REMORCARE: depanare

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Înainte de orice remorcare, poziţionaţi cutia de viteze în poziţie neutră, deblocaţi coloana de direcţie, apoi eliberaţi frâna de parcare.

La vehiculele echipate cu o cutie de viteze automată, în cazul imposibilităţii poziţionării manetei de viteze în poziţia N, apelaţi la un Reprezentant al mărcii.

Deblocarea coloanei de direcţie

Introduceţi cheia în contact sau, în funcţie de vehicul, cu cartela asupra dumneavoastră, ţineţi apăsat butonul de pornire a motorului timp de aproximativ două secunde.

Repoziţionaţi levierul în punctul mort (poziţia N pentru vehiculele echipate cu o cutie de viteze automată).

Coloana de direcţie se deblochează, funcţiile accesorii sunt alimentate: puteţi să utilizaţi luminile vehiculului (semnalizatoare, lumini de stop etc.). Noaptea vehiculul trebuie sistemul de iluminare pornit.

În funcţie de vehicul, odată încheiată remorcarea, apăsaţi de două ori pe butonul de pornire a motorului (risc de descărcare a bateriei).

Scoateţi remorca, dacă există una.

Nu utilizaţi niciodată tuburile de transmisie, nici osiile.

Punctele de remorcare nu pot fi utilizate decât la tractare: în nici un caz nu pot servi pentru a ridica direct sau indirect vehiculul.

Este obligatoriu să respectaţi reglementarea în vigoare în privinţa vitezei cu care se efectuează remorcarea. În cazul în care conduceţi vehiculul tractat, nu depăşiţi greutatea admisă de remorcare pentru vehiculul dvs MASE (ÎN KG).

- Utilizaţi o bară de remorcare rigidă. În cazul utilizării corzii sau a cablului (atunci când autorizează legislaţia), vehiculul tractat trebuie să fie apt pentru frânare.

- Nu trebuie să remorcaţi un vehicul a cărui aptitudine la rulaj este alterată.

- Este obligatoriu să evitaţi bruscările la accelerare şi la frânare care ar putea deteriora vehiculul.

- În toate cazurile din figură, este recomandat să nu depăşiţi 25 km/h.

- Nu împingeţi vehiculul când coloana de direcţie este blocată.

Cu motorul oprit, asistenţele de direcţie şi de frânare nu mai sunt operaţionale.

Nu scoateţi cheia din contactorul de demaraj sau cartela din cititor în timpul remorcării.

Remorcarea unui vehicul echipat cu o cutie de viteze automată

Transportaţi vehiculul pe o platformă sau remorcaţi-l cu roţile din faţă ridicate.

În situaţii excepţionale, puteţi să remorcaţi cu toate cele patru roţi pe sol, numai în mers înainte, cu levierul de viteze în poziţie neutră N, pe o distanţă maximă de 80 km şi la o viteză maximă de 25 km/h.

La activare, în cazul în care levierul este blocat în P, apăsaţi paleta de frână. Este posibilă eliberarea manuală a levierului. Pentru aceasta, declipsaţi baza levierului, apoi introduceţi o sculă (tijă rigidă) în fanta 2 (situată la dreapta sau la stânga levierului). Apăsaţi simultan pe sculă (tija rigidă) şi pe butonul 1 pentru a debloca levierul.

Consultaţi cât mai curând un Reprezentant al mărcii.

Utilizaţi exclusiv

În spate:

- pentru vehiculele fără atelaj, punctul de remorcare 3;

- pentru vehiculele cu atelaj, punctul de remorcare 4 (cârligul de remorcare).

În faţă:

- în partea din faţă, inelul de remorcare 6 (care se găseşte în trusa de scule) şi punctul de remorcare.

Punct de remorcare spate 3

(Vehicul fără atelaj)

Punct de remorcare spate 4

(Vehicule cu atelaj)

Pentru montarea cârligul de remorcare, consultaţi instrucţiunile de montare a echipamentului.

Punct de remorcare faţă

Declipsaţi capacul 5introducând o sculă tip şurubelniţă plată sub capac.

Strângeţi inelul de remorcare 6 până la capăt: mai întâi manual până se opreşte, apoi blocaţi-l cu cheia de roată 7.

Folosiţi exclusiv inelul de remorcare 6 din trusa de scule SCULE.

Asiguraţi-vă că inelul de remorcare este înşurubat corect.

Risc de pierdere a obiectului remorcat.