Înapoi la listă

ŞTERGĂTOR, SPĂLĂTOR GEAM FAŢĂ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Cu contactul pus, deplasaţi maneta 1.

- A un singur baleiaj al ştergătoarelor.

Printr-o apăsare scurtă, ştergătoarele de geamuri vor realiza o mişcare dus-întors.

- B oprire.

- C baleiaj intermitent.

Între două baleiaje, lamelele se opresc timp de câteva secunde Este posibil să modificaţi timpul între două baleiaje rotind inelul 2.

- D baleiaj continuu lent.

- E baleiajul continuu rapid.

Particularitate

În rulare, orice oprire a vehiculului reduce alura baleiajului. De la o viteză continuă rapidă, treceţi la o viteză continuă lentă.

De îndată ce vehiculul rulează, ştergerea revine la viteza selectată iniţial. Orice acţiune asupra manetei 1 este prioritară şi anulează deci automatismul.

Poziţiile C şi D sunt accesibile cu contactul pus. Poziţia E este accesibilă doar cu motorul pornit.

În momentul intervenţiilor sub capota motorului, asiguraţi-vă că maneta ştergătorului de geamuri este în poziţia B (oprit).

Risc de rănire.

Vehicule cu funcţie ştergere automată

Cu motorul pornit, apăsaţi maneta 1.

- A un singur baleiaj al ştergătoarelor.

Printr-o apăsare scurtă, ştergătoarele de geamuri vor realiza o mişcare dus-întors.

- B oprire.

Poziţia D este accesibilă cu contactul pus. Poziţiile C şi E sunt accesibile doar cu motorul pornit.

- C funcţie ştergere automată

Cu această poziţie selectată, sistemul detectează ajungerea apei pe parbriz şi declanşează baleiaje cu viteza de ştergere adaptată. Este posibil să modificaţi pragul de declanşare şi timpul între baleiaje rotind bucşa 2:

- F: sensibilitate minimă;

- G: sensibilitate maximă.

Cu cât mai mare este sensibilitatea, cu atât ştergătoarele de geamuri reacţionează mai rapid şi frecvenţa de baleiaj creşte.

Notă:

- senzorul de ploaie are doar funcţie de asistenţă. În caz de vizibilitate redusă, şoferul trebuie să activeze manual ştergătoarele de geamuri. Pe timp de ceaţă sau ninsoare, ştergerea nu este declanşată automat şi rămâne sub controlul şoferului;

- în caz de temperatură negativă, ştergerea automată nu este activă la pornirea vehiculului. Aceasta se activează automat când vehiculul depăşeşte o anumită viteză (aproximativ 8 km/h);

- nu activaţi ştergerea automată pe timp uscat;

- degivraţi complet parbrizul înainte de a activa ştergerea automată;

- înainte de a spăla vehiculul sub o instalaţie de spălare, readuceţi inelul 1 manetei B în poziţia oprit, pentru a dezactiva ştergerea automată.

- D baleiaj continuu lent.

- E baleiajul continuu rapid.

Notă: există o poziţie de întreţinere pentru înlocuirea lamelelor ştergătoarelor.

Această poziţie permite ridicarea lamelelor pentru a le putea îndepărta de parbriz.

Acest lucru poate fi util pentru:

- a curăţa lamelele;

- a ridica lamelele de pe parbriz pe timp de iarnă;

- înlocuiţi lamelele.

Cu contactul pus şi motorul oprit, coborâţi complet (poziţia E) maneta 1 pentru ştergătorul de parbriz. Braţul ştergătorului se opreşte într-o poziţie aflată la distanţă de capotă. LAMELE ŞTERGĂTOARE GEAMURI.

Anomalie de funcţionare

În cazul unei defecţiuni a baleiajului automat, ştergătorul de geam va funcţiona în regim de baleiaj intermitent. Apelaţi la un Reprezentant al mărcii.

Funcţionarea senzorului de ploaie poate fi întreruptă în următoarele situaţii:

- ştergătoare de geam deteriorate; o peliculă de apă sau urme lăsate de o lamelă pe zona de detectare a senzorului pot mări timpul de reacţie a ştergătorului de geam automat sau pot mări frecvenţa de baleiaj;

- un parbriz ciobit sau fisurat la acelaşi nivel cu senzorul sau un parbriz acoperit cu praf, murdărie, insecte, gheaţă, utilizarea unor produse de spălare pe bază de ceară şi a unor produse chimice hidrofobe; ştergătorul de geam va fi mai puţin sensibil sau poate să nu mai reacţioneze deloc.

Spălător de geam

Cu contactul pus, trageţi maneta 1 spre dumneavoastră.

O acţiune scurtă declanşează, în plus faţă de spălătorul geam, o mişcare dus-întors al ştergătoarelor de geamuri.

O apăsare prelungită declanşează, pe lângă spălătorul de lunetă, trei baleiaje ale ştergătorului de geam, urmate, după câteva secunde, de un al patrulea.

Eficacitatea unei lamele a ştergătorului de geam

Supravegheaţi starea lamelelor ştergătorului de geamuri. Durata sa de viaţă depinde de dumneavoastră:

- aceasta trebuie să rămână curate: curăţaţi periodic lamela şi geamul cu apă cu săpun;

- nu o utilizaţi atunci când geamul este uscat;

- îndepărtaţi-o de geam atunci când nu a fost utilizată o perioadă lungă de timp.

În toate cazurile, înlocuiţi-o de îndată ce aceasta începe să-şi piardă eficacitatea: aproximativ în fiecare an LAMELE ŞTERGĂTOARE GEAMURI.

Precauţii pentru utilizarea ştergătoarelor de geam

Dacă pe parbriz există obstacole (murdărie, zăpadă, gheaţă etc.), curăţaţi parbrizul (inclusiv zona centrală situată în spatele retrovizorului interior) înainte de a acţiona ştergătoarele (risc de supraîncălzire a motorului).

Dacă mişcarea unei lamele este blocată de un obstacol, aceasta poate să se oprească. Îndepărtaţi obstacolul şi reactivaţi ştergătorul de geam cu maneta de ştergere.

Înainte de orice acţiune asupra parbrizului (spălarea vehiculului, dezgheţare, curăţare parbriz...), readuceţi maneta 1 în poziţia B (oprit).

Risc de rănire şi/sau de deteriorare.