul său.

Risc de răniri.