Înapoi la listă

PANĂ DE PNEU, ROATĂ DE REZERVĂ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

În caz de pană de pneu

În funcţie de vehicul, dispuneţi de un kit de umflare a pneurilor sau de o roată de rezervă (consultaţi paginile următoare).

Particularitate

Funcţia de supraveghere presiune pneuri nu controlează roata de rezervă (roata înlocuită de roata de rezervă dispare de pe afişajul tabloului de bord) SISTEM DE SUPRAVEGHERE PRESIUNE PNEURI.

În caz de staţionare pe partea joasă a şoselei, trebuie să-i avertizaţi pe ceilalţi participanţi la trafic de prezenţa vehiculului dumneavoastră prin intermediul unui triunghi de presemnalizare sau al altor dispozitive prescrise de legislaţia locală a ţării în care vă găsiţi.

Dezactivaţi funcţia „mâini libere” înainte de a spăla manual vehiculul sau de a manipula roata de rezervă sau atelajul.

Risc de deschidere sau închidere accidentală a hayonului, care poate cauza vătămări.

Dacă roata de rezervă a fost păstrată timp de mai mulţi ani, verificaţi-o la atelierul dumneavoastră pentru a vedea dacă mai corespunde şi dacă poate fi utilizată fără riscuri.

Vehicule echipate cu o roată de rezervă de mărime mai mică faţă de celelalte patru roţi:

- Nu montaţi niciodată mai mult de o roată de rezervă pe acelaşi vehicul.

- Roata în pană fiind mai lată decât roata de rezervă, înălţimea gărzii la sol a vehiculului este redusă.

- Înlocuiţi cât mai curând roata de rezervă cu o roată de aceeaşi dimensiune cu cea originală.

- În timpul utilizării, care trebuie să fie temporară, viteza de rulare nu trebuie să depăşească viteza indicată pe eticheta situată pe roată.

- Montarea acestei roţi poate modifica comportamentul obişnuit al vehiculului dumneavoastră. Evitaţi accelerările sau decelerările brutale şi reduceţi viteza în viraj.

- Dacă trebuie să utilizaţi lanţuri de zăpadă, montaţi roata de rezervă pe osia spate şi verificaţi presiunile de umflare.

Roată de rezervăA

Aceasta este situată în portbagaj.

Pentru a avea acces la ea:

- deschideţi portbagajul;

- rotiţi butoanele de blocare 1 de la capetele planşeului mobil 2 cu un sfert de tură;

- ridicaţi planşeul mobil 2 cu ajutorul mânerului 3;

- defiletaţi fixarea centrală 6 amplasată, în funcţie de vehicul, sub cricul 4, în sens antiorar;

- scoateţi trusa de scule 5;

- scoateţi roata de rezervă.

Vehicul echipat cu un subwoofer

Pentru a avea acces la ea:

- deschideţi portbagajul;

- rotiţi butoanele de blocare 1 de la capetele planşeului mobil 2 cu un sfert de tură;

- ridicaţi planşeul mobil 2 cu ajutorul mânerului 3;

- defiletaţi fixarea centrală 6 amplasată, în funcţie de vehicul, sub cricul 4, în sens antiorar;

- scoateţi trusa de scule 5;

- deconectaţi cablul de alimentare al subwooferului 7;

- scoateţi subwooferul;

- scoateţi roata de rezervă.

Scoateţi şi rebranşaţi subwooferul 7 corect şi manevraƫi-l cu grijă. Utilizarea neglijentă ar putea afecta funcţionarea corectă a componentelor electrice sau electronice prezente în subwoofer.

Nu se recomandă înlocuirea şi reconectarea chesonului de joase în cazul unei pene de pneu: acest lucru poate deteriora chesonul de joase.

Roată de rezervă B

Aceasta este situată în portbagaj.

Pentru a avea acces la ea:

- deschideţi portbagajul;

- rotiţi butoanele de blocare 1 de la capetele planşeului mobil 2 cu un sfert de tură;

- ridicaţi planşeul mobil 2 cu ajutorul mânerului 3;

- ridicaţi capacul 8 şi rabataţi-l în lateral;

- deşurubaţi elementul central de fixare 9 în sens antiorar;

- scoateţi roata de rezervă;

- înşurubaţi elementul central de fixare 9 în sens orar;

- repoziţionaţi planşeul mobil 2 şi blocaţi butoanele de blocare 1 în poziţiile corespunzătoare.

Deoarece roata cu pană este mai lată decât roata de rezervă, atunci când aşezaţi roata cu pană în locul roţii de rezervă, înălţimea gărzii la sol a vehiculului se reduce. Pentru a evita deteriorarea, rulaţi prudent pe pasajele supraînălţate şi la coborârile de pe trotuar. În timpul utilizării, care trebuie să fie temporară, viteza de rulare nu trebuie să depăşească viteza indicată pe eticheta situată pe roată. Înlocuiţi cât mai curând roata de rezervă cu o roată de aceeaşi dimensiune cu cea originală.