CENTURI DE SIGURANŢĂ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pentru a asigura securitatea dumneavoastră, purtaţi centura de siguranţă în timpul tuturor deplasărilor. În plus, trebuie să vă conformaţi legislaţiei ţării în care vă găsiţi.

Pentru buna funcţionare a centurilor spate, asiguraţi-vă de buna blocare a banchetei spate. BANCHETĂ SPATE: funcţionalităţi.

Centurile de securitate incorect ajustate sau răsucite riscă să cauzeze răniri în caz de accident.

Utilizaţi centura de securitate pentru o singură persoană, copil sau adult.

Chiar şi femeile însărcinate trebuie să poarte centura. În acest caz, aveţi grijă ca chinga de bazin să nu exercite o presiune prea mare în partea inferioară a abdomenului fără a crea joc suplimentar.

Înainte de a porni, procedaţi mai întâi la reglarea poziţiei de conducere, apoi, pentru toţi pasagerii, la ajustarea centurii de securitate pentru a obţine cea mai bună protecţie.

Reglare poziţie de conducere

- Aşezaţi-vă bine pe scaunul dumneavoastră (după ce v-aţi dezbrăcat de palton, bluzon…). Acest lucru este esenţial pentru poziţionarea corectă a spatelui;

- reglaţi avansarea scaunului în funcţie de pedalier. Scaunul dumneavoastră trebuie retras până la distanţa maximă compatibilă cu apăsarea completă a pedalelor. Spătarul trebuie să fie reglat astfel încât braţele să rămână uşor îndoite;

- reglaţi poziţia volanului.

Ajustare centuri de securitate

Menţineţi-vă rezemat de spătar.

Chinga de torace 1 trebuie să fie apropiată cât mai mult posibil de baza gâtului, însă fără a fi purtată pe acesta.

Chinga de bazin 2 trebuie să fie purtată orizontal peste coapse şi bazin.

Centura trebuie purtată cât mai direct posibil pe corp. Ex.: evitaţi îmbrăcămintea prea groasă, obiectele intercalate...

Blocare

Derulaţi chinga încet şi fără bruscări şi asiguraţi-vă de înclichetarea penei 3 în unitatea 5 (verificaţi blocarea trăgând de pana 3). În caz de blocare a chingii, efectuaţi o largă întoarcere înapoi şi derulaţi din nou.

Dacă centura dumneavoastră este complet blocată, trageţi lent, dar cu putere chinga, pentru a o extrage aproximativ 3 cm. Lăsaţi-o să se rebobineze singură apoi derulaţi din nou.

Dacă problema persistă, consultaţi un Reprezentant al mărcii.

Deblocare

Apăsaţi butonul 4, centura este readusă de către rulor. Însoţiţi-o.

Martor luminos alertă nepurtare centură şofer şi, în funcţie de vehicul, a pasagerului faţă

Apare pe afişajul central 6 la punerea contactului şi dacă centura de securitate a şoferului sau a pasagerului din faţă (atunci când scaunul pasagerului este ocupat) nu este cuplată.

În funcţie de vehicul, dacă scaunul este ocupat şi una dintre centurile de securitate nu este cuplată sau este decuplată în timp ce vehiculul se deplasează cu o viteză mai mare de aproximativ 20 km/h, martorul luminos clipeşte şi un semnal sonor este emis timp de aproximativ 120 de secunde.

Notă: un obiect aşezat pe perna scaunului pasagerului poate, în anumite cazuri, să declanşeze martorul luminos şi un semnal sonor.

Alertă de nepurtare a centurii spate

(în funcţie de vehicul)

Martorul luminos ß apare pe afişajul central 6 de fiecare dată la punerea contactului.

Este însoţit de graficul 7, care informează şoferul (timp de 60 de secunde) despre starea de fixare a fiecărei centuri de siguranţă din spate, de fiecare dată:

- contactul este pus;

- deschidere a unei uşi;

- închiderea sau deschiderea unei centuri spate.

Semnificaţia simbolului grafic 7:

- martor luminos verde: centură de siguranţă cuplată;

- martor luminos roşu: centură de securitate decuplată.

Dacă o centură de siguranţă din spate este desfăcută sau se desface în timp ce viteza vehiculului depăşeşte aproximativ 20 km/h, martorul luminos ß 6 se aprinde intermitent pe afişajul central, iar indicatorul pentru scaunul respectiv se aprinde în culoarea roşie pe zona de semnal vizual 7 , însoţit de un semnal sonor care durează aproximativ 30 de secunde.

Indiferent de situație, asiguraţi-vă că toţi pasagerii din spate poartă centurile şi că numărul de centuri închise indicat corespunde numărului de locuri ocupate în spate.

Notă: un obiect aşezat pe perna scaunului pasagerului poate, în anumite cazuri, să declanşeze martorul luminos şi un semnal sonor.

Reglare pe înălţime centuri faţă

Utilizaţi butonul 8 pentru a regla înălţimea centurii astfel încât chinga de torace 1 să treacă aşa cum a fost indicat mai înainte. Apăsaţi pe butonul 8 şi ridicaţi sau coborâţi centura. Odată reglajul efectuat, asiguraţi-vă că blocarea este corespunzătoare.

Centuri spate laterale 9

Blocarea, deblocarea şi ajustarea se efectuează în acelaşi mod ca pentru centurile faţă.

Centură spate centrală

Derulaţi lent chinga 10 din locaşul său, apoi înclichetaţi pana 11 în unitatea neagră corespunzătoare 13.

Înclichetaţi pana culisantă 12 în unitatea roşie corespondentă 14.

Verificaţi poziţionarea şi funcţionarea corespunzătoare a centurilor de securitate spate după fiecare manipulare a banchetei spate.

Informaţiile următoare se referă la centurile faţă şi spate ale vehiculului.

- Nicio modificare nu trebuie adusă elementelor sistemului de reţinere montate original: centuri şi scaune precum şi fixările lor. Pentru cazuri particulare (ex: instalarea unui scaun pentru copil), consultaţi un Reprezentant al mărcii.

- Nu utilizaţi dispozitive care permit să se introducă joc în chingi (exemple: cârlig de rufe, clips...): deoarece o centură de siguranţă purtată prea larg riscă să provoace răniri în caz de accident.

- Nu treceţi niciodată chinga de umăr pe sub braţul sau pe la spatele dumneavoastră.

- Nu utilizaţi aceeaşi centură pentru mai mult de o persoană şi nu ataşaţi niciodată un bebeluş sau un copil pe genunchi folosind centura dumneavoastră.

- Centura nu trebuie să fie răsucită.

- În urma unui accident, verificaţi şi dacă este necesar înlocuiţi centurile. De asemenea, înlocuiţi-vă centura dacă aceasta prezintă o degradare.

- În momentul remontării banchetei spate, aveţi grijă să poziţionaţi corect centurile de siguranţă şi închizătorile acestora, astfel încât să poată fi utilizate corespunzător.

- Introduceţi pana centurii în unitatea potrivită.

- Aveţi grijă să nu intercalaţi vreun obiect în zona unităţii de blocare a centurii, care ar putea împiedica buna sa funcţionare.

- Verificaţi poziţionarea corectă a unităţii de blocare (aceasta nu trebuie să fie acoperită, strivită, presată... de persoane sau obiecte).