Înapoi la listă

AER CONDIŢIONAT MANUAL

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Comenzile

1 Reglare temperatură aer.

2 Funcţia „Vedere clară”.

3 Apăsaţi butonul pentru a regla viteza de ventilare şi a opri sistemul.

4 Comandă de activare a aerului condiţionat.

5 Reglare a repartizării aerului în habitaclu.

6 Reciclare aer.

7 Dezgheţare/dezaburire lunetă spate şi, în funcţie de vehicul, a retrovizoarelor.

Încălzirea şi climatizarea nu pot fi folosite decât cu motorul pornit.

Punere în funcţiune sau oprire a aerului condiţionat

(în funcţie de vehicul)

Climatizarea este pornită (martor luminos aprins) sau oprită (martor luminos stins) cu ajutorul butonului 4.

Punerea în funcţiune nu poate fi efectuată în cazul în care comanda 3 este poziţionată pe OFF.

Utilizarea aerului condiţionat permite:

- să scădeţi temperatura în interiorul habitaclului;

- să eliminaţi aburii mai rapid.

Recomandare: pentru a optimiza autonomia vehiculului, dezactivaţi aerul condiţionat atunci când temperatura exterioară este la un nivel confortabil.

Reglare viteză de ventilare

Rotiţi comanda 3 în una din cele opt poziţii pentru a pune în funcţiune ventilarea şi a regla puterea acesteia.

Poziţia OFF

În această poziţie:

- încălzirea sau aerul condiţionat se opreşte automat;

- viteza de ventilare a aerului în habitaclu este nulă;

- există totuşi un debit de aer redus atunci când vehiculul se deplasează.

Această poziţie este de evitat în utilizarea curentă.

Unele taste dispun de un martor luminos de funcţionare care indică starea funcţiei.

Reglare temperatură aer

Rotiţi comanda 1 într-una din cele opt poziţii pentru a defini temperatura. Cu cât cursorul este mai spre roşu, cu atât temperatura este mai ridicată.

În momentul unei utilizări prelungite a aerului condiţionat, o senzaţie de frig poate să apară. Pentru a mări temperatura, rotiţi comanda 1 spre dreapta.

Modificare a repartizării aerului în habitaclu

Rotiţi comanda 5 pentru a alege repartizarea dumneavoastră.

W Fluxul de aer este dirijat spre frizele de dezaburire a parbrizului şi dezaburitoarele de geamuri laterale faţă.

Fluxul de aer este repartizat între dezaburitoarele geamurilor laterale faţă, frizele de dezaburire parbriz şi picioarele pasagerilor.

ö Fluxul de aer este dirijat spre aeratoarele planşei de bord şi spre picioarele ocupanţilor.

ô Fluxul de aer este dirijat în principal spre aeratoarele de pe planşa de bord.

ó Fluxul de aer este dirijat în principal spre picioarele ocupanţilor.

Dezgheţare-dezaburire lunetă spate

Apăsaţi butonul 7: martorul luminos integrat se aprinde. Această funcţie permite dezaburirea/dezgheţarea rapidă a lunetei şi a retrovizoarelor (la vehiculele astfel echipate).

Pentru a ieşi din această funcţie, apăsaţi din nou pe tasta 7. Implicit, dezaburirea se opreşte automat.

Recomandare

În caz de îngheţ, pentru dezgheţarea lunetei spate utilizaţi de preferinţă un răzuitor manual în locul funcţiei dezgheţaredezaburire, pentru a reduce consumul de energie.

Funcţie „vedere clară”

Apăsaţi butonul 2: martorul luminos integrat se aprinde.

Această funcţie permite o dezgheţare şi o dezaburire rapidă a parbrizului şi a geamurilor laterale faţă. Ea impune pornirea automată a aerului condiţionat sau a încălzirii.

Pentru a părăsi această funcţie, selectaţi reglajul dorit (repartizare, viteză de ventilare, temperatură, reciclare aer).

Punere în funcţiune a reciclării aerului

Apăsaţi pe tasta 6: martorul luminos integrat se aprinde. În aceste condiţii, aerul este reţinut în habitaclu şi este reciclat fără admisie de aer exterior.

Reciclarea aerului permite:

- să vă izolaţi de ambianţa exterioară (circulaţie în zonă poluată…) ;

- să răciţi mai rapid temperatura din habitaclu.

Oprire instalaţie

Apăsaţi butonul 3.

Dezaburirea/dezgheţarea rămâne în toate cazurile prioritară pe reciclarea aerului.

Utilizarea prelungită a reciclării aerului poate antrena aburirea geamurilor laterale şi parbrizul şi apariţia disconfortului din cauza aerului neîmprospătat din habitaclu. Este deci recomandat să treceţi în funcţionare normală (aer exterior) apăsând din nou pe butonul 6, de îndată ce reciclarea aerului nu mai este necesară.