Înapoi la listă

MENIU DE PERSONALIZARE A REGLAJELOR VEHICULULUI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Această funcţie permite, în funcţie de echiparea vehiculului, activarea/dezactivarea şi reglarea anumitor funcţii ale vehiculului.

Vehicule echipate cu sistem de navigare

Acces la meniul de reglare

Cu vehiculul oprit, de pe ecranul multimedia 1, selectaţi „Vehicul”, „Setări utilizator” pentru a avea acces la diferitele reglaje.

Selectare reglaje

Selectaţi funcţia de modificat:

a) Mers liber în modul ECO

(consultaţi paragraful „Recomandări de conducere, Conducere ECO” din capitolul 2;

b) deblocarea uşii şoferului;

c) blocare automată a uşilor în timpul mersului;

d) funcţie mâini libere;

e) volumul semnalului sonor al semnalizatoarelor;

f) sunet de pornire interior;

g) întâmpinare la exterior;

h) spot de lectură în mod automat;

i) configurarea indicatorului stilului de condus.

Selectaţi „ON” sau „OFF” pentru a activa sau dezactiva funcţia.

Alegeţi intensitatea funcţiei „Intensitatea luminoasă a indicatorilor luminoşi”, apăsând pe „+” sau pe „-”.

Din motive de securitate, efectuaţi aceste reglaje cu vehiculul oprit.

Vehicule care nu sunt echipate cu sistem de navigare

Acces la meniul de reglare pe afişajul 2

Cu vehiculul oprit, apăsaţi lung pe contactorul 3 OK pentru a intra în meniul de reglare.

Selectare reglaje

Navigaţi cu ajutorul comenzii 4 pentru a selecta funcţia de modificat:

a) Mers liber în modul ECO

(consultaţi paragraful „Recomandări de conducere, Conducere ECO” din capitolul 2;

b) deblocarea uşii şoferului;

c) blocare automată a uşilor în timpul mersului;

d) funcţie mâini libere;

e) volumul semnalului sonor al semnalizatoarelor;

f) sunet de pornire interior;

g) întâmpinare la exterior;

h) spot de lectură în mod automat;

i) configurarea indicatorului stilului de condus.

= funcţie activată

Funcţia < este dezactivată

Odată selectat rândul, apăsaţi pe contactorul 3 OK pentru a ajusta funcţia.

Realizaţi selecţia dumneavoastră şi confirmaţi-o prin apăsarea lungă pe contactorul 3 OK. Valoarea selectată este reprezentată de un simbol ~ în faţa liniei.

Pentru a ieşi din meniu, apăsaţi comanda 4 în sus sau în jos. Poate fi necesar să efectuaţi această operaţie de mai multe ori.

Meniul de personalizare a reglajelor vehiculului nu poate fi utilizat în timpul rulării. La peste 20 km/h, afişajul de bord trece automat în mod calculator de bord.