REMORCARE: avarie

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Înainte de orice remorcare, poziţionaţi cutia de viteze în poziţie neutră, deblocaţi coloana de direcţie, apoi eliberaţi frâna de parcare.

La vehiculele echipate cu o cutie de viteze automată, în cazul imposibilităţii poziţionării manetei de viteze în poziţia N, apelaţi la un Reprezentant al mărcii.

Deblocarea coloanei de direcţie

Cu cartela în habitaclu, apăsaţi butonul de pornire a motorului timp de aproximativ două secunde (fără a apăsa pedala de frână, astfel încât motorul să nu pornească).

Repoziţionaţi levierul în punctul mort (poziţia N pentru vehiculele echipate cu o cutie de viteze automată).

Coloana se deblochează, funcţiile accesorii sunt alimentate: puteţi utiliza iluminarea vehiculului (lumini de direcţie, de stop…). Noaptea, vehiculul trebuie să fie luminat.

În funcţie de vehicul, odată încheiată remorcarea, apăsaţi de două ori pe butonul de pornire a motorului (risc de descărcare a bateriei).

Este obligatoriu să respectaţi reglementarea în vigoare în privinţa remorcării. În cazul în care conduceţi vehiculul tractat, nu depăşiţi greutatea admisă de remorcare pentru vehiculul dvs. MASE (ÎN KG).

Remorcare a unui vehicul cu cutie automată

Transportaţi vehiculul pe o platformă sau remorcaţi-l cu roţile din faţă ridicate.

În mod excepţional, puteţi să-l remorcaţi cu cele patru roţi pe sol, numai mergând înainte, cu maneta în poziţie neutră N, pe o distanţă maximă de 80 km şi la o viteză maximă de 25 km/h.

În cazul în care levierul este blocat pe P atunci când apăsaţi pedala de frână, există posibilitatea să eliberaţi manual levierul.

Pentru a face acest lucru, declipsaţi clapeta 2, apoi introduceţi o sculă cu tijă rigidă în orificiul 1 şi apăsaţi simultan pe butonul 3 pentru a debloca maneta.

Consultaţi cât mai curând un Reprezentant al mărcii.

Lăsaţi cartela în vehicul în timpul remorcării.

Risc de blocare a coloanei de direcţie.

Utilizaţi exclusiv punctele de remorcare faţă 5 şi spate 7 (niciodată arborii de transmisie sau orice altă parte a vehiculului). Punctele de remorcare nu pot fi utilizate decât pentru tragere. Acestea nu trebuie utilizate niciodată pentru a ridica direct sau indirect vehiculul.

Acces la punctele de remorcare

Declipsaţi capacul A sau B prin introducerea sculei 4 sau a unui dispozitiv similar sub capac SCULE, GARNISAJ.

Înşurubaţi ochiul de remorcare 6 complet: mai întâi cu mâna, apoi blocaţi cu cheia de roată.

Utilizaţi numai inelul de remorcare 6 şi cheia de roată SCULE, GARNISAJ.

Cu motorul oprit, asistenţele de direcţie şi de frânare nu mai sunt operaţionale.

Nu lăsaţi niciodată sculele în dezordine în vehicul: risc de proiectare în momentul unei frânări.

Asiguraţi-vă că inelul de remorcare este înşurubat corect.

Risc de pierdere a obiectului remorcat.

- Utilizaţi o bară de remorcare rigidă. În cazul utilizării corzii sau a cablului (atunci când autorizează legislaţia), vehiculul tractat trebuie să fie apt pentru frânare.

- Nu trebuie să remorcaţi un vehicul a cărui aptitudine la rulaj este alterată.

- Evitaţi bruscările la accelerare şi la frânare care ar putea deteriora vehiculul.

- În toate cazurile, este recomandat să nu se depăşească 25 km/h.