Înapoi la listă

CLIMATIZARE AUTOMATĂ: Comenzi A

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Comenzi A

Apăsaţi pe zona 14 pentru a accesa comenzile ecranului multifuncţional 1. Prezenţa comenzilor descrise în continuare depinde de modelul vehiculului.

2 şi 7 reglarea indicatorului de temperatură stânga şi dreapta.

3 Dezgheţare/dezaburire lunetă spate şi, în funcţie de vehicul, a retrovizoarelor.

Modurile automate 489 şi 10

5 Reciclare aer.

6 Funcţie „vedere clară”.

Vitele de ventilare 11 şi 18.

12 Repartizare aer în habitaclu.

13 Afişare temperatură dreapta şi stânga.

14 Zonă de afişare a setărilor sistemului de aer condiţionat.

15 Funcţia „DUALĂ”.

16 Funcţia „Recirculare automată”.

17 Aer condiţionat.

19 Oprire sistem.

Mod automat

Climatizarea comandată automat este un sistem ce garantează (cu excepţia cazurilor de utilizare extreme) confortul ambiant în habitaclu şi menţinerea unui bun nivel de vizibilitate optimizând consumul. Sistemul acţionează asupra vitezei de ventilare, repartizarea aerului, reciclarea aerului, pornirea sau oprirea aerului condiţionat şi temperatura aerului.

Acest mod este compus din trei programe la alegere:

NORMAL : permite optimizarea atingerii nivelului de confort ales, în funcţie de condiţiile exterioare. Apăsaţi pe butonul 4 sau tasta 9.

SOFT: atinge nivelul de confort dorit mai uşor şi silenţios. Apăsaţi butonul 8.

FAST: creşte fluxul de aer în habitaclu. Acest mod este recomandat în special pentru optimizarea confortului pe locurile spate. Apăsaţi butonul 10.

Anumite butoane prezintă un martor luminos care indică starea lor de funcţionare.

Modificare a vitezei de ventilare

În mod automat, sistemul gestionează viteza de ventilare cel mai bine adaptată pentru a atinge şi a menţine confortul.

Puteţi în continuare să ajustaţi viteza de ventilare apăsând pe butoanele 11 sau 18 sau prin glisarea degetului în zona 20.

În funcţie de vehicul, viteza de ventilare, care nu mai este controlată automat, apare în zona 20 şi în zona 14.

Reglare temperatură

Există 2 tipuri de reglaje:

- reglaj uniform în habitaclu;

- Setarea funcţiei DUALE pentru a regla separat partea stângă şi dreaptă.

Reglaj uniform în habitaclu

Acţionaţi asupra comenzii 7.

Reglaj în funcţie DUAL

Apăsaţi tasta 15 pentru a-l activa. Acţionaţi comanda 7 pentru a regla partea stângă şi comanda 2 pentru a regla partea dreaptă.

Notă: Configuraţia sistemului de aer condiţionat depinde de modul selectat în meniul „Multi-Sense” (consultaţi informaţiile de la paragraful „Multi-Sense” din capitolul 3).

Valorile temperaturii afişate traduc un nivel de confort.

În momentul pornirii vehiculului, creşterea sau diminuarea valorii afişate nu permite în nici un caz atingerea mai rapidă a nivelului de confort. Sistemul optimizează întotdeauna scăderea sau creşterea temperaturii (ventilarea nu porneşte instantaneu în viteză maximă: ea creşte progresiv) aceasta poate dura de la câteva secunde la mai multe minute.

În general, exceptând un impediment particular, aeratoarele de pe planşa de bord trebuie să rămână constant deschise.

Funcţie „vedere clară”

Această funcţie permite o dezgheţare şi dezaburire rapidă a parbrizului şi a lunetei spate, a geamurilor laterale faţă şi a retrovizoarelor exterioare (în funcţie de vehicul). Ea impune pornirea automată a aerului condiţionat şi a dezgheţării lunetei şi, în funcţie de vehicul, a dezgheţării electrice a parbrizului.

Apăsaţi pe tasta 6, martorul luminos integrat se aprinde.

Apăsaţi pe tasta 3 pentru a opri funcţionarea lunetei spate cu dezgheţare, martorul luminos integrat se stinge.

Pentru a regla viteza de ventilare: apăsaţi pe butoanele 11 sau 18 sau glisaţi degetul în zona 20.

Pentru a ieşi din această funcţie, puteţi apăsa fie:

- pe butonul 4;

- din nou pe butonul 6;

- pe butonul 89 sau 10.

Punere în funcţiune sau oprire a aerului condiţionat

În mod automat, sistemul gestionează pornirea sau oprirea aerului condiţionat în funcţie de condiţiile climatice exterioare.

Apăsaţi pe butonul 17 pentru:

- activarea aerului condiţionat (martorul luminos din zona 14 se aprinde).

- dezactivarea aerului condiţionat (martorul luminos din zona 14 se stinge)

Oprire instalaţie

Apăsaţi pe butonul 19 pentru a activa sau dezactiva sistemul (martorul luminos de funcţionare de pe butonul 19 vă comunică starea sistemului).

Dezgheţare-dezaburire lunetă spate

Apăsaţi pe tasta 3, martorul luminos integrat se aprinde. Această funcţie permite o dezaburire rapidă a lunetei spate şi a retrovizoarelor cu dezgheţare (pentru vehiculele care sunt echipate cu acesta).

Pentru a ieşi din această funcţie, apăsaţi din nou pe tasta 3. Implicit, dezaburirea se opreşte automat.

Este de preferat să folosiţi unul din programele automate NORMAL, SOFT sau FAST.

În modul automat (martorul luminos 4 este aprins), toate funcţiile climatizării sunt controlate de către sistem.

Puteţi modifica în continuare selecţia sistemului. În acest caz, martorul luminos de pe butonul 4 se stinge şi funcţia modificată, care nu mai este controlată de sistem, este indicată pe afişaj.

Pentru a reveni în modul automat, apăsaţi pe unul din programele NORMAL, SOFT sau FAST sau pe butonul 4.

Modificare a repartizării aerului în habitaclu

Apăsaţi pe butoanele 12 pentru a selecta repartizarea dorită (un martor luminos se afişează în zona 14):

Ø Fluxul de aer este dirijat în principal spre orificiile de dezaburire a parbrizului şi a geamurilor laterale.

½ Fluxul de aer este dirijat în principal spre aeratoarele de pe planşa de bord.

¿ Fluxul de aer este dirijat în principal spre picioarele ocupanţilor.

Reciclare aer

Această funcţie este gestionată automat dar puteţi să o activaţi manual.

Remarcă:

- în timpul recirculării, aerul este preluat din habitaclu şi recirculat, neexistând aer preluat de la exteriorul vehiculului;

- recircularea aerului permite izolarea faţă de atmosfera exterioară (atunci când se rulează în zone poluate etc.) şi scăderea mai rapidă a temperaturii din habitaclu.

Utilizare automată

Apăsaţi pe butonul 16 (un martor luminos se aprinde în zona 14).

Utilizarea manuală

Apăsaţi pe butonul 5 pentru a forţa recircularea aerului.

Utilizarea îndelungată a acestei poziţii poate antrena mirosuri neplăcute datorită neîmprospătării aerului, precum şi aburirea geamurilor.

Vă recomandăm să reveniţi la modul automat de îndată ce recircularea aerului nu mai este necesară, apăsând din nou pe tasta 16 sau butonul 5.

Pentru a ieşi din această funcţie, apăsaţi din nou pe tasta 16 sau pe butonul 5.

Dezaburirea/dezgheţarea rămâne în toate cazurile prioritară pe reciclarea aerului.