FRÂNĂ DE PARCARE ASISTATĂ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Funcţionare asistată

Strângere frână de parcare asistată

Cu vehiculul staţionat, frâna de parcare asistată poate fi utilizată pentru imobilizarea vehiculului:

- prin apăsarea butonului de pornire/oprire motor 1;

sau

- atunci când centura de securitate a şoferului este decuplată;

sau

- atunci când uşa şoferului este deschisă;

sau

- atunci când motorul este oprit.

Strângerea frânei de parcare asistată este confirmată de mesajul „Frână de parcare activată” şi martorul luminos } de pe tabloul de bord şi prin aprinderea martorului luminos 2 pe contactorul 3.

În urma opririi motorului, martorul luminos 2 se stinge câteva minute după strângerea frânei de parcare asistate şi martorul luminos } se stinge la blocarea vehiculului.

Înainte de a părăsi vehiculul, verificaţi strângerea efectivă a frânei de parcare asistată. Strângerea este vizualizată prin aprinderea martorului luminos 2 pe butonul 3 şi a martorului luminos } pe tabloul de bord până la blocarea uşilor.

Funcţionare asistată (continuare)

Notă: în anumite situaţii (defecţiune la frâna de parcare asistată, eliberare manuală a frânei de parcare etc.) este emis un semnal sonor şi mesajul „Acţionează frâna de parcare” apare pe tabloul de bord pentru a vă avertiza în legătură cu eliberarea frânei de parcare asistată.

- cu motorul pornit: la deschiderea uşii şoferului;

- cu motorul oprit: la deschiderea unei uşi din față.

În acest caz, trageţi apoi eliberaţi contactorul 3 pentru a strânge frâna de parcare asistată.

Eliberare asistată a frânei de parcare

Slăbirea se face din momentul pornirii vehiculului accelerând.

Funcţionare manuală

Puteţi cupla manual frâna de parcare asistată.

Aplicarea manuală a frânei de parcare asistată

Trageţi contactorul 3. Martorul luminos 2 şi martorul luminos } de pe tabloul de bord se aprind.

Eliberarea manuală a frânei de parcare asistată

Apăsaţi contactorul 1 fără a apăsa pe pedale, pentru a cupla contactul. Apăsaţi pedala de frână, apoi apăsaţi butonul 3: martorul luminos 2 de pe buton şi martorul luminos } afişat pe tabloul de bord se sting.

Înainte de a părăsi vehiculul, verificaţi strângerea efectivă a frânei de parcare asistată. Martorul luminos 2 al contactorului 3 şi martorul luminos } de pe tabloul de bord se aprind pentru a indica aplicarea frânei de mână, dar se sting după blocarea uşilor.

Oprire punctuală

Pentru a strânge manual frâna de parcare asistată (oprire la lumina roşie a semaforului, oprire cu motorul pornit etc.): trageţi şi eliberaţi contactorul 3. Slăbirea este automată din momentul repornirii vehiculului.

Parcare în pantă

În cazul parcării în pantă, trageţi contactorul 3 timp de câteva secunde pentru a permite aplicarea maximă a frânei de parcare. În cazul parcării în pantă în condiţii de noroi, zăpadă sau gheaţă, este posibil ca vehiculul să se deplaseze. Rotiţi roţile astfel încât vehiculul să se sprijine de un obiect robust (bordură de trotuar etc.).

Pentru a parca fără a aplica frâna de parcare asistată (dacă există riscul de îngheţ, de exemplu):

- opriţi motorul apăsând butonul de pornire/oprire motor 1;

- decuplaţi centura de securitate a şoferului;

- deschideţi uşa şoferului;

- dacă este necesar, poziţionaţi o cală în faţa sau în spatele roţilor pentru a vă asigura că vehiculul este imobilizat;

- eliberaţi manual frâna de parcare asistată (consultaţi paragraful „Eliberarea manuală a frânei de parcare asistată” de pe pagina anterioară). Mesajul „Acţionează frâna de parcare” apare pe tabloul de bord, însoţit de un semnal sonor, pentru a vă indica faptul că aceasta este eliberată (acest lucru este normal);

- închideţi uşa şoferului şi blocaţi vehiculul.

Cu uşa şofer deschisă sau închisă necorespunzător şi cu motorul pornit, din motive de securitate, slăbirea automată este dezactivată (aceasta pentru a evita ca vehiculul să ruleze singur, fără şofer). Mesajul „Eliberaţi manual frâna de parcare” apare pe tabloul de bord atunci când şoferul apasă pe pedala de acceleraţie.

În cazul în care se afişează mesajul „Avarie electrică PERICOL” sau „Baterie de controlat”, trebuie să imobilizaţi vehiculul prin tragerea contactorului 3 timp de aproximativ 10 secunde. În cazul în care panta şi condiţiile o impun, blocaţi roţile vehiculului.

Risc de pierdere a imobilizării vehiculului.

Apelaţi la un Reprezentant al mărcii.

Anomalie de funcţionare

- În cazul unui defect, martorul luminos © se aprinde pe tabloul de bord, însoţit de mesajul „Verifică frâna de parcare” şi, în unele cazuri, se aprinde martorul luminos }. Consultaţi rapid un Reprezentant al mărcii.

- În caz de defecţiune a frânei de parcare asistate, martorul luminos ® se aprinde, însoţit de mesajul „Avarie sistem de frânare”, de un semnal sonor şi, în unele cazuri, de martorul luminos }.

Aceasta impune o oprire imediată şi com- patibilă cu circulaţia.

Nu părăsiţi niciodată vehiculul fără a muta maneta de selectare în poziţia N, fără a aplica frâna de mână şi fără a opri motorul. De fapt, cu vehiculul oprit, motorul pornit cu o viteză cuplată, dacă acceleraţi, vehiculul se poate pune în mişcare.

Risc de accident.

Absenţa de retur vizual sau sonor indică o defecţiune a ta-bloului de bord. Aceasta impune o oprire imediată şi compatibilă cu condiţiile de circulaţie. Asiguraţi-vă de buna imobilizare a vehiculului şi apelaţi la un Reprezentant al mărcii.