Înapoi la listă

AER CONDIŢIONAT AUTOMAT

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Comenzile

(în funcţie de vehicul)

1 Reglarea vitezei de ventilare şi poziţia OFF.

2 Funcţia „Vedere clară”.

3 Reglare temperatură aer.

4 Punere în funcţiune a modului automat.

5 Comandă aer condiţionat.

6 Repartizare aer în habitaclu.

7 Reciclare aer.

8 Dezgheţare/dezaburire a lunetei spate şi, în funcţie de vehicul, a retrovizoarelor.

Mod automat

Climatizarea automată este un sistem care garantează (cu excepţia cazurilor de utilizări extreme) confortul ambiant în habitaclu şi menţinerea unui nivel bun de vizibilitate optimizând consumul. Sistemul acţionează asupra vitezei de ventilare, repartizarea aerului, reciclarea aerului, pornirea sau oprirea aerului condiţionat şi temperatura aerului.

AUTO: permite optimizarea atingerii nivelului de confort ales, în funcţie de condiţiile exterioare. Apăsaţi butonul 4.

Reglare viteză de ventilare

În mod automat, sistemul gestionează viteza de ventilare cel mai bine adaptată pentru a atinge şi a menţine confortul.

Puteţi în continuare să ajustaţi viteza de ventilare rotind comanda 1 pentru a creşte sau scădea viteza de ventilare.

Reglare temperatură aer

Rotiţi comanda 3 în funcţie de temperatura dorită.

Cu cât butonul este poziţionat spre dreapta, cu atât temperatura este mai ridicată.

Notă: pentru a mări autonomia vehiculului, reduceţi nivelul de confort prin rotirea comenzii 3

Orice acţiune asupra unui buton diferit de butonul AUTO declanşează dezactivarea modului automat.

Funcţie „vedere clară”

Apăsaţi butonul 2: martorul luminos integrat se aprinde.

Această funcţie permite o dezaburire rapidă a parbrizului, a lunetei spate, a geamurilor laterale faţă şi a retrovizoarelor exterioare (în funcţie de vehicul). Ea impune pornirea automată a aerului condiţionat şi a dezgheţării lunetei spate.

Apăsaţi pe tasta 8 pentru a opri funcţionarea dezgheţării lunetei spate, martorul luminos integrat se stinge.

Pentru a ieşi din această funcţie, apăsaţi pe tasta 2 sau 4.

Unele taste dispun de un martor luminos de funcţionare care indică starea funcţiei.

Modificare a repartizării aerului în habitaclu

Rotiţi comanda 6. Martorul luminos integrat în tasta selectată se aprinde.

W Fluxul de aer este dirijat spre frizele de dezaburire a parbrizului şi dezaburitoarele de geamuri laterale faţă.

Fluxul de aer este repartizat între dezaburitoarele geamurilor laterale faţă, frizele de dezaburire parbriz şi picioarele pasagerilor.

ö Fluxul de aer este dirijat spre aeratoarele planşei de bord şi spre picioarele ocupanţilor.

ô Fluxul de aer este dirijat în principal spre aeratoarele de pe planşa de bord.

ó Fluxul de aer este dirijat în principal spre picioarele ocupanţilor.

Dezgheţare-dezaburire lunetă spate

Apăsaţi butonul 8: martorul luminos integrat se aprinde. Această funcţie permite dezaburirea sau dezgheţarea rapidă a lunetei spate şi dezgheţarea retrovizoarelor (pe vehiculele astfel echipate).

Pentru a ieşi din această funcţie, apăsaţi din nou pe tasta 8. Implicit, dezaburirea se opreşte automat.

Punere în funcţiune sau oprire a aerului condiţionat

În mod automat, sistemul gestionează pornirea sau oprirea aerului condiţionat în funcţie de condiţiile climatice exterioare.

Apăsaţi pe butonul 5 pentru a forţa oprirea climatizării. Martorul luminos integrat se stinge.

Punere în funcţiune a reciclării aerului (izolare habitaclu)

Această funcţie este gestionată automat dar puteţi de asemenea să o activaţi manual, în acest caz punerea în funcţiune este confirmată prin aprinderea martorului luminos integrat în tasta 7.

Utilizare manuală

Apăsaţi butonul 7: martorul luminos integrat se aprinde.

Utilizarea îndelungată a acestei poziţii poate antrena mirosuri neplăcute datorită neîmprospătării aerului, precum şi aburirea geamurilor.

Este deci recomandat să treceţi în mod automat apăsând din nou pe tasta 7 de îndată ce reciclarea aerului nu mai este necesară.

Oprire sistem

Rotiţi comanda 1 la „OFF” pentru a opri sistemul. Pentru a-l porni, rotiţi din nou comanda 1 pentru a regla viteza de ventilare sau apăsaţi pe tasta 4.

Dezaburirea/dezgheţarea rămâne în toate cazurile prioritară pe reciclarea aerului.