PORNIRE, OPRIRE MOTOR: vehicul cu cheie

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pornire motor

Rotiţi cheia de contact în poziţia „ON2 şi menţineţi această poziţie până la stingerea indicatorului luminos pentru preîncălzirea motorului É.

Pentru a porni:

la vehiculele echipate cu cutii de viteze automate, treceţi levierul la poziţia P sau N.

Pentru toate vehiculele:

rotiţi cheia în poziţia „START3 fără a apăsa pedala de acceleraţie.

Eliberaţi cheia din momentul pornirii motorului.

Oprire motor

Cu motorul la ralanti, readuceţi cheia în poziţia „LOCK0.

Pornire vehicule

Pe sol orizontal, cu vehiculul fără încărcătură, este recomandată să porniţi în a doua.

Nu porniţi niciodată vehiculul în mers liber în pantă. Risc de inactivare a direcţiei asistate.

Risc de accident.

Nu întrerupeţi niciodată contactul înainte de oprirea completă a vehiculului. După oprirea motorului, amplificatorul de frânare, direcţia asistată etc. şi dispozitivele de securitate pasivă, precum airbags şi pretensionatoare, nu vor mai funcţiona.

Responsabilitate şofer în momentul staţionării sau opririi vehiculului

Nu părăsiţi niciodată vehiculul, nici măcar pentru scurt timp, atunci când în interior se află un copil, o persoană fără discernământ sau un animal.

Aceştia ar putea fi sau ar putea pune în pericol alte persoane, de exemplu pornind motorul, acţionând echipamente precum macaralele de geamuri sau blocând uşile.

În plus, pe timp cald şi/sau însorit, trebuie să ştiţi că temperatura interioară din habitaclu creşte foarte rapid.

RISC DE DECES SAU DE ACCIDENTARE GRAVĂ.