Înapoi la listă

ŞTERGĂTOR, SPĂLĂTOR GEAM FAŢĂ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Cu contactul pus, manevraţi maneta 1

- A oprit.

- B baleiaj intermitent.

Între două baleiaje, lamelele se opresc timp de mai multe secunde. Este posibil să modificaţi timpul între baleiaje rotind inelul 2.

- C baleiaj continuu lent.

- D baleiaj continuu rapid.

Particularitate

În rulare, orice oprire a vehiculului reduce alura baleiajului. De la o viteză continuă rapidă, treceţi la o viteză continuă lentă. De îndată ce vehiculul rulează, ştergerea revine la viteza selectată iniţial. Orice acţiune asupra manetei 1 este prioritară şi anulează deci automatismul.

Vehicule cu funcţie ştergere automată

Cu motorul pornit, manevraţi maneta 1

- A oprit.

- B funcţie ştergere automată

Cu această poziţie selectată, sistemul detectează ajungerea apei pe parbriz şi declanşează baleiaje cu viteza de ştergere adaptată. Este posibil să modificaţi pragul de declanşare şi timpul între baleiaje rotind bucşa 2:

- E: sensibilitate minimă

- F: sensibilitate maximă

Notă: atunci când este ceaţă sau în timpul căderilor de zăpadă, ştergerea automată nu este sistematică şi rămâne sub controlul şoferului.

- C baleiaj continuu lent.

- D baleiaj continuu rapid.

Poziţiile B şi C sunt accesibile cu contactul pus. Poziţia D este accesibilă doar cu motorul pornit.

În momentul intervenţiilor sub capota motorului, asiguraţivă că maneta ştergătorului de geamuri este în poziţia A (oprit).

Risc de rănire.

Poziţia C este accesibilă cu contactul pus. Poziţiile B şi D sunt accesibile doar cu motorul pornit.

Notă

Dispuneţi de o poziţie de mentenanţă pentru înlocuirea lamelelor ştergătorului de geam.

Cu contactul pus şi motorul oprit, coborâţi complet maneta 1 a ştergătorului de geam (poziţia D). Braţele ştergătoarelor de geam se opresc la distanţă de capotă (consultaţi paragraful „Lamele ştergătoare de geam” din capitolul 5).

Spălător de geam

Cu contactul pus, trageţi maneta 1 spre dumneavoastră.

O acţiune scurtă declanşează, în plus faţă de spălătorul geam, o mişcare dus-întors al ştergătoarelor de geamuri.

O acţiune prelungită declanşează, în plus faţă de spălătorul geam, trei mişcări dusîntors urmate, după câteva secunde, de o a patra.

Înainte de orice acţiune asupra parbrizului (spălarea vehiculului, dezgheţare, curăţare parbriz...), readuceţi maneta 1 în poziţia A (oprit).

Risc de rănire şi/sau de deteriorare.

Eficacitatea unei lamele a ştergătorului de geam

Supravegheaţi starea lamelelor ştergătorului de geamuri. Durata sa de viaţă depinde de dumneavoastră:

- aceasta trebuie să rămână curate: curăţaţi periodic lamela şi geamul cu apă cu săpun;

- nu o utilizaţi atunci când geamul este uscat;

- îndepărtaţi-o de geam atunci când nu a fost utilizată o perioadă lungă de timp.

Înlocuiţi lamelele ştergătoarelor de geam imediat ce performanţele acestora încep să scadă: aproximativ în fiecare an (consultaţi paragraful „Lamele ştergător de geam” din capitolul 5).

Precauţii pentru utilizarea ştergătoarelor de geam

- Pe timp de ninsoare sau de îngheţ, ştergeţi geamul înainte de a pune în funcţiune ştergătoarele de geamuri (risc de supraîncălzire a motorului);

- asiguraţi-vă că nu există obiecte care să împiedice cursa lamelei.