Înapoi la listă

CLIMATIZARE ADIŢIONALĂ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Atunci când vehiculul este echipat, dispune de patru aeratoare orientabile şi de comenzile 1.

Aceste comenzi controlează numai cantitatea de aer suflată în habitaclu:

- o comandă pentru încălzire (aerul iese prin aeratoarele inferioare);

- o comandă pentru răcire (aerul iese prin aeratoarele superioare).

Notă: evitaţi să închideţi cele patru aeratoare în acelaşi timp (risc de deteriorare a elementelor sistemului).

Vehicul echipat cu aer condiţionat fără mod automat

Asiguraţi-vă că aerul condiţionat este pornit (martorul luminos al tastei 2 este aprins).

Notă: butonul 2 dispune de un martor luminos de funcţionare:

- martor luminos aprins, funcţia este activată;

- martor luminos stins, funcţia este dezactivată.

Vehicul echipat cu aer condiţionat automat

Asiguraţi-vă că aerul condiţionat este pornit (martorul luminos al tastei A/C OFF 3 este stins).

Pentru a activa setările de comandă pentru 1, apăsaţi pe contactorul 4. Martorul luminos al contactorului 4 şi martorul luminos 1 al comenzii 5 nu luminează.

Notă: contactorul 4 şi comanda 1 au un martor luminos de funcţionare:

- martorii luminoşi 4 şi 5 sunt aprinşi, comanda 1 nu este activată;

- martorii luminoşi 4 şi 5 sunt stinşi, comandă 1 este activă.