Înapoi la listă

NIVEL DE ULEI MOTOR: generalităţi

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Un motor consumă ulei pentru ungerea şi răcirea pieselor în mişcare şi de aceea este normal să completaţi cu ulei între două schimburi.

Totuşi, dacă după perioada de rodaj, completările erau mai mari de 0,5 litri pentru 1 000 km, consultaţi un Reprezentant al mărcii.

Periodicitate: verificaţi periodic nivelul de ulei şi, în orice caz, înainte de a efectua o călătorie pe distanţă mare, pentru a evita riscul de a deteriora motorul.

Citire nivel de ulei

Citirea trebuie făcută pe sol orizontal şi după o oprire îndelungată a motorului.

Pentru a cunoaşte nivelul de ulei exact şi a vă asigura că nivelul maxim nu este depăşit (risc de deteriorare motor), este obligatoriu să utilizaţi joja. Consultaţi în paginile următoare.

Afişajul de pe tabloul de bord alertează numai atunci când nivelul de ulei este la minim.

Înainte de orice intervenţie la compartimentul motor, contactul trebuie decuplat (consultaţi informaţiile de la paragraful «Pornire, oprire motor» din capitolul 2).

- Scoateţi joja şi ştergeţi-o cu o lavetă uscată şi nescămoşată;

- apăsaţi joja până la tampon, (pentru vehiculele echipate cu „buşon-jojă” C, înfiletaţi complet buşonul);

- scoateţi din nou joja ;

- citiţi nivelul: el nu trebuie să coboare niciodată sub „minim” A nici să depăşească „maxim” B.

Odată nivelul citit, aveţi grijă să apăsaţi joja până la capăt sau să înfiletaţi complet buşonul-jojă.

Depăşire a nivelului maxim de ulei motor

Nu trebuie în niciun caz să se depăşească nivelul maxim de umplere B: risc de deteriorare a motorului şi a catalizatorului.

Dacă nivelul maxim este depăşit, nu porniţi vehiculul şi apelaţi la un Reprezentant al mărcii.

Adăugare ulei de motor

Utilizaţi o pâlnie sau protejaţi zona gurii de umplere pentru a evita curgerea uleiului de motor pe un element fierbinte din compartimentul motor sau pe un element sensibil (de exemplu: elemente electrice).

Risc de incendiu.