Înapoi la listă

ILUMINĂRI ŞI SEMNALIZĂRI EXTERIOARE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

š Lumini de poziţie

Rotiţi bucşa 4 până la apariţia simbolului în faţa reperului 3. Acest martor luminos se aprinde pe tabloul de bord.

Dacă luminile de poziţie sunt aprinse, nu este posibil să reglaţi luminozitatea panoului de instrumente ţi a tabloului de bord rotind butonul de comandă 2.

Funcţie aprindere lumini de zi

Luminile de zi se aprind automat fără acţionarea manetei 1 la pornirea motorului şi se sting la oprirea acestuia.

k Lumini de întâlnire

Funcţionare manuală

Rotiţi bucşa 4 până la apariţia simbolului în faţa reperului 3. Acest martor luminos se aprinde pe tabloul de bord.

Funcţionare automată

Rotiţi inelul 4 până când simbolul AUTO se află în faţa reperului 3: cu motorul pornit, luminile de întâlnire se aprind sau se sting automat în funcţie de luminozitatea exterioară, fără acţiune asupra manetei 1

În funcţie de vehicul, luminile de întâlnire se aprind automat după câteva baleiaje ale lamelelor ştergătoarelor de geam faţă.

Înainte de a porni la drum noaptea: verificaţi funcţionarea corectă a echipamentului electric şi reglaţi-vă farurile (dacă nu sunteţi în condiţii de încărcare obişnuite). REGLARE ELECTRICĂ A ÎNĂLŢIMII FASCICULELOR. În general, aveţi grijă ca luminile să nu fie obstrucţionate (murdărie, noroi, zăpadă, obiecte transportate...).

á Lumini de drum

Cu motorul pornit, luminile de întâlnire aprinse, împingeţi maneta 1. Acest martor luminos se aprinde pe tabloul de bord.

Pentru a reveni în poziţia lumini de întâlnire, trageţi din nou maneta 1 spre dumneavoastră.

În timpul dezactivării luminilor de drum, luminile de întâlnire revin la poziţia iniţială.

Lumini de drum automate

În funcție de vehicul, acest sistem aprinde şi stinge în mod automat luminile de drum. Utilizează o cameră amplasată în spatele retrovizorului interior pentru a detecta vehiculele din faţă şi vehiculele care vin din sens opus.

Luminile de drum se aprind automat dacă:

- luminozitatea exterioară este slabă;

- nu se detectează niciun alt autovehicul sau nicio sursă de lumină;

- viteza vehiculului este mai mare de 40 km/h aproximativ.

Dacă una dintre condiţiile de mai sus nu este îndeplinită, sistemul trece din nou la luminile de întâlnire.

Notă: aveţi grijă ca parbrizul să nu fie acoperit (de murdărie, noroi, zăpadă, condens etc.).

Pentru a activa luminile de drum automate:

- rotiţi bucşa 4 până când simbolul AUTO se află în faţa reperului 3;

- împingeţi maneta 1.

Martorul luminos se afişează pe tabloul de bord.

Sistemul poate fi perturbat în anumite condiţii, în special:

- condiţii climatice extreme (ploaie, ninsoare, ceaţă…);

- parbriz sau cameră obstrucţionat(ă);

- dacă vehiculul urmărit sau din faţă posedă o iluminare puţin vizibilă sau mascată;

- reglaj necorespunzător al luminilor faţă;

- sisteme reflectorizante;

- ...

Lumini de drum automate (continuare)

Pentru a dezactiva luminile de drum automate:

- rotiţi inelul 4 într-o altă poziţie decât AUTO;

sau

- împingeţi maneta 1.

Martorul luminos se stinge pe tabloul de bord.

Notă: luminile de drum se vor aprinde după dezactivarea funcţiei lumini de drum automate.

Anomalie de funcţionare

Atunci când mesajul „Verifică iluminat automat” apare pe tabloul de bord, sistemul este dezactivat.

Consultaţi un Reprezentant al mărcii.

Utilizarea pe timp de noapte a unui sistem de navigaţie portabil în zona parbrizului situată sub cameră poate perturba funcţionarea sistemului „lumini de drum automate” (risc de reflectare pe parbriz).

Sistemul „lumini de drum automate” nu poate, în niciun caz, să înlocuiască vigilenţa şi responsabilitatea şoferului în ceea ce priveşte iluminarea vehiculului şi adaptarea acestuia la condiţiile de luminozitate, vizibilitate şi circulaţie.

Lumini de drum adaptive

În funcţie de vehicul, luminile de drum adaptive sunt împărţite în mai multe segmente verticale independente. Această funcţie utilizează o cameră 5 amplasată în spatele retrovizorului interior, pentru a detecta vehiculele care merg pe acelaşi sens şi vehiculele care vin din sens opus.

Notă: aveţi grijă ca parbrizul să nu fie acoperit (de murdărie, noroi, zăpadă, condens etc.).

Atunci când este detectat un vehicul, segmentele care luminează această zonă se sting automat pentru a nu orbi şoferul acestuia.

Activarea

Activarea/dezactivarea sistemului de pe ecranul multimedia 6

Consultaţi instrucţiunile multimedia pentru a activa sau dezactiva luminile de drum adaptive.

Activaţi sau dezactivaţi „Lumină adaptivă la condus”.

Luminile de drum se aprind automat dacă:

- luminozitatea exterioară este slabă;

- viteza vehiculului este mai mare decât pragul. Consultaţi paginile următoare.

Dacă una dintre condiţiile de mai sus nu este îndeplinită, sistemul trece din nou la luminile de întâlnire.

Notă: pe timp de noapte, în zonele urbane cu iluminare stradală, luminile de drum adaptive se sting automat.

Sistemul „lumini de drum adaptive” nu poate, în niciun caz, să înlocuiască vigilenţa şi responsabilitatea şoferului în ceea ce priveşte iluminarea vehiculului şi adaptarea acesteia la condiţiile de luminozitate, de vizibilitate şi de trafic.

Pentru a activa luminile de drum adaptive, rotiţi inelul 4 până când simbolul AUTO 3 apare în faţa punctului de referinţă.

Martorul luminos se va aprinde în alb pe tabloul de bord.

Particularitate

Iluminatul de la luminile de drum adaptive variază în funcţie de modul de conducere selectat (My Sense/ECO/Comfort/Sport). MULTI-SENSE. Pragurile de viteză sunt diferite pentru activare şi dezactivare:

- În modul My Sense, ECO sau Comfort, luminile de drum adaptive se aprind dacă viteza vehiculului este mai mare de aproximativ 40 km/h şi se sting atunci când viteza este mai mică de 20 km/h.

În aceste moduri şi între aceste praguri, intensitatea luminilor de drum se adaptează la viteza vehiculului.

- În modul Sport, luminile de drum adaptive se aprind dacă viteza vehiculului este mai mare de aproximativ 40 km/h şi se sting atunci când viteza este mai mică de 30 km/h.

Sistemul poate fi perturbat în anumite condiţii, în special:

- condiţii climatice extreme (ploaie, ninsoare, ceaţă…);

- parbriz sau cameră obstrucţionat(ă);

- dacă vehiculul urmărit sau din faţă posedă o iluminare puţin vizibilă sau mascată;

- reglaj necorespunzător al luminilor faţă;

- sisteme reflectorizante;

- ...

Stingere lumini

Luminile se sting automat la oprirea motorului, la deschiderea uşii şoferului sau la blocarea vehiculului. În acest caz, la următoarea pornire a motorului, luminile se vor reaprinde în poziţia bucşei 4.

Alarmă sonoră lumini uitate aprinse

În cazul în care luminile sunt aprinse după oprirea motorului, o alarmă sonoră se declanşează la deschiderea uşii şoferului pentru a vă semnala că luminile au rămas aprinse (pentru a evita descărcarea bateriei).

Anomalie de funcţionare

Dacă pe tabloul de bord apare mesajul „Verifică iluminat” însoţit de martorul luminos ©, iar martorul luminos k clipeşte, acest lucru indică un defect la nivelul iluminării.

Consultaţi un Reprezentant al mărcii.

Funcţie de întâmpinare şi de despărţire

(în funcţie de vehicul)

Atunci când funcţia este activată, luminile de zi şi luminile de poziţie spate se vor aprinde automat la detectarea cartelei sau la deblocarea vehiculului.

Acestea se sting automat:

- la aproximativ un minut de la aprindere;

- la pornirea motorului, în funcţie de poziţia manetei de iluminare;

sau

- la blocarea vehiculului.

Iluminat de întâmpinare pe mânerele exterioare ale uşilor

Cu funcţia activată, luminile amplasate pe mânerele exterioare ale uşilor se aprind automat atunci când este detectată cartela, când este deblocat vehiculul sau când se deschide o uşă.

Acestea se sting automat:

- la aproximativ un minut de la aprindere;

- la pornirea motorului;

sau

- la blocarea vehiculului.

Activare/dezactivare funcţie

Pentru a activa sau a dezactiva funcţia de întâmpinare externă, consultaţi instrucţiiunile multimedia.

Selectaţi „ON” sau „OFF”.

.

Funcţie „iluminare exterioară de însoţire”

Această funcţie vă permite să aprindeţi scurt luminile de poziţie şi luminile de întâlnire (de exemplu: pentru a asigura lumină la deschiderea unei porţi).

Cu luminile motorului stinse, inelul 4 în poziţia AUTO, trageţi maneta 1 spre dvs.: luminile de poziţie şi luminile de întâlnire se vor aprinde timp de aproximativ 30 de secunde, împreună cu martorii luminoşi š şi k de pe tabloul de bord.

Pentru a prelungi acest interval, puteţi trage maneta de cel mult patru ori (timp total limitat la aproximativ două minute).

Mesajul „ _ _ _” însoţit de timpul de aprindere se afişează pe tabloul de bord pentru a confirma această acţiune. Puteţi apoi să vă blocaţi vehiculul.

Pentru a opri luminile înainte de oprirea automată a acestora, rotiţi inelul 4 în orice poziţie, apoi readuceţi-l în poziţia AUTO.

g Proiectoare de ceaţă faţă

Rotiţi inelul central 7 al manetei 1 până la apariţia simbolului în faţa reperului 3, apoi eliberaţi-l.

Funcţionarea depinde de poziţia selectată pentru iluminarea exterioară iar un martor luminos se aprinde atunci pe tabloul de bord.

Lumini de ceaţă spate

Rotiţi inelul central 7 al manetei până la reapariţia simbolului în faţa reperului 3, apoi eliberaţi.

Funcţionarea depinde de poziţia selectată pentru iluminarea exterioară iar un martor luminos se aprinde atunci pe tabloul de bord.

Nu uitaţi să întrerupeţi funcţionarea acestor lumini atunci când nu mai sunt necesare pentru a nu incomoda ceilalţi participanţi la trafic.

Stingere

Rotiţi din nou inelul 7 pentru a aduce reperul 3 în dreptul simbolului corespunzător luminilor de ceaţă pe care doriţi să le stingeţi. Martorul luminos corespunzător se stinge pe tabloul de bord.

Stingerea iluminării exterioare antrenează stingerea luminilor de ceaţă faţă şi spate.

Lumini de viraj

(În funcţie de vehicul)

În mers înainte, la o viteză a vehiculului mai mică de aproximativ 40 km/h, cu luminile de întâlnire aprinse şi în anumite condiţii (unghiul volanului, lumini de semnalizare aprinse etc.), în momentul efectuării unui viraj, unul dintre proiectoarele de ceaţă se aprinde pentru a ilumina interiorul virajului.

Atunci când cuplaţi marşarierul cu luminile de întâlnire aprinse: cele două proiectoare de ceaţă se aprind automat.

Notă: la trecerea din marşarier în mers înainte (de exemplu, în timpul unei manevre de parcare), cele două lumini de ceaţă rămân aprinse până când vehiculul depăşeşte viteza de aproximativ 10 km/h.

Pe timp de ceaţă, de zăpadă sau în caz de transport de obiecte care depăşesc pavilionul, aprinderea automată a luminilor nu este sistematică.

Aprinderea luminilor de ceaţă rămâne sub controlul şoferului: martorii luminoşi de pe tabloul de bord vă informează despre aprinderea lor (martor luminos aprins) sau stingerea lor (martor luminos stins).