CENTURI DE SIGURANŢĂ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pentru a asigura securitatea dumneavoastră, purtaţi centura de securitate în momentul oricăror deplasări. În plus, trebuie să vă conformaţi legislaţiei locale a ţării în care vă găsiţi.

Înainte de a porni, procedaţi mai întâi la reglarea poziţiei de conducere, apoi, pentru toţi pasagerii, la ajustarea centurii de securitate pentru a obţine cea mai bună protecţie.

Reglare poziţie de conducere

- Aşezaţi-vă bine pe scaunul dumneavoastră (după ce v-aţi dezbrăcat de palton, bluzon…). Acest lucru este esenţial pentru poziţionarea corectă a spatelui;

- reglaţi avansarea scaunului în funcţie de pedalier. Scaunul dumneavoastră trebuie retras până la distanţa maximă compatibilă cu apăsarea completă a pedalelor. Spătarul trebuie să fie reglat astfel încât braţele să rămână uşor îndoite;

- reglaţi poziţia tetierei dumneavoastră. Pentru un maxim de securitate, distanţa dintre capul dumneavoastră şi tetieră trebuie să fie minimă;

- reglaţi înălţimea pernei. Acest reglaj permite să selectaţi o poziţie a scaunului pentru un câmp vizual de conducere optim;

- reglaţi poziţia volanului.

Pentru funcţionarea eficientă a centurilor de securitate spate, asiguraţi blocarea corespunzătoare în poziţie a scaunelor spate BANCHETĂ SPATE.

Centurile de securitate incorect ajustate sau răsucite riscă să cauzeze răniri în caz de accident.

Utilizaţi centura de securitate pentru o singură persoană, copil sau adult.

Chiar şi femeile însărcinate trebuie să poarte centura. În acest caz, aveţi grijă ca chinga de bazin să nu exercite o presiune prea mare în partea inferioară a abdomenului fără a crea joc suplimentar.

Ajustare centuri de securitate

Menţineţi-vă rezemat de spătar.

Chinga de torace 1 trebuie să fie apropiată cât mai mult posibil de baza gâtului, însă fără a fi purtată pe acesta.

Chinga de bazin 2 trebuie să fie purtată orizontal peste coapse şi bazin.

Centura trebuie purtată cât mai direct posibil pe corp. Ex.: evitaţi îmbrăcămintea prea groasă, obiectele intercalate...

Blocare

Derulaţi chinga încet şi fără bruscări şi asiguraţi înclichetarea penei 3 în unitatea 5 (verificaţi blocarea trăgând de pana 3).

În caz de blocare a chingii, efectuaţi o largă întoarcere înapoi şi derulaţi din nou.

Dacă centura dumneavoastră este complet blocată, trageţi lent, dar cu putere chinga, pentru a o extrage aproximativ 3 cm. Lăsaţi-o să se rebobineze singură apoi derulaţi din nou.

Dacă problema persistă, consultaţi un Reprezentant al mărcii.

Deblocare

Apăsaţi butonul 4, centura este readusă de către rulor. Însoţiţi-o.

ß Martor luminos alertă nepurtare centură şofer şi, în funcţie de vehicul, a pasagerului faţă

Apare pe afişajul central la punerea contactului şi dacă centura de securitate a şoferului sau a pasagerului din faţă (atunci când scaunul pasagerului este ocupat) nu este cuplată.

Dacă scaunul este ocupat şi una dintre cele două centuri de securitate nu este cuplată sau este decuplată în timp ce vehiculul se deplasează cu o viteză mai mare de aproximativ 20 km/h, martorul luminos clipeşte şi un semnal sonor este emis timp de aproximativ 120 de secunde.

Notă: un obiect pus pe perna pasagerului poate în anumite cazuri să declanşeze martorul luminos de alertă.

Alertă de nepurtare a centurii spate (în funcţie de vehicul)

Martorul luminos ß apare pe afişajul central la punerea contactului. În funcţie de vehicul, poate fi însoţit de imaginea 6 care indică starea de închidere a centurilor spate, după cum urmează:

- pornire a vehiculului;

- deschidere a unei uşi;

- cuplare sau decuplare a unei centuri din spate.

Martorul luminos se stinge după aproximativ 60 de secunde.

Semnificaţia simbolului grafic 6:

- martor luminos verde: centura de siguranţă cuplată;

- martor luminos roşu: centură de securitate decuplată.

Dacă o centură de securitate spate nu este cuplată sau este decuplată în timp ce vehiculul se deplasează cu o viteză mai mare de aproximativ 20 km/h, martorul luminos clipeşte şi un semnal sonor este emis timp de aproximativ 30 de secunde.

Asiguraţi-vă întotdeauna că pasagerii din spate au centurile prinse corespunzător şi că numărul de centuri indicat corespunde numărului de locuri ocupate în spate.

Reglare pe înălţime centuri faţă

Utilizaţi butonul 7 pentru a regla înălţimea centurii astfel încât chinga de torace să treacă aşa cum s-a indicat anterior. Apăsaţi pe butonul 7 şi ridicaţi sau coborâţi centura. După ce aţi efectuat reglajul, asiguraţi-vă că blocarea este corespunzătoare.

Informaţiile următoare se referă la centurile faţă şi spate ale vehiculului.

- Nu trebuie să se efectueze nicio modificare la elementele sistemului de reţinere montate iniţial: centuri, scaune şi elemente de fixare. Pentru cazuri particulare (ex.: instalarea unui scaun pentru copil), consultaţi un Reprezentant al mărcii.

- Nu utilizaţi dispozitive care permit să se introducă joc în chingi (ex.: cleşte de rufe, clips etc.), deoarece o centură de siguranţă purtată prea larg poate provoca vătămări în caz de accident.

- Nu treceţi niciodată chinga de torace pe sub braţ sau pe la spate.

- Nu utilizaţi aceeaşi centură pentru mai multe persoane şi nu ţineţi niciodată un bebeluş sau un copil pe genunchi cu centura înfăşurată în jurul său.

- Centura nu trebuie să fie răsucită.

- În urma unui accident, asiguraţi verificarea şi înlocuirea centurilor, dacă este necesar. De asemenea, înlocuiţi centura dacă aceasta prezintă o degradare.

- Introduceţi pana centurii în unitatea potrivită.

- Aveţi grijă să nu intercalaţi vreun obiect în zona unităţii de blocare a centurii care ar putea împiedica buna sa funcţionare.

- În momentul remontării scaunelor spate, aveţi grijă să poziţionaţi corect centurile de siguranţă şi închizătorile acestora, astfel încât să poată fi utilizate corespunzător.

- Verificaţi poziţionarea corectă a unităţii de blocare (aceasta nu trebuie să fie acoperită, strivită, presată... de persoane sau obiecte).