Înapoi la listă

FRÂNĂ DE PARCARE ASISTATĂ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Funcţionare asistată

Strângere frână de parcare asistată

Cu vehiculul staţionat, frâna de parcare asistată poate fi utilizată pentru imobilizarea vehiculului:

- prin apăsarea butonului de pornire/oprire motor 1;

sau

- atunci când centura de securitate a şoferului este decuplată;

sau

- atunci când uşa şoferului este deschisă;

sau

- pentru vehiculele echipate cu o cutie de viteze automată, atunci când este cuplată poziţia P;

În toate celelalte cazuri, de exemplu la oprirea bruscă a motorului sau dacă acesta intră în starea de veghe după o Stop and Start FUNCŢIA STOP AND START, frâna de parcare asistată nu se aplică automat. Modul manual trebuie atunci să fie utilizat.

Pentru anumite ţări, funcţia strângere a frânei de parcare nu este activată. Consultaţi paragraful „Funcţionare manuală”.

Strângerea frânei de parcare asistată este confirmată prin mesajul „Frână de parcare activată”, iar martorul luminos } de pe tabloul de bord şi martorul luminos 3 al contactorului 2 se aprind.

În urma opririi motorului, martorul luminos 3 se stinge câteva minute după strângerea frânei de parcare asistate şi martorul luminos } se stinge la blocarea vehiculului.

Funcţionare asistată (continuare)

Notă: în anumite situaţii (defecţiune la frâna de parcare asistată, eliberare manuală a frânei de parcare etc.) este emis un semnal sonor şi mesajul „Acţionează frâna de parcare” apare pe tabloul de bord pentru a vă avertiza în legătură cu eliberarea frânei de parcare asistată.

- motor pornit: la deschiderea uşii şoferului ;

- motor oprit (în caz de oprire bruscă a motorului de exemplu): la deschiderea unei uşi faţă.

În acest caz, trageţi apoi eliberaţi contactorul 3 pentru a strânge frâna de parcare asistată.

Eliberare asistată a frânei de parcare

Frâna de parcare este eliberată:

- după ce vehiculul începe să accelereze;

sau

- la comutarea din poziţia P, la vehiculele echipate cu o cutie de viteze automată.

Funcţionare manuală

Puteţi comanda manual frâna de parcare asistată.

Aplicarea manuală a frânei de parcare asistată

Trageţi contactorul 2. Martorul luminos 3 şi martorul luminos } de pe tabloul de bord se aprind.

Eliberarea manuală a frânei de parcare asistată

Apăsaţi contactorul 1 fără a apăsa pe pedale, pentru a cupla contactul. Apăsaţi pedala de frână, apoi apăsaţi butonul 2: martorul luminos 3 de pe buton şi martorul luminos } afişat pe tabloul de bord se sting.

Oprire punctuală

Pentru a strânge manual frâna de parcare asistată (oprire la lumina roşie a semaforului, oprire cu motorul pornit etc.): trageţi şi eliberaţi contactorul 2. Slăbirea este automată din momentul repornirii vehiculului.

Frâna de parcare asistată poate fi utilizată pentru imobilizarea vehiculului. Înainte de a părăsi vehiculul, verificaţi strângerea efectivă a frânei de parcare asistată. Martorul luminos 3 al contactorului 2 şi martorul luminos } de pe tabloul de bord se aprind pentru a indica aplicarea frânei de mână, dar se sting după blocarea uşilor. În funcţie de vehicul, în partea superioară a parbrizului este amplasat un autocolant pentru a vă aminti acest lucru.

Cazuri particulare

Pentru a staţiona pe plan înclinat sau cu o remorcă de exemplu, trageţi de contactorul 2 timp de câteva secunde pentru a obţine frânarea maximă.

Pentru a staţiona cu frâna de parcare asistată slăbită (risc de îngheţ de exemplu):

- cuplaţi orice raport sau poziţia P: roţile motoare vor fi blocate mecanic de către arborele de transmisie;

- opriţi motorul apăsând butonul de pornire/oprire motor 1;

- decuplaţi centura de securitate a şoferului;

- deschideţi uşa şoferului;

- eliberaţi manual frâna de parcare asistată (consultaţi paragraful „Eliberarea manuală a frânei de parcare asistată” de pe pagina anterioară).

Dacă apare mesajul „Avarie electrică PERICOL” sau „Control baterie”, activaţi manual frâna de parcare asistată, trăgând contactorul 2 (sau treceţi levierul de viteze în poziţia P pentru cutiile de viteze automate) înainte de a opri motorul.

Risc de pierdere a imobilizării vehiculului.

Apelaţi la un Reprezentant al mărcii.

Versiuni cu cutie de viteze automată

Cu uşa şofer deschisă sau închisă necorespunzător şi cu motorul pornit, din motive de securitate, slăbirea automată este dezactivată (aceasta pentru a evita ca vehiculul să ruleze singur, fără şofer). Mesajul „Eliberaţi manual frâna de parcare” apare pe tabloul de bord atunci când şoferul apasă pe pedala de acceleraţie.

Absenţa de retur vizual sau sonor indică o defecţiune a tabloului de bord. Aceasta că impune o oprire imediată în funcţie de condiţiile de circulaţie. Asiguraţi-vă de imobilizarea corespunzătoare a vehiculului şi apelaţi la un Reprezentant al mărcii.

Nu părăsiţi niciodată vehiculul fără a deplasa maneta de selectare în poziţia P şi fără a opri motorul. De fapt, cu vehiculul oprit, motorul pornit cu o viteză cuplată, dacă acceleraţi, vehiculul se poate pune în mişcare.

Risc de accident.

Anomalii de funcţionare

- În cazul unui defect, martorul luminos © se aprinde pe tabloul de bord, însoţit de mesajul „Verifică frâna de parcare” şi, în unele cazuri, de martorul luminos }.

Consultaţi rapid un Reprezentant al mărcii.

- În caz de defecţiune la frâna de parcare asistată, martorul luminos ® se aprinde însoţit de mesajul „Avarie sistem de frânare”, de un semnal sonor şi, în unele cazuri, de martorul luminos }.

Aceasta impune o oprire imediată şi compatibilă cu circulaţia.

Este atunci obligatoriu să imobilizaţi vehiculul cuplând prima viteză (cutii de viteze mecanice) sau poziţia P (cutii de viteze automate). Dacă panta o justifică, puneţi cale vehiculului.