Înapoi la listă

CLIMATIZARE AUTOMATĂ: Comenzi C

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Comenzi C

5 şi 11 reglarea temperaturii pentru stânga şi dreapta.

6 Dezgheţare/dezaburire lunetă spate şi, în funcţie de vehicul, a retrovizoarelor.

7 Repartizare aer în habitaclu.

8 Funcţia „Recirculare automată”.

9 Reciclare aer.

10 Funcţia „Vedere clară”.

Vitezele de ventilare12 şi 18.

13 SYNC Funcția „Sincronizare”.

Modurile automate 14, 15 şi 16.

17 Aer condiţionat.

Semnalizatoare luminoase

Indicatoarele următoare sunt afişate pe ecranul 3:

1 Modul activ, viteza de ventilare şi repartizarea aerului în habitaclu (afişaj temporar după apăsarea comenzilor asociate).

2 Temperatura exterioară a aerului.

4 Temperatura aerului, stânga şi dreapta.

Mod automat

Climatizarea comandată automat este un sistem ce garantează (cu excepţia cazurilor de utilizare extreme) confortul ambiant în habitaclu şi menţinerea unui bun nivel de vizibilitate optimizând consumul. Sistemul acţionează asupra vitezei de ventilare, repartizarea aerului, reciclarea aerului, pornirea sau oprirea aerului condiţionat şi temperatura aerului.

Acest mod este compus din trei programe la alegere:

AUTO: poate fi utilizat pentru a menţine un nivel optim de confort, indiferent de condiţiile meteo de la exterior. Apăsaţi pe butonul 15.

SOFT: atinge nivelul de confort dorit mai uşor şi silenţios. Apăsaţi pe butonul 14.

FAST: creşte fluxul de aer în habitaclu. Acest mod este recomandat în special pentru optimizarea confortului pe locurile spate. Apăsaţi pe butonul 16.

Anumite butoane prezintă un martor luminos care indică starea lor de funcţionare.

Reglare viteză de ventilare

În mod automat, sistemul gestionează viteza de ventilare cel mai bine adaptată pentru a atinge şi a menţine confortul.

Puteți regla în continuare viteza ventilatorului apăsând contactorul 12 sau 18.

Reglare temperatură

Există 2 tipuri de reglaje:

- reglarea setărilor de pe partea pasagerului şi a şoferului în mod independent;

- reglarea sincronizată a părţii pasagerului şi a părţii şoferului (funcţia SYNC).

Reglarea habitaclului

Acţionaţi comenzile 5 şi 11

pentru a regla partea dreaptă şi partea stângă în mod independent.

SYNC Funcţie

Pentru a sincroniza partea pasagerului şi partea şoferului, apăsaţi pe butonul 8.

Puteţi varia temperatura apăsând butonul de comandă 2 (partea şoferului).

Pentru a dezactiva funcţia, apăsaţi din nou pe butonul 13 sau rotiţi comanda 5 şi reglaţi partea dreaptă în mod independent de partea stângă.

Notă: configuraţia aerului condiţionat depinde de modul selectat în meniul MULTI-SENSE MULTI-SENSE.

Valorile temperaturii afişate traduc un nivel de confort.

În momentul pornirii vehiculului, creşterea sau diminuarea valorii afişate nu permite în nici un caz atingerea mai rapidă a nivelului de confort. Sistemul optimizează întotdeauna scăderea sau creşterea temperaturii (ventilarea nu porneşte instantaneu în viteză maximă: ea creşte progresiv) aceasta poate dura de la câteva secunde la mai multe minute.

În general, exceptând un impediment particular, aeratoarele de pe planşa de bord trebuie să rămână constant deschise.

Funcţie „vedere clară”

Această funcţie permite o dezgheţare şi dezaburire rapidă a parbrizului şi a lunetei spate, a geamurilor laterale faţă şi a retrovizoarelor exterioare (în funcţie de vehicul). Ea impune pornirea automată a aerului condiţionat şi a dezgheţării lunetei şi, în funcţie de vehicul, a dezgheţării electrice a parbrizului.

Apăsaţi pe tasta 10, martorul luminos integrat se aprinde.

Apăsaţi pe tasta 6 pentru a opri funcţionarea lunetei spate cu dezgheţare, martorul luminos integrat se stinge.

Pentru a schimba viteza ventilatorului: apăsați butoanele 12 sau 18.

Pentru a ieşi din această funcţie, puteţi apăsa fie:

- din nou pe butonul 10;

- unul dintre butoanele 1415 sau 16.

Punere în funcţiune sau oprire a aerului condiţionat

Apăsaţi pe butonul 17 pentru:

- activarea aerului condiţionat (martorul luminos din zona 1 se aprinde).

- dezactivarea aerului condiţionat (martorul luminos din zona 1 se stinge).

Notă: în modul automat, sistemul gestionează pornirea sau oprirea climatizării în funcţie de condiţiile meteorologice de la exteriorul vehiculului.

Oprire instalaţie

Apăsaţi pe contactorul 12 până când mesajul OFF apare în zona 1.

Dezgheţare-dezaburire lunetă spate

Apăsaţi pe tasta 6, martorul luminos integrat se aprinde. Această funcţie permite o dezaburire rapidă a lunetei spate şi a retrovizoarelor cu dezgheţare (pentru vehiculele care sunt echipate cu acesta).

Pentru a ieşi din această funcţie, apăsaţi din nou pe tasta 6. Implicit, dezaburirea se opreşte automat.

Este de preferat să folosiţi unul din programele automate AUTO, SOFT sau FAST.

In automatic mode (martorul luminos al contactorului 1415 sau 16 este aprins), toate funcţiile climatizării sunt controlate de către sistem.

Puteţi ieşi din programul selectat sau din modul automat în orice moment, apăsând pe contactorul 12 sau 18. Martorul luminos al contactorului 1415 sau 16 se stinge.

Pentru a reveni în modul automat, apăsaţi pe unul din programele AUTO 15, SOFT 14 sau FAST 16.

Modificare a repartizării aerului în habitaclu

Apăsaţi pe butoanele 7 pentru a selecta repartizarea dorită (un martor luminos se afişează în zona 1):

W Fluxul de aer este dirijat în principal spre orificiile de dezaburire a parbrizului şi a geamurilor laterale.

Fluxul de aer este dirijat în principal spre aeratoarele de pe planşa de bord.

Fluxul de aer este dirijat în principal spre picioarele ocupanţilor.

Reciclare aer

Această funcţie este gestionată automat dar puteţi să o activaţi manual.

Remarcă:

- în timpul recirculării, aerul este preluat din habitaclu şi recirculat, neexistând aer preluat de la exteriorul vehiculului;

- recircularea aerului permite izolarea faţă de atmosfera exterioară (atunci când se rulează în zone poluate etc.) şi scăderea mai rapidă a temperaturii din habitaclu.

Utilizare automată

Apăsaţi pe butonul 8 (un martor luminos se aprinde în zona 1).

Utilizarea manuală

Apăsaţi o dată pe contactorul 9 pentru a forţa recircularea aerului.

Utilizarea îndelungată a acestei poziţii poate antrena mirosuri neplăcute datorită neîmprospătării aerului, precum şi aburirea geamurilor.

Vă recomandăm să reveniţi la modul automat apăsând din nou pe contactorul 8 sau 9, de îndată ce reciclarea aerului nu mai este necesară.

Pentru a părăsi această funcţie, apăsaţi din nou pe contactorul 8 sau 9.

Dezaburirea/dezgheţarea rămâne în toate cazurile prioritară pe reciclarea aerului.