Înapoi la listă

COMANDĂ DE VITEZE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Levier de selectare1

R : marşarier.

N : neutru.

D : mers înainte normal.

B : mers înainte cu frânare de recuperare puternică.

Martorul luminos A este indică raportul cuplat.

Următoarele simboluri informativ pot să apară pe afişajul tabloului de bord B:

2: poziţia raportului cuplat;

3 : poziţie accesibilă din poziţia actuală, prin acţionarea levierului de selectare 1 unul pas înainte sau înapoi;

4 : poziţie accesibilă din poziţia actuală, prin acţionarea levierului de selectare 1 doi pași înainte sau înapoi.

Simbolurile 3 sau 4 sunt afişate pentru a indica raporturile care pot fi selectate. Absența acestor simboluri indică faptul că raporturile nu pot fi selectate din poziţia actuală.

Raportul necesar va clipi pe tabloul de bord, în cazul în care un raport nu este accesibil din poziţia cuplată a levierului.

Pornire

Cu motorul pornit, mesajul READY apare pe tabloul de bord PORNIRE, OPRIRE MOTOR, comanda de viteză trece automat în poziţia N.

Pentru a părăsi poziţia N, este obligatoriu să apăsaţi pedala de frână faţă.

Cu piciorul pe pedala de frână (martorul luminos c de pe afişajul A se stinge), părăsiţi poziţia N.

Pornirea vehiculului nu se poate efectua decât dacă cordonul de încărcare este debranşat de la vehicul.

Incomodare la condus

Pe partea şoferului, nu utilizaţi decât covoraşe adaptate vehiculului, care se prind peste elementele preinstalate şi verificaţi regulat fixarea lor. Nu suprapuneţi mai multe covoraşe. Risc de blocare a pedalelor.

Selector cu impulsuri

Poziţionaţi levierul de selectare 1 cu unul sau doi pași înainte sau înapoi, pentru a cupla poziţia dorită (R, N, D sau B), apoi eliberaţi levierul, iar aceasta va reveni pe o poziţie stabilă.

Poziţia selectată este afişată pe tabloul de bord, împreună cu martorul luminos 2 din faţa poziţiei.

Dacă anumite condiţii nu permit comutarea de la o poziţie la alta, poziţia solicitată clipeşte pe tabloul de bord.

Conducere în modul D

Atunci când selectaţi poziţia D cu vehiculul staționar, vehiculul înaintează de îndată ce eliberaţi pedala de frână (fără apăsare pe pedala de acceleraţie).

În mers, apăsaţi mai mult sau mai puţin pe pedala de acceleraţie în funcţie de viteza dorită.

Conducere în modul B

Acest mod permite condusul într-un mod de recuperare mai dinamic. Atunci când eliberaţi pedala de acceleraţie, vehiculul utilizează frânarea de recuperare pentru a încetini vehiculul. Prin urmare, motorul generează mai mult curent electric, permițând reîncărcarea bateriei de tracţiune.

Atunci când selectaţi poziţia B cu vehiculul staționar, vehiculul înaintează de îndată ce eliberaţi pedala de frână (fără apăsare pe pedala de acceleraţie).

În modul B, frânarea de recuperare poate fi redusă dacă acumulatorul este rece sau complet încărcat.

Treceți de la poziţia D B sau B la poziţia D

Pentru a trece de la o poziţie la alta, înclinaţi levierul înapoi, un pas sau doi pași.

Poziţia selectată, aprinsă pe tabloul de bord, fiind însoţită de martorul luminos 2, va confirma poziţia comenzii de viteză.

Ultima poziţie selectată (B sau D) este memorată şi va fi prima dintre cele două poziţii accesibile din poziţia actuală N sau R.

Pentru a trece în marşarier

Cu vehiculul staționar și motorul pornit, poziţia N, D sau B cuplată, apăsaţi pedala de frână şi mutați levierul în față doi pași, iar R se va aprinde pe tabloul de bord.

Luminile de mers înapoi se vor aprinde, de îndată ce este selectat marşarierul (contactul pus) şi, în funcţie de vehicul, camera de mers înapoi CAMERĂ DE MERS ÎNAPOI.

Notă: cu motorul pornit, vehiculul în mişcare cu o viteză între 0 şi 8 km/h şi poziţia N sau R cuplată, nu este necesar să apăsaţi pedala de frână pentru a putea cupla în poziţia D. Acest lucru este util la manevrele de parcare care necesită alternarea între rapoartele de înaintare şi mers înapoi.

Staţionare vehicul

Cu vehiculul oprit, porniţi motorul. Poziţia neutră este cuplată şi frâna de parcare electronică este acţionată automat.

Anomalie de funcţionare

În timpul conducerii:

- dacă mesajul „Verifică cutia de viteze” apare pe tabloul de bord, acesta semnalează o defecţiune.

Consultaţi cât mai curând un Reprezentant al mărcii ;

- dacă mesajul „Supraîncălzire cutie de viteze” apare pe tabloul de bord, opriţi-vă de îndată ce este posibil pentru a permite cutiei de viteze să se răcească şi aşteptaţi până când mesajul dispare.

La deschiderea uşii, mesajul „Selectează N” este afişat pe tabloul de bord, în cazul în care comanda de viteză este într-o poziţie diferită de N, iar motorul este oprit.

Poziţia N a levierului nu blochează mecanic roţile, asiguraţi-vă că acestea sunt imobilizate înainte de a ieși din vehicul.

În caz de şoc pe partea inferioară a vehiculului în timpul unei manevre (de exemplu: contact cu o bornă, un trotuar supraînălţat sau orice alt mobilier urban) puteţi deteriora vehiculul (exemplu: deformare a unei osii), circuitul electric sau bateria de tracţiune.

Nu atingeţi elementele circuitului sau eventualele scurgeri sau lichide.

Pentru a evita orice risc de accident, controlaţi cât mai curând vehiculul la un Reprezentant al mărcii.

Riscuri de răniri grave sau electrocutare care pot provoca decesul.