FRÂNĂ DE PARCARE ASISTATĂ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Funcţionare asistată

Strângere frână de parcare asistată

Cu vehiculul staţionat, frâna de parcare asistată poate fi utilizată pentru imobilizarea vehiculului:

- prin apăsarea butonului de pornire/oprire motor 1;

sau

- atunci când centura de securitate a şoferului este decuplată;

sau

- atunci când uşa şoferului este deschisă;

sau

- atunci când motorul este oprit.

Strângerea frânei de parcare asistată este confirmată de mesajul „Frână de parcare activată” şi martorul luminos } de pe tabloul de bord şi prin aprinderea martorului luminos 2 pe contactorul 3.

În urma opririi motorului, martorul luminos 2 se stinge câteva minute după strângerea frânei de parcare asistate şi martorul luminos } se stinge la blocarea vehiculului.

Înainte de a părăsi vehiculul, verificaţi strângerea efectivă a frânei de parcare asistată. Strângerea este vizualizată prin aprinderea martorului luminos 2 pe butonul 3 şi a martorului luminos } pe tabloul de bord până la blocarea uşilor.

Funcţionare asistată (continuare)

Notă: în anumite situaţii (defecţiune la frâna de parcare asistată, eliberare manuală a frânei de parcare etc.) este emis un semnal sonor şi mesajul „Acţionează frâna de parcare” apare pe tabloul de bord pentru a vă avertiza în legătură cu eliberarea frânei de parcare asistată.

- cu motorul pornit: la deschiderea uşii şoferului;

- cu motorul oprit: la deschiderea unei uşi din față.

În acest caz, trageţi apoi eliberaţi contactorul 3 pentru a strânge frâna de parcare asistată.

Eliberare asistată a frânei de parcare

Slăbirea se face din momentul pornirii vehiculului accelerând.

Funcţionare manuală

Puteţi cupla manual frâna de parcare asistată.

Aplicarea manuală a frânei de parcare asistată

Trageţi contactorul 3. Martorul luminos 2 şi martorul luminos } de pe tabloul de bord se aprind.

Eliberarea manuală a frânei de parcare asistată

Apăsaţi contactorul 1 fără a apăsa pe pedale, pentru a cupla contactul. Apăsaţi pedala de frână, apoi apăsaţi butonul 3: martorul luminos 2 de pe buton şi martorul luminos } afişat pe tabloul de bord se sting.

Înainte de a părăsi vehiculul, verificaţi strângerea efectivă a frânei de parcare asistată. Martorul luminos 2 al contactorului 3 şi martorul luminos } de pe tabloul de bord se aprind pentru a indica aplicarea frânei de mână, dar se sting după blocarea uşilor.

Oprire punctuală

Pentru a strânge manual frâna de parcare asistată (oprire la lumina roşie a semaforului, oprire cu motorul pornit etc.): trageţi şi eliberaţi contactorul 3. Slăbirea este automată din momentul repornirii vehiculului.

Cazuri particulare

În cazul parcării în pantă, de exemplu, trageţi contactorul 3 timp de câteva secunde, pentru a obţine o frânare maximă.

Pentru a parca fără a aplica frâna de parcare asistată (dacă există riscul de îngheţ, de exemplu):

- opriţi motorul apăsând butonul de pornire/oprire motor 1;

- decuplaţi centura de securitate a şoferului;

- deschideţi uşa şoferului;

- dacă este necesar, poziţionaţi o cală în faţa sau în spatele roţilor pentru a vă asigura că vehiculul este imobilizat;

- eliberaţi manual frâna de parcare asistată (consultaţi paragraful „Eliberarea manuală a frânei de parcare asistată” de pe pagina anterioară). Mesajul „Acţionează frâna de parcare” apare pe tabloul de bord, însoţit de un semnal sonor, pentru a vă indica faptul că aceasta este eliberată (acest lucru este normal);

- închideţi uşa şoferului şi blocaţi vehiculul.

Cu uşa şofer deschisă sau închisă necorespunzător şi cu motorul pornit, din motive de securitate, slăbirea automată este dezactivată (aceasta pentru a evita ca vehiculul să ruleze singur, fără şofer). Mesajul „Eliberaţi manual frâna de parcare” apare pe tabloul de bord atunci când şoferul apasă pe pedala de acceleraţie.

Anomalie de funcţionare

- În cazul unui defect, martorul luminos © se aprinde pe tabloul de bord, însoţit de mesajul „Verifică frâna de parcare” şi, în unele cazuri, se aprinde martorul luminos }. Consultaţi rapid un Reprezentant al mărcii.

- În caz de defecţiune a frânei de parcare asistate, martorul luminos ® se aprinde, însoţit de mesajul „Avarie sistem de frânare”, de un semnal sonor şi, în unele cazuri, de martorul luminos }.

Aceasta impune o oprire imediată şi com- patibilă cu circulaţia.

În cazul în care se afişează mesajul „Avarie electrică PERICOL” sau „Baterie de controlat”, trebuie să imobilizaţi vehiculul prin tragerea contactorului 3 timp de aproximativ 10 secunde. În cazul în care panta şi condiţiile o impun, blocaţi roţile vehiculului.

Risc de pierdere a imobilizării vehiculului.

Apelaţi la un Reprezentant al mărcii.

Nu părăsiţi niciodată vehiculul fără a muta maneta de selectare în poziţia N, fără a aplica frâna de mână şi fără a opri motorul. De fapt, cu vehiculul oprit, motorul pornit cu o viteză cuplată, dacă acceleraţi, vehiculul se poate pune în mişcare.

Risc de accident.

Absenţa de retur vizual sau sonor indică o defecţiune a ta-bloului de bord. Aceasta impune o oprire imediată şi compatibilă cu condiţiile de circulaţie. Asiguraţi-vă de buna imobilizare a vehiculului şi apelaţi la un Reprezentant al mărcii.