Înapoi la listă

SCAUNE FAŢĂ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Reglaje scaun

Pentru a avansa sau a retrage

Ridicaţi mânerul 1 pentru a debloca. În poziţia aleasă, eliberaţi-o şi asiguraţi-vă de blocarea corespunzătoare a scaunului.

Pentru a regla înălţimea pernei

Coborâţi sau trageţi levierul 3 de câte ori este necesar pentru a coborî sau ridica perna.

Reglaj lombar

Rotiţi moleta 4 pentru a accentua sau atenua susţinerea.

Pentru a înclina spătarul

Manevraţi levierul 6.

Cotiere faţă 5

În funcţie de vehicul, cotierele faţă 5 pot fi reglate.

Pentru a regla cotiera spre în sus

Ridicaţi cotiera până la poziţia dorită.

Pentru a regla cotiera spre în jos

Ridicaţi cotiera până la poziţia de strângere de-a lungul spătarului, apoi coborâţi-o.

Pentru a strânge cotiera

Ridicaţi cotiera până la poziţia de strângere A. Asiguraţi-vă că blocarea sa este bună.

Scaun cu încălzire

Cu contactul pus, acţionaţi contactorul 2, martorul luminos integrat se aprinde.

Sistemul, care este cu termostat, reglează încălzirea şi o dezactivează dacă este necesar.

Din motive de securitate, efectuaţi aceste reglaje cu vehiculul oprit.

Pentru a nu împiedica eficacitatea centurilor de securitate, vă recomandăm să nu înclinaţi prea mult spătarele scaunelor în spate.

Nici un obiect nu trebuie să se găsească pe planşeu (partea din faţa şoferului): în cazul unei frânări bruşte, aceste obiecte riscă să alunece sub pedalier şi să împiedice utilizarea sa.

Punerea scaunului pasagerului central în poziţia tabletă.

Asiguraţi-vă că portcutia de băutură 7 este închisă.

Aveţi grijă ca nici un obiect să nu împiedice manipularea scaunului.

- ţineţi spătarul de partea superioară pentru a pregăti coborârea, acţionaţi simultan comanda 8 şi rabataţi spătarul spre înainte;

- apăsaţi pe partea din spate a spătarului pentru a-l bloca. Asiguraţi-vă de blocarea corespunzătoare a spătarului.

Pentru a repoziţiona scaunul pasager central

Aveţi grijă ca nici un obiect să nu împiedice manipularea scaunului.

- Acţionaţi comanda 8 pentru a debloca spătarul;

- ridicaţi spătarul;

- asiguraţi-vă că scaunul este blocat corespunzător.

Pentru securitatea dumneavoastră, fixaţi obiectele transportate atunci când scaunul este în poziţie tabletă.

În momentul punerii în poziţia tabletă a spătarului scaunului faţă, dezactivaţi în mod obligatoriu airbag-ul pasager faţă (consultaţi paragraful „Securitate copii: dezactivare, activare airbag pasager faţă” din capitolul 1).

Risc de răniri grave în caz de deschidere a airbag-ului prin proiectarea obiectelor aşezate pe spătarul pus în poziţia tabletă.

Eticheta (de pe planşa de bord) şi marcajele (de pe parbriz) vă reamintesc aceste instrucţiuni.