Înapoi la listă

AER CONDIŢIONAT MANUAL

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Comenzi

Prezenţa comenzilor depinde de echiparea vehiculului.

1 Repartizare aer.

2 Punere în funcţiune sau oprire a aerului condiţionat.

3 Reglare viteză de ventilare.

4 Punere în funcţiune a modului izolare a habitaclului/reciclării aerului.

5 Reglare temperatură aer.

Informaţii şi recomandări de utilizare: consultaţi paragraful „Aer condiţionat: informaţii şi recomandări de utilizare”.

Reglare temperatură aer

Rotiţi comanda 5 în funcţie de temperatura dorită. Cu cât indicatorul este mai spre roşu, cu atât temperatura este mai ridicată.

Reglare viteză de ventilare

Manevraţi comanda 3 de la 0 la 4. Cu cât comanda este poziţionată mai spre dreapta, cu atât cantitatea de aer suflată este mai mare. Dacă doriţi să opriţi intrarea aerului, plasaţi comanda 3 pe 0.

Sistemul este oprit: viteza de ventilare a aerului din habitaclu este nulă (vehicul oprit), puteţi resimţi totuşi un debit de aer slab atunci când vehiculul rulează.

Notă

Utilizarea prelungită a acestei comenzi în poziţia 0 poate antrena aburirea geamurilor laterale şi a parbrizului şi apariţia disconfortului din cauza aerului neîmprospătat din habitaclu.

Dezaburire rapidă

Cu funcţia de izolare a habitaclului/reciclare a aerului dezactivată (martorul luminos integrat în tasta 4 este stins), aduceţi comenzile 1 şi 3 în poziţiile W.

Utilizarea climatizării permite să acceleraţi dezaburirea.

Pornire a modului izolare habitaclu/reciclare aer

Apăsaţi pe tasta 4 (martorul luminos se aprinde).

În aceste condiţii, aerul este reţinut în habitaclu şi este reciclat fără admisie de aer exterior.

Reciclarea aerului permite:

- să vă izolaţi de ambianţa exterioară (circulaţie în zone poluate...);

- să atingeţi cu mai multă eficacitate temperatura dorită în habitaclu.

Dezgheţare-dezaburire lunetă spate

Cu motorul pornit, apăsaţi pe contactorul 6. Martorul luminos integrat se aprinde.

Această funcţie permite o dezaburire electrică rapidă a lunetei spate şi a retrovizoarelor electrice cu dezgheţare (pentru vehiculele echipate cu această funcţie).

Pentru a ieşi din această funcţie, apăsaţi din nou pe contactorul 6.

Implicit, dezaburirea se opreşte automat.

Utilizarea prelungită a reciclării aerului poate antrena aburirea geamurilor laterale şi parbrizul şi apariţia disconfortului din cauza aerului neîmprospătat din habitaclu. Este deci recomandat să treceţi în funcţionare normală (aer exterior) apăsând din nou pe butonul 4, de îndată ce reciclarea aerului nu mai este necesară.

Repartizare aer în habitaclu

Rotiţi comanda 1 pentru a alege repartizarea dumneavoastră.

J Fluxul de aer este dirijat spre aeratoarele de pe planşa de bord.

G Fluxul de aer este dirijat spre aeratoarele planşei de bord şi picioarele pasagerilor.

F Fluxul de aer este în principal dirijat spre picioarele pasagerilor şi aeratoarele planşei de bord.

Pentru a dirija fluxul de aer numai spre picioare, închideţi aeratoarele de pe planşa de bord.

i Fluxul de aer este repartizat între toate aeratoarele, dezaburitoarele geamurilor laterale faţă, frizele de dezaburire a parbrizului şi picioarele pasagerilor.

W Fluxul de aer este dirijat spre frizele de dezaburire a parbrizului şi dezaburitoarele de geamuri laterale faţă.

Punere în funcţiune sau oprire a aerului condiţionat

Tasta 2 permite să puneţi în funcţiune (martor luminos aprins) sau să opriţi (martor luminos stins) funcţionarea aerului condiţionat.

Pornirea nu poate fi efectuată dacă comanda 3 este poziţionată pe 0.

Utilizarea aerului condiţionat permite:

- să scădeţi temperatura interioară a habitaclului;

- să eliminaţi aburirii mai rapid.

Aerul condiţionat nu funcţionează atunci când temperatura exterioară este scăzută.

Nu deschideţi circuitul de fluid frigorific. Acesta este periculos pentru ochi şi pentru piele.

Vehicule echipate cu modul ECO (contactor 7): atunci când este acţionat, modul ECO poate să diminueze performanţele încălzirii şi/sau ale aerului condiţionat. Consultaţi paragraful „Recomandări de conducere, Conducere eco” din capitolul 2.