SECURITATE COPIL: dezactivare-activare airbag pasager faţă airbag

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Dezactivare airbag pasager faţă

Înainte de a instala un scaun pentru copil pe scaunul pasagerului faţă:

- asiguraţi-vă că scaunul pentru copil poate fi instalat pe acest scaun;

- este obligatoriu să dezactivaţi airbag-ul pentru un scaun pentru copil cu spatele la direcţia de deplasare.

Pentru a dezactivaairbagul: cu vehiculul staţionar şi contactul decuplat, apăsaţi şi rotiţi zăvorul 1 în poziţia OFF.

Cu contactul pus, este obligatoriu să controlaţi dacă martorul luminos ¹ este aprins pe afişajul 2.

Acest indicator luminos rămâne aprins în permanenţă pentru a vă confirma că puteţi instala un scaun pentru copil.

Activarea sau dezactivarea airbagului pasagerului fin față trebuie să se facă numai cu vehiculul staţionar şi contactul întrerupt.

În caz de manipulare cu vehiculul în rulare, martorii luminoşi å şi © se aprind.

Pentru a regăsi starea airbag -ului conform poziţiei zăvorului, întrerupeţi contactul şi apoi repuneţi-l.

PERICOL

Deoarece funcţionarea airbag-ului pasagerului faţă nu este compatibilă cu poziţia unui scaun pentru copil cu spatele la direcţia de deplasare, nu montaţi NICIODATĂ un sistem de fixare copil cu spatele la direcţia de deplasare pe un scaun protejat cu un AIRBAG frontal ACTIVAT. Acesta poate să provoace DECESUL COPILULUI sau RĂNIRI GRAVE.

Marcajele de pe planşa de bord şi etichetele A de pe fiecare parte a parasolarului pasager 3 (după exemplul etichetei de mai sus) vă amintesc aceste instrucţiuni.

PERICOL

Deoarece airbag pasagerului faţă nu este compatibil cu poziţia unui scaun pentru copil cu spatele la direcţia de deplasare, nu montaţi NICIODATĂ un sistem de fixare pentru copil cu faţa spre înapoi pe un scaun protejat cu un AIRBAG frontal ACTIVAT. Acesta poate să provoace DECESUL COPILULUI sau RĂNIRI GRAVE.

Activare airbag pasager faţă

După ce aţi scos scaunul pentru copil de pe scaunul pasager faţă, reactivaţi airbag pentru a asigura protecţia pasagerului faţă în caz de şoc.

Pentru a reactiva airbag: cu vehiculul oprit şi cu contactul luat, împingeţi şi rotiţi zăvorul 1 în poziţia ON.

Cu contactul pus, verificaţi obligatoriu dacă martorul luminos ] este stins şi dacă martorul luminos se aprinde pe afişajul 2 timp de aproximativ 1 minut după fiecare pornire.

airbag-ul pasagerului faţă este activat.

Anomalii de funcţionare

În caz de anomalie a sistemului de activare / dezactivare a airbag pasager faţă, instalarea unui scaun pentru copil cu spatele la direcţia de deplasare pe scaunul faţă este interzisă.

Instalarea unui alt pasager nu este recomandată.

Totuşi, consultaţi rapid un Reprezentant al mărcii.

Activarea sau dezactivarea airbagului pasagerului fin față trebuie să se facă numai cu vehiculul staţionar şi contactul întrerupt.

În caz de manipulare cu vehiculul în rulare, martorii luminoşi å şi © se aprind.

Pentru a regăsi starea airbag-ului conform poziţiei zăvorului, întrerupeţi contactul şi apoi repuneţi-l.