Înapoi la listă

ŞTERGĂTOR, SPĂLĂTOR GEAM FAŢĂ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Vehicul echipat cu ştergător geam faţă cu senzor de ploaie

Senzorul de ploaie se află pe parbriz, în faţa retrovizorului interior.

A baleiaj unic

Printr-o apăsare scurtă, ştergătoarele de geamuri vor realiza o mişcare dus-întors.

B oprire

C funcţie ştergere automată

Cu această poziţie selectată, sistemul detectează ajungerea apei pe parbriz şi declanşează baleiaje cu viteza de ştergere adaptată. Este posibil să modificaţi pragul de declanşare şi timpul între baleiaje rotind bucşa 2:

- F: sensibilitate minimă

- G: sensibilitate maximă

Cu cât mai mare este sensibilitatea, cu atât ştergătoarele de geamuri reacţionează mai rapid şi frecvenţa de baleiaj creşte.

La activarea ştergerii automate sau când creşte sensibilitatea, se realizează o mişcare dus-întors.

Notă:

- senzorul de ploaie are doar funcţie de asistenţă. În caz de vizibilitate redusă, şoferul trebuie să activeze manual ştergătoarele de geamuri. pe timp de ceaţă sau ninsoare, ştergerea automată nu este sistematică şi rămâne la latitudinea dumneavoastră;

- în caz de temperatură negativă, ştergerea automată nu este activă la pornirea vehiculului. Aceasta se activează automat când vehiculul depăşeşte o anumită viteză (aproximativ 8 km/h);

- nu activaţi ştergerea automată pe timp uscat;

- dejivraţi complet parbrizul înainte de a activa ştergerea automată.

Eficacitatea unei lamele a ştergătorului de geam

Supravegheaţi starea lamelelor ştergătorului de geamuri. Durata sa de viaţă depinde de dumneavoastră:

- aceasta trebuie să rămână curate: curăţaţi periodic lamela şi geamul cu apă cu săpun;

- nu o utilizaţi atunci când geamul este uscat;

- îndepărtaţi-o de geam atunci când nu a fost utilizată o perioadă lungă de timp.

În toate cazurile, înlocuiţi-o de îndată ce aceasta începe să-şi piardă eficacitatea: aproximativ în fiecare an. LAMELE ŞTERGĂTOR GEAM: înlocuire.

Precauţii pentru utilizarea ştergătoarelor de geam

- Pe timp de ninsoare sau de îngheţ, ştergeţi geamul înainte de a pune în funcţiune ştergătoarele de geamuri (risc de supraîncălzire a motorului);

- asiguraţi-vă că nu există obiecte care să împiedice cursa lamelei.

D baleiaj continuu lent

E baleiaj continuu rapid

Poziţiile A şi D sunt accesibile cu contactul pus. Poziţiile C şi E sunt accesibile doar cu motorul pornit.

Anomalie de funcţionare

În cazul unei defecţiuni a baleiajului automat, ştergătorul de geam va funcţiona în regim de baleiaj intermitent. Apelaţi la un Reprezentant al mărcii.

Funcţionarea senzorului de ploaie poate fi perturbată în următoarele situaţii:

- ştergătoare de geam deteriorate; o peliculă de apă sau urme lăsate de o lamelă pe zona de detectare a senzorului pot mări timpul de reacţie a ştergătorului de geam automat sau pot mări frecvenţa de baleiaj;

- un parbriz ciobit sau fisurat la acelaşi nivel cu senzorul sau un parbriz acoperit cu praf, murdărie, insecte, gheaţă, utilizarea unor produse de spălare pe bază de ceară şi a unor produse chimice hidrofobe; ştergătorul de geam va fi mai puţin sensibil sau poate să nu mai reacţioneze deloc.

Particularitate

În rulaj, orice oprire a vehiculului reduce alura baleiajului. De la o viteză continuă rapidă, treceţi la o viteză continuă lentă. De îndată ce vehiculul rulează, ştergerea revine la viteza selectată iniţial.

Orice acţiune asupra manetei 1 este prioritară şi anulează deci automatismul.

Precauţii

- În caz de îngheţ, înainte de prima pornire a ştergătorului de geam, verificaţi dacă lamelele nu sunt lipite. Dacă acţionaţi ştergătorul de geam atunci când lamelele sunt blocate în urma depunerii de gheaţă, riscaţi să deterioraţi atât lamela, cât şi motorul sistemului de ştergere a geamului.

- Nu acţionaţi ştergătoarele pe parbrizul uscat. Acest lucru va conduce la o uzură prematură sau la deteriorarea etichetelor.

Poziţie specială a ştergerii faţă (poziţie service)

Această poziţie permite ridicarea lamelelor pentru a le putea îndepărta de parbriz.

Acest lucru poate fi util pentru:

- a curăţa lamelele;

- a ridica lamelele de pe parbriz pe timp de iarnă;

- înlocuiţi lamelele LAMELE ŞTERGĂTOR GEAM: înlocuire.

Cu contactul pus şi motorul oprit, coborâţi complet maneta ştergătorului de parbriz în poziţia E (ştergere rapidă continuă). Braţul ştergătorului se opreşte într-o poziţie aflată la distanţă de capotă.

Pentru a aduce lamelele în poziţia iniţială, asiguraţi-vă că acestea au fost rabatate corect pe parbriz, apoi readuceţi maneta în poziţia B (oprit), cu contactul pus.

Înainte de a cupla contactul, plasaţi ştergătoarele pe parbriz. În caz contrar, ar putea exista riscul de deteriorare a capotei sau a ştergătoarelor atunci când acestea sunt pornite.

Notă:

Atunci când ştergătoarele nu mai au o sursă de alimentare, este posibilă deplasarea manuală a lamelelor la cel puţin un minut după blocarea vehiculului. Nu forţaţi braţele lamelelor pentru a le deplasa. Acest lucru ar putea deteriora motorul ştergătoarelor de geam, braţele şi lamelele.

După intervenţie, pentru a repoziţiona corect lamelele, asiguraţi-vă că lamelele se sprijină pe parbriz, puneţi contactul şi acţionaţi comanda de ştergere.

Lamela de pe partea şoferului trebuie să fie întotdeauna deasupra lamelei de pe partea pasagerului. În caz contrar, mişcarea dus-întors a ştergătorului de geam se va realiza atunci când viteza vehiculului depăşeşte 7 km/h.

Dacă pe parbriz există anumite obstacole (murdărie, zăpadă, gheaţă etc.), curăţaţi parbrizul (inclusiv zona centrală situată în spatele retrovizorului interior) şi luneta, înainte de a pune în funcţiune ştergătoarele (risc de supraîncălzire a motorului).

Dacă mişcarea unei lamele este blocată de un obstacol, aceasta poate să se oprească. Îndepărtaţi obstacolul şi reactivaţi ştergătorul de geam cu maneta de ştergere.

Înainte de orice acţiune asupra parbrizului (spălare vehicul, dezgheţare, curăţare parbriz...) readuceţi maneta 1 în poziţia B (oprit).

Risc de rănire şi/sau de deteriorări.

Spălător geam

Cu contactul pus, trageţi maneta 1 apoi eliberaţi.

O acţiune scurtă declanşează, în plus faţă de spălătorul geam, o mişcare dus-întors al ştergătoarelor de geamuri.

O apăsare prelungită declanşează, în plus faţă de spălătorul geam, trei mişcări dusîntors urmate, după câteva secunde, de o a patra.

Notă:

La temperaturi negative, lichidul de spălare a geamurilor riscă să îngheţe pe parbriz, reducând astfel vizibilitatea. Încălziţi parbrizul cu ajutorul comenzii de dezaburire înainte de a-l curăţa.

Jicloare încălzitor

(În funcţie de vehicul)

Jicloarele sunt încălzite când activaţi dejivrarea lunetei.

La intervenţiile sub capotă, asiguraţi-vă că maneta ştergătorului de geamuri este în poziţia B (oprit).

Risc de rănire

Spălătoare faruri

Faruri aprinse

Pe vehiculele astfel echipate, cu motorul pornit, ţineţi maneta 1 trasă spre dumneavoastră timp de aproximativ două secunde: spălătoarele de far şi spălătoarele de parbriz vor fi acţionate în acelaşi timp.

Spălătoarele de faruri pot fi, de asemenea, activate, acţionând de trei ori lung asupra comenzii spălătorului de parbriz.

Notă:

Pentru a asigura o bună funcţionare a spălătorului de far pe timpul iernii, scoateţi zăpada de pe ornamentele jicloarelor şi degivraţi ornamentele jicloarelor cu ajutorul unui spray degivrant.

Vă recomandăm totuşi ca la intervale regulate să curăţaţi farurile de depunerile puternic aderente.

Când lichidul de spălare a geamurilor ajunge la nivelul minim, circuitul spălătorului de far se poate dezamorsa.

Faceţi plinul cu lichid de spălător geam apoi acţionaţi-l, cu motorul pornit, pentru a-l reamorsa.

La intervenţiile sub capotă, asiguraţi-vă că maneta ştergătorului de geamuri este în poziţia B (oprit).

Risc de rănire