Înapoi la listă

PANĂ DE PNEU, ROATĂ DE REZERVĂ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

În caz de pană de pneu

În funcţie de vehicul, dispuneţi de un kit de umflare a pneurilor sau de o roată de rezervă (consultaţi paginile următoare).

Vehicul echipat cu un avertizor de pierdere presiune pneuri

În caz de subumflare (pană de pneu, subumflare etc.), se aprinde martorul luminos de pe tabloul de bord.

Consultaţi paragraful „Avertizor de pierdere presiune pneuri” din capitolul 2.

În caz de staţionare pe partea joasă a şoselei, trebuie să-i avertizaţi pe ceilalţi participanţi la trafic de prezenţa vehiculului dumneavoastră prin intermediul unui triunghi de presemnalizare sau al altor dispozitive prescrise de legislaţia locală a ţării în care vă găsiţi.

Dacă roata de rezervă a fost păstrată timp de mai mulţi ani, verificaţi-o la atelierul dumneavoastră pentru a vedea dacă mai corespunde şi dacă poate fi utilizată fără riscuri.

Vehicul echipat cu o roată de rezervă diferită faţă de celelalte patru roţi:

- Nu montaţi niciodată mai mult de o roată de rezervă pe acelaşi vehicul.

- Roata în pană fiind mai lată decât roata de rezervă, înălţimea gărzii la sol a vehiculului este redusă.

- Înlocuiţi cât mai curând roata de rezervă cu o roată identică cu cea originală.

- În timpul utilizării, care trebuie să fie temporară, viteza de rulare nu trebuie să depăşească viteza indicată pe eticheta situată pe roată.

- Montarea acestei roţi poate modifica comportamentul obişnuit al vehiculului dumneavoastră. Evitaţi accelerările sau decelerările brutale şi reduceţi viteza în viraj.

- Dacă trebuie să utilizaţi lanţuri de zăpadă, montaţi roata de rezervă pe osia spate şi verificaţi presiunile de umflare.

Roată de rezervă

Pentru vehiculele care sunt echipate cu aceasta, este necesar să utilizaţi dispozitivul A constituit din:

- cheia de roată 2;

- pentru anumite versiuni, dulia specifică 1 (pe care este necesar să o adăugaţi).

Aceste elemente sunt depozitate în trusa de scule.

Pentru a scoate roata de rezervă B

Cu ajutorul dispozitivului A defiletaţi complet piuliţa 5 (parte dreapta) şi parţial piuliţa 3 (parte stânga) până când eliberaţi canalul panerului 4 din piuliţa 3.

Efectuaţi o mişcare sus/jos şi stânga/dreapta pentru a elibera roata de rezervă.

În funcţie de vehicul, un manual situat în trusa de scule reaminteşte aceste instrucţiuni.

Pentru a repune roata de rezervă B

Procedaţi în sens invers. Verificaţi poziţionarea corespunzătoare a suportului 4 înainte de a înfileta piuliţa 3 şi 5.

În anumite cazuri (pană de pneu spate, vehicul în sarcină cu atelaj etc.), poate fi necesar să ridicaţi mai întâi vehiculul (în punctul de ridicare cel mai apropiat de roata în cauză) pentru a putea avea acces la roata de rezervă.

Nu atingeţi sistemul de eşapament.

Pericol de arsuri.