Înapoi la listă

DISPOZITIVE DE CORECTARE ŞI DE ASISTENŢĂ LA CONDUCERE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

În funcţie de vehicul, ele pot fi constituite din:

- sistem antiblocare roţi (ABS);

- program electronic de stabilitate (ESC) cu control al subvirajului şi sistem antipatinare;

- asistenţă la frânarea de urgenţă;

- antipatinare avansată;

- asistenţă la conducere cu o remorcă;

- asistenţă la pornire în pantă;

- roţi spate directoare.

Alte sisteme de asistenţă la conducere sunt descrise în paginile următoare.

ABS (antiblocare roţi)

În timpul unei frânări intense, ABS-ul permite să evitaţi blocarea roţilor, deci să ţineţi sub control distanţa de oprire şi să păstraţi controlul vehiculului.

În aceste condiţii, sunt atunci posibile manevre de evitare prin frânare. În plus, acest sistem permite optimizarea distanţelor de oprire în special pe sol cu aderenţă scăzută (sol umed...).

Fiecare punere în funcţiune a dispozitivului se manifestă printr-o trepidaţie a pedalei de frână. ABS-ul nu permite în nici un caz ameliorarea performanţelor „fizice” legate de aderenţa pneuri-sol. Regulile de prudenţă trebuie deci să fie obligatoriu respectate (distanţe între vehicule...).

În caz de urgenţă, este recomandat să aplicaţi asupra pedalei o presiune puternică şi continuă. Nu este necesar să acţionaţi prin apăsări succesive (pompare). ABS-ul va modula efortul aplicat în sistemul de frânare.

Aceste funcţii reprezintă ajutoare suplimentare în caz de conducere critică pentru a permite să adaptaţi comportamentul vehiculului la conducerea dorită.

Funcţiile nu intervin în locul şoferului. Ele nu restrâng limitele vehiculului şi nu trebuie să vă îndemne să rulaţi mai repede. Prin urmare, acestea nu pot să înlocuiască, în nici un caz, atenţia şi responsabilitatea şoferului în momentul manevrării vehiculului (şoferul trebuie să fie mereu atent la evenimentele neprevăzute care pot interveni în timpul conducerii).

Anomalii de funcţionare :

- © şi x se aprind pe tabloul de bord însoţite de mesajele „Verifică ABS”, „Verifică sistem frânare” şi „Verifică ESC”: acest lucru indică că ABS, ESC şi asistenţa la frânarea de urgenţă sunt dezactivate. Frânarea este asigurată în continuare;

- x, D, © and ® aprinse pe tabloul de bord şi însoţite de mesajele „Avarie sistem de frânare”: indică o anomalie la sistemul de frânare.

În ambele cazuri consultaţi un Reprezentant al mărcii.

Martorul luminos ® vă impune, pentru securitatea dumneavoastră, o oprire obligatorie şi imediată în funcţie de condiţiile de circulaţie. Opriţi motorul şi nu îl mai porniţi. Apelaţi la un Reprezentant al mărcii.

Frânarea este parţial asigurată. Cu toate acestea, este periculos să frânaţi brusc şi aceasta vă impune o oprire obligatorie şi imediată compatibilă cu condiţiile de circulaţie. Apelaţi la un Reprezentant al mărcii.

Control dinamic traiectorie ESC cu un control subviraj şi sistem antipatinare

Control dinamic traiectorie ESC

Acest sistem ajută să se păstreze controlul vehiculului în situaţiile „critice” de conducere (evitare a unui obstacol, pierdere a aderenţei într-un viraj...).

Principiu de funcţionare

Un senzor de pe volan permite să se cunoască traiectoria de conducere dorită de şofer.

Alţi senzori repartizaţi în vehicul măsoară traiectoria sa reală.

Sistemul compară voinţa şoferului cu traiectoria reală a vehiculului şi o corectează pe aceasta din urmă, dacă este necesar, acţionând asupra frânării anumitor roţi şi/sau asupra puterii motorului, în caz de declanşare a sistemului martorul luminos clipeşte pe tabloul de bord.

Control subviraj

Acest sistem optimizează acţiunea ESC în cazul unui subviraj pronunţat (pierdere de aderenţă a trenului faţă).

Sistem antipatinare

Acest sistem ajută să limitaţi patinarea roţilor motoare şi să controlaţi vehiculul în situaţiile de porniri, de accelerări sau de decelerări.

Principiu de funcţionare

Prin prezenţa senzorilor de roţi, sistemul măsoară şi compară, în fiecare moment, viteza roţilor motoare şi detectează ambalarea lor. Dacă o roată tinde să patineze, sistemul impune frânarea acesteia până când motricitatea redevine compatibilă cu nivelul aderenţei sub roată.

Sistemul acţionează de asemenea pentru a ajusta turaţia motorului la aderenţa disponibilă sub roţi, independent de acţiunea exercitată asupra pedalei de acceleraţie.

Notă: în anumite situaţii (conducere pe teren foarte moale: zăpadă, noroi etc. sau conducerea cu lanţuri de zăpadă pe roţi), sistemul poate reduce puterea motorului, pentru a limita patinarea.

Anomalie de funcţionare

Când sistemul detectează o eroare de funcţionare, pe tabloul de bord apare mesajul „Verifică ESC”, martorul luminos © şi martorul luminos .

În acest caz, ESC-ul şi sistemul antipatinare sunt dezactivate. Adresaţi-vă unui Reprezentant al mărcii.

Asistenţă la frânarea de urgenţă

Acesta este un sistem complementar la ABS care ajută la reducerea distanţelor de oprire a vehiculului.

Principiu de funcţionare

Sistemul permite să se detecteze o situaţie de frânare de urgenţă. În acest caz, asistenţa de frânare dezvoltă instantaneu puterea sa maximă şi poate declanşa reglarea ABS.

Frânarea ABS este menţinută atât timp cât pedala de frână nu este eliberată.

Lămpile de stop se aprind

În funcţie de vehicul, acestea se pot aprinde în caz de decelerare puternică.

Anticipare frânare

În funcţie de vehicul, atunci când eliberaţi pedala de acceleraţie, sistemul anticipează manevra de frânare pentru a putea reduce distanţele de oprire.

Cazuri particulare

În momentul utilizării regulatorului de viteză :

- dacă utilizaţi pedala de acceleraţie, atunci când o eliberaţi, sistemul poate să se declanşeze;

- dacă nu utilizaţi pedala de acceleraţie, sistemul nu se va declanşa.

Anomalie de funcţionare

Atunci când sistemul detectează o anomalie de funcţionare, mesajul „Verifică sistem frânare” se afişează pe tabloul de bord însoţit de martorul luminos ©.

Consultaţi un Reprezentant al mărcii.

Aceste funcţii reprezintă ajutoare suplimentare în caz de conducere critică pentru a permite să adaptaţi comportamentul vehiculului la conducerea dorită.

Funcţiile nu intervin în locul şoferului. Ele nu restrâng limitele vehiculului şi nu trebuie să vă îndemne să rulaţi mai repede. Prin urmare, acestea nu pot să înlocuiască, în nici un caz, atenţia şi responsabilitatea şoferului în momentul manevrării vehiculului (şoferul trebuie să fie mereu atent la evenimentele neprevăzute care pot interveni în timpul conducerii).

Antipatinare avansată (controlul aderenţei)

Dacă vehiculul este echipat cu acesta, controlul aderenţei permite facilitarea controlului vehiculului pe drumuri în condiţii de aderenţă redusă (sol moale...).

Activarea, dezactivarea sistemului

Pentru a activa sau a dezactiva funcţia pe ecranul multimedia, consultaţi instrucţiunile multimedia, apoi selectaţi modul:

„Auto”

Mesajul „Antipatinare automată avansată” se aprinde timp de aproximativ cincisprezece secunde pe panoul de bord.

Această poziţie permite o utilizare optimă în condiţii de drum normale (uscat, umed, ninsoare uşoară...).

„Expert”

Această poziţie permite manipularea optimă pe teren moale (noroi, nisip, frunze moarte etc.). Modul Expert utilizează sistemul de frânare, în timp ce permite şoferului să controleze cuplul motorului pentru a îmbunătăţi rularea.

Sistemul trece automat la modul „Auto” la viteze mai mari de aproximativ 40 km/h, iar mesajul „Antipatinare automată avansată” este afişat pe tabloul de bord timp de aproximativ 15 secunde.

Notă: modul implicit al sistemului este modul „Auto”.

Aceste funcţii reprezintă ajutoare suplimentare în caz de conducere critică pentru a permite să adaptaţi comportamentul vehiculului la conducerea dorită.

Funcţiile nu intervin în locul şoferului. Acestea nu măresc limitele vehiculului şi nu trebuie să vă îndemne să rulaţi mai repede. Prin urmare, acestea nu pot să înlocuiască, în nici un caz, atenţia şi responsabilitatea şoferului în momentul manevrării vehiculului (şoferul trebuie să fie mereu atent la evenimentele neprevăzute care pot interveni în timpul conducerii).

Pneuri

Când este necesar să le înlocuiţi, nu trebuie să montaţi pe vehiculul dumneavoastră decât pneuri de aceeaşi marcă, dimensiune, tip şi structură.

Acestea trebuie: fie să fie identice cu cele originale, fie să corespundă celor recomandate de un Reprezentant al mărcii.

Asistenţă la conducere cu o remorcă

În funcţie de vehicul, acest sistem ajută să se păstreze controlul vehiculului în cazul utilizării unei remorci.

Detectează oscilaţiile provocate de tractarea unei remorci în condiţii particulare de conducere.

Condiţii de funcţionare

- Atelajul trebuie să fie agreat de un Reprezentant al mărcii;

- cablajul trebuie să fie agreat de un Reprezentant al mărcii;

- atelajul trebuie să fie branşat la vehicul.

Principiu de funcţionare

Funcţia stabilizează vehiculul prin:

- o frânare asimetrică a roţilor faţă pentru a reduce oscilaţiile produse de remorcă;

- o frânare a celor patru roţi şi o limitare a cuplului motor pentru a reduce viteza vehiculului până la oprirea oscilaţiilor.

Martorul luminos clipeşte pe tabloul de bord pentru a vă informa.

Dacă este conectat cablajul atelajului, dar nu este ataşată nicio remorcă (suport pentru biciclete, suport pentru bagaje cu iluminare etc.), funcţia poate acţiona în anumite condiţii de drum cu făgaşe.

Risc de decelerare a vehiculului.

Asistenţă la pornire în pantă

În funcţie de înclinarea pantei, acest sistem asistă şoferul în momentul unei porniri în pantă. El împiedică vehiculul să meargă înapoi, intervenind asupra strângerii automate a frânelor, atunci când şoferul ridică piciorul de pe pedala de frână pentru a acţiona pedala de acceleraţie.

Funcţionare sistem

Acesta funcţionează numai atunci când levierul de viteze este într-o altă poziţie decât punctul mort (o altă poziţie decât N sau P pentru cutiile de viteze automate) şi când vehiculul este în poziţia de oprire completă (apăsare pe pedala de frână)

Sistemul reţine vehiculul timp de aproximativ două secunde. Apoi, frânele se slăbesc (vehiculul rulează în funcţie de pantă).

Sistemul de asistenţă la pornire în pantă nu poate împiedica în totalitate vehiculul să meargă înapoi în toate cazurile (pante foarte puternice…).

Şoferul poate în toate cazurile să acţioneze pedala de frână şi să împiedice astfel vehiculul să meargă înapoi.

Asistenţa la pornire în pantă nu trebuie utilizată pentru opriri prelungite: folosiţi pedala de frână.

Această funcţie nu este concepută pentru a imobiliza vehiculul în mod permanent.

Dacă este necesar, utilizaţi pedala de frână pentru a opri vehiculul.

Şoferul trebuie să rămână extrem de vigilent la rularea pe suprafeţe alunecoase sau cu aderenţă redusă.

Riscuri de rănire gravă.

Roţi spate directoare

Pentru vehiculele care sunt echipate cu aceasta, acest sistem permite, atunci când vehiculul rulează, să orienteze roţile din spate în funcţie de condiţiile de conducere:

- la viteze reduse, sistemul favorizează manevrabilitatea;

- la viteză mare, sistemul optimizează stabilitatea.

În momentul rulării cu viteză mică, roţile spate se orientează în sens invers roţilor faţă (figura A) pentru a ameliora maniabilitatea vehiculului. Acest lucru este util în timpul circulaţiei urbane, pe drum sinuos, în manevrarea într-o parcare...

În timpul rulării la o viteză mai mare, roţile spate virează în aceeaşi direcţie cu roţile din faţă (figura B) pentru a optimiza stabilitatea vehiculului. Acesta este util în momentul unei schimbări de bandă, în momentul luării virajului...

Notă: configuraţia sistemului (capacitatea de răspuns etc.) depinde de modul selectat în meniul „MULTI-SENSE” MULTI-SENSE.

Anomalii de funcţionare

- Dacă martorul luminos © se afişează pe tabloul de bord accompanied însoţit de mesajul „Verifică servodirecţia”: consultaţi un reprezentant al mărcii.

- Dacă martorul luminos ® însoţit de mesajul „Avarie servodirecţie” se afişează pe tabloul de bord, aceasta indică o defecţiune a sistemului.

® vă impune o oprire obligatorie şi imediată compatibilă cu condiţiile de circulaţie. Apelaţi la un Reprezentant al mărcii.

În caz de şoc pe partea inferioară a vehiculului (exemplu: contact cu o bornă, un trotuar supraînălţat sau orice alt mobilier urban), puteţi deteriora vehiculul (deformare a unei osii).

Pentru a evita orice risc de accident, controlaţi vehiculul la un Reprezentant al mărcii.